Van het stenen tijdperk tot de ijzertijd

Van het stenen tijdperk tot de ijzertijd

Deze animatie toont de ontwikkeling van de bijl tijdens verschillende archeologische periodes.

Geschiedenis

Trefwoorden

bijl, vuistbijl, Palaeolithisch, Neolithische periode, Chalcolithische, Bronstijd, IJzertijd, koperen, Ötzi, prehistorie, Steentijd, gereedschap, Tool, pijlpunt, schoffel, armband, krabber, speerpunt, pijl pijlkoker, Pijl, houweel, vaartuig, juwelen, zwaard, het maken van hulpmiddelen, wapens, levensstijl, geschiedenis

Gerelateerde items

Neolithische nederzetting

Als gevolg van de neolithische revolutie ontstonden de eerste permanente nederzettingen.

Ötzi de ijsman

De mummie van de ijsman die waarschijnlijk in de kopersteentijd leefde, werd in een gletsjer in de Alpen gevonden.

Prehistorische grot

Door het bestuderen van de allereerste woningen van mensen komen we veel te weten over de levensstijl van onze voorouders.

Archeologische opgraving (kuilhuis)

Grote bouwplaatsen bezorgen archeologen die naar artefacten zoeken veel werk.

De Ark van Noach

Volgens de Bijbel vertelde God aan Noach dat hij een ark moest bouwen om zijn familie en de dieren van de zondvloed te redden.

De stad Ur (3e millennium v.Chr.)

Deze oude stad, dicht bij de rivier de Eufraat, was een belangrijk Soemerisch centrum.

De verspreiding van de homo sapiens op aarde

De 'wijze man' is ontstaan in Afrika en verspreidde zich over de meeste continenten.

Het pad van de menswording

Als mijlpalen op het pad van de menswording gelden de veranderingen van de schedel en de hersenen.

Hunebedden

De in het huidige Nederland gelegen speciale dolmen of hunebedden werden ongeveer 5.000 jaar geleden gebouwd.

Megalitische culturen in Europa

Bouwwerken van enorme steenblokken van duizenden jaren oud zijn monumenten van megalithische culturen.

Stonehenge (Groot-Brittannië, bronstijd)

Het wereldberoemde monument in Engeland is nog steeds een mysterie voor archeologen.

Wolharige mammoet

Een uitgestorven slurfdier, nauw verwant aan de hedendaagse olifant, waarop mensen in de ijstijd jaagden.

De ijzerindustrie (middelniveau)

Ruwe ijzer wordt geproduceerd uit ijzererts in hoogovens.

Egyptische piramiden (Gizeh, 26e eeuw v.Chr.)

De piramiden van Gizeh zijn de enige van de zeven klassieke wereldwonderen die tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven.

Homo erectus

De "rechtopgaande mens" gebruikte reeds werktuigen en was in staat om vuur maken.

Ijzerindustrie (basisniveau)

In de ovens wordt ruwijzer van ijzererts geproduceerd.

Ziggurat (Ur, 3e millennium v.Chr.)

Ziggurats waren de kenmerkende terrasvormige piramides die als tempels werden gebruikt in het oude Mesopotamië.

Metalen

Metaalatomen vormen een regelmatige roosterstructuur.

Middeleeuwse smederij

Het werk van de smid - één van de eerste beroepen in de geschiedenis - werd tijdens de Middeleeuwen nog belangrijker.

Added to your cart.