Prehistorische grot

Prehistorische grot

Door de allervroegste woningen van mensen komen we veel te weten over de levensstijl van onze voorouders.

Geschiedenis

Trefwoorden

prehistorie, prehistorische mensen, grot, holtekening, Altamira, Lascaux, oudheidkunde, horde, gemeenschap, woonplaats, natuurlijke spleet, woning, hut, antropologie, voeden, brand, making brand, instrument gebruik, Controle van vuur, het maken van hulpmiddelen, geschiedenis, levensstijl, bloedverwant, gereedschap, menselijk

Gerelateerde items

Vragen

 • Wat is de vroegste archeologische periode?
 • Wat is de eerste periode in de steentijd?
 • Wat was géén typische woning van mensen in het paleolithicum?
 • Wat was géén typische grondstof voor gereedschappen in het paleolithicum?
 • Wat werd níet als wapen gebruikt door de paleolithische mens?
 • Wat is het woord van Griekse oorsprong dat 'wetenschappelijke studie van mensen' betekent?
 • Wat was géén typische manier waarop de paleolithische mens aan voedsel kwam?
 • Wat was de eerste mensensoort die vlees at?
 • Hoe heet de paleolithische volksgemeenschap?
 • Wat is er níet afgebeeld op rotstekeningen?
 • Wat speelde voor de paleolithische mens géén belangrijke rol bij het kiezen van een plaats om te wonen?
 • Welke kleur is níet typisch voor paleolithische grotschilderingen?
 • Klopt het dat paleolithische mensen joegen, visten en verzamelden?
 • Klopt het dat de meeste grotschilderingen op de muur naast de ingang werden gemaakt?
 • Welke uitspraak over hordes is níet waar?
 • Wat was de belangrijkste activiteit van mensen in het paleolithicum?
 • Welk dier kwamen mensen in het paleolithicum níet tegen?
 • Welk gereedschap wordt hier beschreven? Een uit steen geslagen gereedschap dat werd gebruikt voor het schoonmaken van dierenhuiden.
 • Welk gereedschap wordt hier beschreven? Een druppelvormig gereedschap dat werd gemaakt door stukken van een grote kiezel of stuk rots af te hakken.
 • Welke techniek werd gebruikt om gereedschappen te maken in het paleolithicum?
 • Wat kan níet worden beschouwd als een voordeel van vuur?
 • Welk kenmerk van paleolithische mensen is het meest behulpzaam voor het huidige archeologisch werk?

Scènes

Gereedschap

 • prehistorische gereedschappen
 • vuistbijl - Een druppelvormig stuk gereedschap dat werd gevormd door stukjes van een grote steen of een stuk rots af te slaan. Het gold als een universeel werktuig.
 • krabber - Een uit steen geslagen werktuig dat werd gebruikt voor het schoonmaken van dierenhuiden.
 • pijlpunt - Uit steen geslagen pijlpunten werden aan de steel bevestigd met darmen van dieren of plantaardige vezels.
 • naald - Deze werden gemaakt van bot en werden gebruikt om kleren van te maken en gaten in leer te maken.

De geschiedenis van de mens kan worden onderverdeeld in verschillende archeologische perioden op basis van het materiaal en de vervaardigingstechniek van veelgebruikt gereedschap in een bepaalde periode.

In tegenstelling tot historische perioden hebben archeologische perioden meestal geen duidelijke grenzen. Ze kunnen zelfs verschillen per regio. Het overzicht van de evolutie van bepaalde gereedschappen kan ook een goed beeld schetsen van de evolutie van de mensheid.

De vroegste archeologische periode heet de steentijd of het stenen tijdperk. In dit tijdperk was steen dus het belangrijkste materiaal waarvan gereedschappen werden gemaakt. In de oude steentijd (het paleolithicum) werden gereedschappen meestal gemaakt van steen door er stukken af te slaan.

Animatie

Prehistorische grot

Prehistorische woningen

Aangezien de eerste sporen van prehistorische mensen in grotten werden gevonden, veronderstelden archeologen dat dit het enige bestaande type woning in de prehistorie was. Moderne onderzoeksmethoden en -midddelen toonden echter aan dat deze veronderstelling onjuist was.

Er waren drie soorten woningen die werden bewoond door de prehistorische mens. Naast grotten, die werden gevormd in de natuurlijke spleten van rotsen, maakten mensen ook huizen onder overhangende rotskliffen. Als ze geen kliffen konden vinden, bouwden ze hutten van takken of grote botten en bedekten deze met dierenhuid. De woningen werden meestal gebouwd in de buurt van bossen (bouwmateriaal) en waterbronnen van (bronnen, beken).

Van buiten

Aangezien de eerste sporen van prehistorische mensen in grotten werden gevonden, veronderstelden archeologen dat dit het enige bestaande type woning in de prehistorie was. Moderne onderzoeksmethoden en -midddelen toonden echter aan dat deze veronderstelling onjuist was.

Er waren drie plaatsen waar de prehistorische mens woonde. Naast grotten, die werden gevormd in de natuurlijke spleten van rotsen, maakten mensen ook huizen onder overhangende rotskliffen. Als ze geen kliffen konden vinden, bouwden ze hutten van takken of grote botten en bedekten deze met dierenhuid. De woningen werden meestal gebouwd in de buurt van bossen (bouwmateriaal) en waterbronnen van (bronnen, beken).

Binnenin

 • krabber - Een uit steen geslagen werktuig dat werd gebruikt voor het schoonmaken van dierenhuiden.
 • pijlen - Met pijl en boog kon de prehistorische mens ook op snelle dieren jagen.
 • dierenhuid - De prehistorische mens gebruikte bijna elk deel van de gedode prooi. Van de schoongemaakte en gedroogde dierenhuid werden voornamelijk kleding, schoeisel en dekens gemaakt.
 • boog - Met pijl en boog kon de prehistorische mens ook op snelle dieren jagen.

Op plekken die bewoond werden door de prehistorische mens hebben archeologen en antropologen (wetenschappers die de menselijke geschiedenis bestuderen) talrijke kunstvoorwerpen gevonden. Afgedankt materiaal zoals onbruikbare wapens, stukken werktuig en dierlijke botten, of menselijke resten die vaak opgehoopt lagen in of in de buurt van grotten.

De belangrijkste activiteit van de prehistorische mens was de werving van voedsel. Onze voorouders leidden een jagen-vissen-verzamelen levensstijl. Aanvankelijk verzamelden ze alleen planten en vruchten. Homo Erectus was de eerste jager, waardoor hun dieet ook vlees bevatte naast planten, vissen, slakken en schaaldieren.

In eerste instantie gebruikten ze alleen natuurlijk vuur, later ontwikkelden ze technieken om vuur te maken en te beheersen. Vuur verstrekte warmte en licht, het maakte het vlees beter verteerbaar en hield dieren op afstand.

De prehistorische mens leefde in kleine gemeenschappen of hordes. Als ze alleen zouden wonen, zouden ze bijna geen kans hebben om te overleven. Leden van hordes waren ook verbonden door verwantschap. Ze zorgden onderling voor elkaar.

Grotschilderingen

 • Sabeltandtijger
 • Wolharige mammoet

Een aparte groep van archeologische artefacten zijn grotschilderingen en tekeningen, welke nog steeds veel vragen creëren voor archeologen. De schilderingen verbeelden meestal dieren en jagende mensen. Deze kunstwerken werden geschilderd op de muren en plafonds van de grotten.
Vandaag weten we van ongeveer 200 grotten die prehistorische schilderingen hebben. De meest opvallende zijn de de grot van Altamira in Spanje en de grotten van Lascaux in Frankrijk.

Wandelen

Gesproken tekst

Aangezien de eerste sporen van prehistorische mensen in grotten werden gevonden, veronderstelden archeologen dat dit het enige bestaande type woning in de prehistorie was. Moderne onderzoeksmethoden en -midddelen toonden echter aan dat deze veronderstelling onjuist was.

Er waren drie plaatsen waar de prehistorische mens woonde. Naast grotten, die werden gevormd in de natuurlijke spleten van rotsen, maakten mensen ook huizen onder overhangende rotskliffen. Als ze geen kliffen konden vinden, bouwden ze hutten van takken of grote botten en bedekten deze met dierenhuid. De woningen werden meestal gebouwd in de buurt van bossen (bouwmateriaal) en waterbronnen van (bronnen, beken).

Op plekken die bewoond werden door de prehistorische mens hebben archeologen en antropologen (wetenschappers die de menselijke geschiedenis bestuderen) talrijke kunstvoorwerpen gevonden. Afgedankt materiaal zoals onbruikbare wapens, stukken werktuig en dierlijke botten, of menselijke resten die vaak opgehoopt lagen in of in de buurt van grotten.

Muurschilderingen en -tekeningen in grotten vertegenwoordigen een aparte groep van archeologische objecten, die nog steeds veel vragen oproepen voor archeologen. De afbeeldingen tonen meestal dieren en jagende mensen en werden geschilderd op de muren en plafonds van de grotten.
Vandaag hebben we kennis van ongeveer 200 grotten met prehistorische schilderingen. De meest bekende hiervan zijn de Altamira grot in Spanje en de grotten van Lascaux in Frankrijk.

In eerste instantie gebruikte de prehistorische mens enkel het vuur dat in de natuur aanwezig was, later ontwikkelden ze ook technieken om zelf vuur te maken en het te beheersen. Vuur verstrekte warmte en licht, het maakte het vlees beter verteerbaar en hield dieren op afstand. De prehistorische mens leefde in kleine gemeenschappen of hordes. Als ze alleen zouden hebben gewoond, zouden ze vrijwel geen kans hebben gehad om te overleven. Leden van hordes waren ook verbonden door verwantschap. Ze zorgden onderling voor elkaar.

Gerelateerde items

De grot van Altamira

De wereldberoemde kalkstenen grot met zijn uitzonderlijke grotschilderingen is een van de belangrijkste archeologische vindplaatsen van paleolithische kunst.

De verspreiding van de homo sapiens op aarde

De 'wijze man' is ontstaan in Afrika en verspreidde zich over de meeste continenten.

Het pad van de menswording

Als mijlpalen op het pad van de menswording gelden de veranderingen van de schedel en de hersenen.

Homo erectus

De "rechtopgaande mens" heeft gereedschappen gemaakt en kon vuur maken.

Hunebedden

De in het huidige Nederland gelegen speciale dolmen of hunebedden werden ongeveer 5.000 jaar geleden gebouwd.

Megalitische culturen in Europa

Bouwwerken van enorme steenblokken van duizenden jaren oud zijn monumenten van megalithische culturen.

Neolithische nederzetting

Als gevolg van de neolithische revolutie ontstonden de eerste permanente nederzettingen.

Van het stenen tijdperk tot de ijzertijd

Deze animatie toont de ontwikkeling van de bijl tijdens verschillende archeologische periodes.

Venusbeeldjes

Deze kleine prehistorische beeldjes symboliseren waarschijnlijk vruchtbaarheid en rijkdom.

Glaciatie

De laatste IJstijd eindigde ongeveer 13.000 jaar geleden.

Sabeltandtijger

Het zijn grote uitgestorven katten, met enorme hoektanden waarnaar ze vernoemd zijn.

Wolharige mammoet

Een uitgestorven slurfdier, nauw verwant aan de hedendaagse olifant, waarop mensen in de ijstijd jaagden.

Archeologische opgraving (kuilhuis)

Grote bouwplaatsen bezorgen archeologen die naar artefacten zoeken veel werk.

Ötzi de ijsman

De mummie van de ijsman die waarschijnlijk in de kopersteentijd leefde, werd in een gletsjer in de Alpen gevonden.

Tijdspiraal

In het spel kunnen we de geleerde gebeurtenissen in de passende delen van de geschiedenis plaatsen.

Typische soorten woningen

Elk tijdperk en elke cultuur heeft zijn eigen soort woningen.

Added to your cart.