Ontbossing

Ontbossing

Ontbossing heeft een negatief effect op het milieu.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

bos vernietigen, regenwoud, menselijke activiteit, milieuvervuiling, verbranding, erosie, klimaatverandering, broeikaseffect, milieuschade, milieuproblemen, milieubescherming, industrie, landbouw, Veeteelt, biodiversiteit, besmetting, Amazonas, Afrika, Indonesië, Aarde, Earth wereldbol, milieu, oliepalm, koffie, cacaoboon, tropen, uitdoving, uitgestorven, maatschappij, sociale geografie, Aardrijkskunde, Biologie

Gerelateerde items

Boslagen

De opbouw van bossen in verschillende boslagen hangt van het type bos af.

Fotosynthese

Planten zijn in staat om organische suiker van anorganisch materiaal (kooldioxide en water) te maken.

Het broeikaseffect

Het broeikaseffect wordt versterkt door menselijke activiteit en leidt tot opwarming van de aarde.

Bodemsoorten (bodemprofiel)

In deze animatie zie je verschillende bodemsoorten.

De grove den

Een van de meest voorkomende bomen uit de dennenfamilie, inheems in Eurazië.

De mammoetboom

Mammoetbomen zijn de zwaarste levende wezens ter wereld.

De watercyclus (gemiddeld niveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

Dodo

De dodo is een uitgestorven loopvogel, die het symbool werd van uitgestorven diersoorten.

Koolstofkringloop

Tijdens de fotosynthese bindt koolstof zich tijdens de fotosynthese aan organische stoffen, terwijl ze tijdens de ademhaling wordt afgegeven.

Milieuvervuiling

De negatieve effecten van de menselijke samenleving op de natuurlijke omgeving worden milieuvervuiling genoemd.

Papierproductie

Papier werd al meer dan 2000 jaar geleden uitgevonden.

Luchtvervuiling

Deze animatie laat de belangrijkste oorzaken zien van luchtverontreiniging: agrarische, industriële en stedelijke luchtvervuiling.

Added to your cart.