Neolithische nederzetting

Neolithische nederzetting

Als gevolg van de neolithische revolutie ontstonden de eerste permanente nederzettingen.

Geschiedenis

Trefwoorden

Neolithische periode, nederzetting, dorp, woonplaats, woning, gemeenschap, uitgraving, heiligdom, landbouw, muurschildering, adobe baksteen, prehistorie, levensstijl, Neolitisch, Veeteelt, oudheidkunde, defensie, veiligheid

Gerelateerde items

De Ark van Noach

Volgens de Bijbel vertelde God aan Noach dat hij een ark moest bouwen om zijn familie en de dieren van de zondvloed te redden.

De stad Ur (3e millennium v.Chr.)

Deze oude stad, dicht bij de rivier de Eufraat, was een belangrijk Soemerisch centrum.

De verspreiding van de homo sapiens op aarde

De 'wijze man' is ontstaan in Afrika en verspreidde zich over de meeste continenten.

Dorp met één straat en 'strookpercelen'

Dorpen gevestigd in valleien bestonden meestal uit huizen gebouwd aan lange en smalle percelen.

Het pad van de menswording

Als mijlpalen op het pad van de menswording gelden de veranderingen van de schedel en de hersenen.

Homo erectus

De "rechtopgaande mens" gebruikte reeds werktuigen en was in staat om vuur maken.

Hunebedden

De in het huidige Nederland gelegen speciale dolmen of hunebedden werden ongeveer 5.000 jaar geleden gebouwd.

Megalitische culturen in Europa

Bouwwerken van enorme steenblokken van duizenden jaren oud zijn monumenten van megalithische culturen.

Prehistorische grot

Door het bestuderen van de allereerste woningen van mensen komen we veel te weten over de levensstijl van onze voorouders.

Van het stenen tijdperk tot de ijzertijd

Deze animatie toont de ontwikkeling van de bijl tijdens verschillende archeologische periodes.

Egyptische woning uit de oudheid

Een gemiddelde Oud-Egyptische woning bestond uit netjes gerangschikte kamers.

Mesopotamische uitvindingen (3. millennium v.Chr.)

De eenvoudige maar belangrijke uitvindingen van het oude Mesopotamië worden zelfs vandaag nog gebruikt.

Ötzi de ijsman

De mummie van de ijsman die waarschijnlijk in de kopersteentijd leefde, werd in een gletsjer in de Alpen gevonden.

Ziggurat (Ur, 3e millennium v.Chr.)

Ziggurats waren de kenmerkende terrasvormige piramides die als tempels werden gebruikt in het oude Mesopotamië.

Archeologische opgraving (kuilhuis)

Grote bouwplaatsen bezorgen archeologen die naar artefacten zoeken veel werk.

De stad Babylon (6e eeuw v.Chr.)

De antieke stad Babylon lag in Mesopotamië, aan beide oevers van de rivier de Eufraat.

Stonehenge (Groot-Brittannië, bronstijd)

Het wereldberoemde monument in Engeland is nog steeds een mysterie voor archeologen.

Added to your cart.