Natuurkundigen die de wereld hebben veranderd

Natuurkundigen die de wereld hebben veranderd

Deze grote wetenschappers hebben een enorme invloed gehad op de vooruitgang in de natuurkunde.

Fysica

Trefwoorden

Archimedes, Einstein, Newton, Isaac Newton, Albert Einstein, Faraday, Maxwell, James Clerk Maxwell, Michael Faraday, Max Planck, Planck, Nicola Tesla, Tesla, Marie Curie, Marie Sklodowska-Curie, Rutherford, Ernest Rutherford, Werner Heisenberg, Heisenberg, Nobelprijs, Fysici, natuurkundige, wetenschapper, elektriciteit, magnetisme, kwantummechanica, kettingreactie, atoom-model, wetenschap, radioactiviteit, deeltjesfysica, astrofysica, wiskundige, kern, atoomstructuur, zwaartekracht, relativiteit, geschiedenis van de wetenschap, biografie, biografische gegevens, experiment, theorie, Astronomie, Wiskunde, kwantumfysica, Fysica, Chemie, geschiedenis

Gerelateerde items

Scènes

Fysici

 • Archimedes
 • Isaac Newton
 • Michael Faraday
 • James Clerk Maxwell
 • Nikola Tesla
 • Max Karl Ernst Ludwig Planck
 • Maria Skłodowska-Curie
 • Ernest Rutherford
 • Albert Einstein
 • Werner Karl Heisenberg

Archimedes

De Griekse homo universalis Archimedes was een van de briljantste wiskundigen uit de oudheid. Zoals alle wetenschappers uit zijn tijd hield hij zich niet alleen bezig met de wiskunde, maar ook met de natuurkunde, astronomie en filosofie.

Archimedes deed zijn belangrijkste ontdekkingen op het gebied van de meetkunde. Hij bewees dat de verhouding van de omtrek van elke cirkel tot de diameter ervan hetzelfde is als de verhouding van het oppervlak van de cirkel tot het kwadraat van zijn straal. Hij ontwierp ook een methode voor de benadering van deze verhouding, die later pi (π) werd genoemd.
Hij bewees ook dat de verhouding van het oppervlak van een bol tot het volume ervan hetzelfde is als het oppervlak van een rechte cilinder tot het volume ervan. Bovendien ontdekte hij dat de verhouding van het volume van een cilinder tot het volume van de ingeschreven bol en de ingeschreven kegel van die cilinder 3:2:1 is. Omdat hij dit als zijn belangrijkste ontdekking beschouwde, zijn er na zijn dood een uit steen gehouwen cilinder en bol op zijn grafsteen geplaatst.

Het concept dichtheid is ook geïntroduceerd door Archimedes. Volgens de legende heeft hij het naar hem genoemde principe (het principe van Archimedes) ontdekt terwijl hij in bad zat. Volgens dit principe is de opwaartse kracht die wordt uitgeoefend op een in een vloeistof ondergedompeld lichaam even groot als het gewicht van de vloeistof die door het lichaam wordt verplaatst.

Archimedes was waarschijnlijk de beste wiskundig natuurkundige van zijn tijd. Hij bedacht de statica, een tak van mechanica die zich bezighoudt met de eigenschappen van fysieke systemen en krachten die inwerken op lichamen in rust. Archimedes was de eerste die een eenvoudige machine, de hefboom, beschreef. Hij introduceerde het concept van het massamiddelpunt en definieerde het voor verschillende objecten.

De uitvinding van innovatieve machines zoals de schroefpomp (tegenwoordig bekend als de schroef van Archimedes) en het takelblok worden aan hem toegeschreven. Tijdens de tweede Punische oorlog bouwde hij verdedigingsmachines om zijn geboortestad te verdedigen tegen de Romeinse invasie. Helaas stierf hij tijdens de belegering van de stad.

Isaac Newton

Sir Isaac Newton (1642-1742) was een Engelse natuurkundige en filosoof die de basis legde voor de differentiaalrekening. Hij bestudeerde de optica en de aard van het licht, ontwikkelde een bepaald type telescoop dat later naar hem vernoemd werd, formuleerde de wet van de zwaartekracht en was de grondlegger van de mechanica.

Volgens de Eerste wet van Newton behoudt een voorwerp zijn staat van beweging tenzij er een resulterende externe kracht op werkt. Dit in tegenstelling tot de foutieve theorie die dateert van Aristoteles, waarin wordt gesteld dat er een kracht nodig is om een voorwerp in beweging te krijgen. In feite is er geen kracht nodig voor het behouden van constante beweging van een voorwerp, maar voor het veranderen van zijn staat van beweging. Een voorwerp in vrije val zal versnellen onder invloed van de zwaartekracht. Een glijdend voorwerp zal daarentegen afremmen vanwege wrijving.

De tweede wet van Newton stelt dat de versnelling van een voorwerp recht evenredig is aan de netto kracht die op het voorwerp werkt; de netto kracht is gelijk aan massa maal versnelling. Dit betekent dat het moeilijker is om de staat van een zwaarder voorwerp te veranderen: massa is een maat voor traagheid.

De derde wet van Newton is de wet van actie-reactie. Volgens dit principe zullen twee interacterende voorwerpen met gelijke en tegengestelde krachten op elkaar inwerken.

Newton's gravitatiewet stelt dat twee willekeurige voorwerpen elkaar zullen aantrekken. De zwaartekracht is recht evenredig met het product van de massa van de voorwerpen. Newton nam aan dat dezelfde kracht, i.e. zwaartekracht, die op aardse voorwerpen werkt ook de planetaire bewegingen beïnvloed. Hiermee verenigde hij de hemelse en aardse mechanica.

De SI-eenheid voor kracht is vernoemd naar Newton. Zelfs vandaag de dag wordt hij gezien als een van de meest invloedrijke natuurkundigen en wiskundigen evenals één van de grondleggers van de moderne wetenschap.

Michael Faraday

De Britse natuur- en scheikundige Michael Faraday was een van de meest vooraanstaande wetenschappers uit de geschiedenis. Hij werd ook beschouwd als geweldig empiricus.

Met zijn onderzoek op het gebied van de elektriciteit heeft hij enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van het elektromagnetisme en de elektrochemie.
In 1831 ontdekte hij elektromagnetische inductie: de productie van elektrische stroom in een geleider in interactie met een magnetisch veld. Zijn beschrijving van dat fenomeen staat tegenwoordig bekend als de inductiewet van Faraday. Elektromagnetische inductie is het werkingsprincipe van dynamo's, generatoren en transformatoren.
Hij ontdekte dat elektrische ladingen alleen aanwezig zijn aan de buitenkant van de elektrisch geladen geleider en geen invloed hebben op de binnenkant van de geleider. Een metalen gaas wordt gebruikt om een beschermde ruimte te maken waar het elektrische veld niet binnendringt (kooi van Faraday).

Later onderzocht hij de interactie tussen licht en het magnetisch veld. Hij bewees dat het magnetische veld het polarisatievlak van het licht draait (Faraday-effect).

Bij zijn werk op het gebied van de scheikunde ontdekte hij de chemische stof benzeen en vond hij de bunsenbrander uit. Op basis van zijn onderzoek in de elektrochemie formuleerde hij de wetten van de elektrolyse.

De SI-eenheid van de elektrische capaciteit (farad), de kooi van Faraday en de Faraday-beker, een metalen beker die geladen deeltjes in vacuüm kan opvangen, zijn allemaal vernoemd naar Michael Faraday.

James Clerk Maxwell

James Clerk Maxwell heeft geweldige resultaten behaald bij zijn onderzoek naar elektriciteit, magnetisme, optica en gassen. De formulering van de klassieke elektromagnetische theorie staat op zijn naam. Bovendien bewees hij dat elektriciteit en magnetisme de manifestaties van hetzelfde fenomeen zijn.
Maxwell legde uit dat het elektrische en magnetische veld zich allebei voortplanten als golven in de ruimte. Bovendien stelde hij dat licht ook een vorm van elektromagnetische straling is, dat er dus een elektromagnetisch veld als achtergrond van optische verschijnselen is.

Het grootste deel van zijn onderzoek ging over elektriciteit. Hij formuleerde een serie differentiaalvergelijkingen voor de beschrijving van de eigenschappen van elektrische en magnetische velden en van hun interactie met materialen (de maxwellvergelijkingen).

Maxwell speelde ook een belangrijke rol bij het opstellen van de kinetische gastheorie. Deze theorie is gebaseerd op het argument van Daniel Bernoulli dat gassen bestaan ​uit kleine, kogelachtige deeltjes en dat de macroscopische, thermodynamische eigenschappen van gassen voortkomen uit de beweging van deze deeltjes (atomen en moleculen). Maxwell leverde met zijn onderzoek een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van deze theorie. Zijn statistische berekeningen werden veralgemeniseerd door Ludwig Boltzmann en daarom staan deze bekend als de Maxwell-Boltzmann-verdeling.

Maxwell verrichtte ook baanbrekend onderzoek op het gebied van de optica, vooral naar kleurwaarneming. Hij ontdekte dat kleurenfoto's kunnen worden ontwikkeld met behulp van blauwe, groene en rode filters.

Zijn ontdekkingen leidden tot de uitvinding van de radio, radar en televisie. Maxwell leverde ook als een van de eerste natuurkundigen een bijdrage aan de ontwikkeling van de relativiteitstheorie en de kwantummechanica. Hij wordt beschouwd als de negentiende-eeuwse wetenschapper met de grootste invloed op de natuurkunde van de twintigste eeuw.
In een peiling die werd gehouden rond het begin van dit millennium kwam Maxwell op de derde plaats van de grootste natuurkundige aller tijden.

Ook zijn de cgs-eenheid voor magnetische flux en een bergketen op de planeet Venus naar hem vernoemd.

Nikola Tesla

Nikola Tesla was een van de briljantste wetenschappers en productiefste uitvinders aller tijden. Deze Servische ingenieur werkte aanvankelijk in Europa, maar bracht zijn beste jaren door als uitvinder in de VS. Tesla, die zich voornamelijk bezighield met elektrotechniek, was ook een van de belangrijkste figuren in de Tweede Industriële Revolutie.

Rond 1891 vond Tesla de zogeheten teslatransformator uit die minstens twee luchtkernspoelen bevat en die hoge spanningen kan produceren bij hoge frequenties. Dit nieuwe apparaat was innovatief omdat het elektrische resonantie gebruikte met behulp van de luchtkernspoelen. Dit systeem verschilt van de transformator omdat zowel het primaire als het secundaire circuit resoneren met de werkfrequentie. Later werd zijn uitvinding een essentieel onderdeel van talloze apparaten.

De wisselstroommotor is een van de beroemdste en belangrijkste uitvindingen van Tesla. Hij bouwde het prototype in 1883, toen hij in Frankrijk werkte. Hij patenteerde zijn uitvinding, een motor aangedreven door een roterend magnetisch veld, in de VS in 1888.

Nikola Tesla en zijn voormalige werkgever, Thomas Edison, raakten verwikkeld in de zogeheten oorlog van de stromen (War of Currents). Tesla was een voorstander van de wisselstroom terwijl Edison een sterke voorstander was van de gelijkstroom. Niet alleen uit de demonstraties in zijn eigen tijd, maar ook uit de geschiedenis bleek het gelijk van Tesla. Tegenwoordig werken talloze apparaten volgens hetzelfde principe als zijn wisselstroommotor.

Met tal van ideeën en uitvindingen was hij zijn tijd ver vooruit. Veel ervan zijn nog steeds in enige vorm aanwezig in apparaten die we tegenwoordig gebruiken. Tesla beschouwde de turbine als zijn belangrijkste uitvinding. De door hem uitgevonden schoeploze turbine bestond uit parallelle schijven en de werking ervan was gebaseerd op centripetale stroming.

De Tesla-spoelen, de SI-eenheid van magnetische fluxdichtheid (tesla) en Tesla Motors, een bedrijf dat elektrische auto's produceert, zijn allemaal vernoemd naar Nikola Tesla.

Max Karl Ernst Ludwig Planck

De Duitse natuurkundige Max Planck wordt beschouwd als een van de pioniers van de kwantummechanica. Hij heeft samen met Albert Einstein de theoretische basis gelegd voor de moderne natuurkunde.

Planck behoorde tot een intellectuele familie en hij had al vrij jong interesse in de theoretische natuurkunde. Hij was een van de eerste wetenschappers die het belang inzagen van de publicatie van Einstein over de speciale relativiteitstheorie in 1905, en speelde een belangrijke rol bij de uitwerking ervan.

Op basis van zijn onderzoek naar straling van zwarte lichamen herzag en verbeterde hij alle eerdere bevindingen. De door Planck opgestelde nieuwe stralingswet is naar hem vernoemd. De constante van Boltzmann en de constante van Planck maken deel uit van de formule van de wet van Planck. In 1900 introduceerde Planck het concept van de gekwantiseerde energie. (Een kwantum is de minimumhoeveelheid van een fysische grootheid die bij een proces is betrokken.) In 1918 won hij de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor zijn werk aan de kwantumtheorie.

Onder andere een aantal meeteenheden (de Planck-eenheden) en een Duitse onderzoeksorganisatie (Max-Planck-Gesellschaft) zijn naar deze natuurkundige vernoemd.

Maria Skłodowska-Curie

De beroemdste vrouw uit de geschiedenis van de wetenschap werd geboren als Maria Salomea Skłodowska in Warschau, in 1867. Ze begon haar academische studie aan de universiteit van Sorbonne in Parijs. Tevens ontmoette ze haar man hier.

Het echtpaar onderzocht eerst magnetisme, maar later raakten ze geïnteresseerd in radioactiviteit, een fenomeen dat niet lang daarvoor ontdekt was door Henri Becquerel.

Met hard werken en de verwerking van meerdere tonnen van mineralen, isoleerden ze twee voorheen onbekende radioactieve elementen die ze radium en polonium noemden. Zij noemden de eerste naar het Latijnse woord radius, wat 'straal' betekent en de tweede naar Polen, het geboorteland van Marie Curie.

In 1903 werd Marie Curie de eerste vrouw in Frankrijk die een doctoraat ontving. In datzelfde jaar kregen zij en haar man en mentor, Pierre, de Nobelprijs voor de Natuurkunde "als erkenning van de buitengewone diensten die zij hebben gedaan met hun gezamenlijke onderzoek van de stralingsverschijnselen ontdekt door Professor Henri Becquerel" (de prijs werd gedeeld met Henri Becquerel zelf).

Naar aanleiding van de tragische dood van haar man in 1906 nam Marie zijn plaats in, waardoor zij de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Sorbonne werd. In 1911 kreeg ze haar tweede Nobelprijs, dit keer voor de scheikunde, "Als erkenning voor haar diensten aan de vooruitgang van de scheikunde door het ontdekken van de elementen radium en polonium, voor het isoleren van radium en het bestuderen van de aard en samenstelling van dit opmerkelijke element". Ze werd daarmee de eerste persoon ooit die twee Nobelprijzen ontving.

Ernest Rutherford

De Nieuw-Zeelander Ernest Rutherford was een van de grootste experimenteel natuurkundigen van de twintigste eeuw. Zijn belangrijkste onderzoeksgebieden waren de radioactiviteit, atoomfysica en kernfysica.

Hij bestudeerde röntgenstraling en maakte een onderscheid tussen röntgenstralen en radioactief verval. Hij ontdekte alfa- en bètastraling bij het radioactieve verval van uranium. In 1900 ontdekte Rutherford samen met Robert Bowie Owens dat de snelheid van radioactief verval exponentieel afneemt met de tijd. In 1902 ontdekten hij en Frederick Soddy dat radioactieve elementen transmuteren tijdens radioactief verval en dat er vervalketens ontstaan. Bovendien introduceerden ze het concept van halfwaardetijd.

Rutherford bestudeerde ook de verstrooiing van alfadeeltjes door dunne goudfolie. In 1911 formuleerde hij op basis van zijn waarnemingen het atoommodel van Rutherford en de Rutherfordverstrooiing. In het model van het atoom (planetaire model) dat hij bedacht, draaiden de elektronen rond wat nu bekend staat als de kern, het middelpunt van het atoom. Deze ontdekking markeerde het begin van de kernfysica. In 1919 beschoot hij stikstof met alfadeeltjes en nam hij als eerste kunstmatige kerntransmutatie waar. In hetzelfde jaar constateerde hij ook dat de waterstofkern aanwezig is in alle andere kernen: de ontdekking van het proton. Rutherford voorspelde ook het bestaan ​​van een ander kerndeeltje, het neutron.

Bij zijn werk op het gebied van de scheikunde ontdekte hij radongas en allerlei radioactieve isotopen van radium, polonium en bismut. In 1908 ontving hij de Nobelprijs voor de Scheikunde voor zijn werk over het uiteenvallen van elementen en de scheikunde van radioactieve stoffen.

Albert Einstein

Albert Einstein (1879-1955) was een in Duitsland geboren natuurkundige. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste natuurkundigen uit de twintigste eeuw. Hij ontwikkelde de speciale relativiteitstheorie, die een revolutie teweegbracht in ons begrip van ruimte en tijd. Volgens deze theorie is de snelheid van het licht met 300.000 km/s constant voor alle waarnemers ongeacht of deze in beweging of in rust zijn ten opzichte van de lichtbron. Volgens de speciale relativiteitstheorie is de snelheid van licht een kosmische maximumsnelheid die bewegende lichamen niet kunnen overschrijden. Als de snelheid van een lichaam de lichtsnelheid nadert wordt de tijd vertraagd, de massa van het lichaam groter en de lengte korter. Als twee waarnemers relatief van elkaar met constante beweging verplaatsen worden ze beiden beschouwd als in rust: beweging is relatief. Op basis hiervan en rekening houdend met de constante lichtsnelheid kunnen we afleiden dat afstand, massa en tijd ook relatief zijn. Als twee waarnemers bijvoorbeeld relatief van elkaar met constante beweging verplaatsen merken ze allebei dat het horloge van de ander vertraagt. Deze relativistische effecten worden alleen significant bij hele hoge snelheden. Bij snelheden die men in het dagelijks leven tegenkomt kunnen deze effecten gewoonlijk genegeerd worden. In de techniek is hun toepassing echter vaak noodzakelijk. Een consequentie van de speciale relativiteitstheorie van Einstein is de beroemde vergelijking E=mc², die zegt dat massa en energie uitwisselbaar zijn. Dit principe wordt gebruikt in kerncentrales en atoombommen.

De algemene relativiteitstheorie geeft een verklaring voor de zwaartekracht. Volgens deze theorie vervormen lichamen de ruimtetijd vanwege hun massa; deze vervorming bepaalt de baan van lichamen die bewegen in het gravitatieveld.

Naast de uitbreiding van de twee relativiteitstheorieën behaalde Einstein ook andere belangrijke wetenschappelijke resultaten. Hij bestudeerde onder andere de Brownse beweging en bewees de atoomstructuur van materie. Verder demonstreerde hij dat licht uit deeltjes bestaat en het bestaan van fotonen door het foto-elektrisch effect uit te leggen. Hiervoor werd hij bekroond met de Nobelprijs.

Werner Karl Heisenberg

Het werk van de Duitse theoretisch natuurkundige Werner Heisenberg heeft een enorme invloed gehad op de natuurkunde in de twintigste eeuw.

Zijn belangrijkste onderzoeksgebieden waren de veldentheorie, kernfysica, deeltjesfysica en kosmische straling. Hij is echter waarschijnlijk het beste bekend als een van de pioniers op het gebied van de kwantummechanica.
In 1925 publiceerde hij zijn baanbrekende paper waarin de kwantummechanica werd gevestigd. In dit artikel gebruikte hij matrixmechanica in plaats van Newtoniaanse klassieke mechanica voor het beschrijven van kwantumverschijnselen. Twee jaar later introduceerde hij het onzekerheidsbeginsel, dat stelt dat bepaalde paren fysieke eigenschappen van een deeltje, bekend als complementaire variabelen, niet tegelijkertijd met dezelfde precisie kunnen worden gemeten. Hoe nauwkeuriger de positie van een deeltje wordt gemeten, des te preciezer kan het momentum worden gekend.

Hij formuleerde ook de moderne theorie van het ferromagnetisme en leverde een belangrijke bijdrage aan de kwantumelektrodynamica. In 1932 formuleerde hij zijn theorie over het neutronen-protonmodel van de atoomkern. In hetzelfde jaar ontving hij als een van de grondleggers van de kwantummechanica de Nobelprijs voor de Natuurkunde.

Heisenberg bleef in Duitsland, zelfs nadat de nazi's de macht in het land hadden gegrepen, en hij werkte als lid van het Duitse nucleaire energieproject tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Animatie

 • Archimedes
 • Isaac Newton
 • Michael Faraday
 • James Clerk Maxwell
 • Nikola Tesla
 • Max Karl Ernst Ludwig Planck
 • Maria Skłodowska-Curie
 • Ernest Rutherford
 • Albert Einstein
 • Werner Karl Heisenberg

Gesproken tekst

De Griekse homo universalis Archimedes, die in de Siciliaanse stad Syracuse woonde, was een van de briljantste wiskundigen uit de oudheid. Zoals alle wetenschappers uit zijn tijd hield hij zich niet alleen bezig met de wiskunde, maar ook met de natuurkunde, astronomie en filosofie. Hij was een van de eerste wiskundig natuurkundigen.

Sir Isaac Newton was een Engelse Engelse natuurkundige en filosoof die de basis legde voor de differentiaalrekening. Hij bestudeerde de optica en de aard van het licht, ontwikkelde een bepaald type telescoop dat later naar hem vernoemd werd, formuleerde de wet van de zwaartekracht en was de grondlegger van de mechanica. Zelfs nu nog wordt hij beschouwd als een van de meest invloedrijke natuurkundigen en wiskundigen, en als een van de grondleggers van de moderne wetenschap.

De Britse natuur- en scheikundige Michael Faraday was een van de meest vooraanstaande wetenschappers uit de geschiedenis. Hij werd ook beschouwd als geweldig empiricus. Met zijn onderzoek op het gebied van de elektriciteit heeft hij enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van het elektromagnetisme en de elektrochemie.

James Clerk Maxwell heeft geweldige resultaten behaald bij zijn onderzoek naar elektriciteit, magnetisme, optica en gassen. De formulering van de klassieke elektromagnetische theorie staat op zijn naam.

Nikola Tesla was een van de briljantste wetenschappers en productiefste uitvinders aller tijden. De Servische ingenieur, die zich voornamelijk bezighield met elektrotechniek, was ook een van de belangrijkste figuren in de Tweede Industriële Revolutie. Met tal van ideeën en uitvindingen was hij zijn tijd ver vooruit. Veel ervan zijn nog steeds in enige vorm aanwezig in apparaten die we tegenwoordig gebruiken.

De Duitse natuurkundige Max Planck wordt beschouwd als een van de pioniers van de kwantummechanica. Hij heeft samen met Albert Einstein de theoretische basis gelegd voor de moderne natuurkunde.

De in Polen geboren Franse natuurkundige Marie Curie is waarschijnlijk de beroemdste vrouw in de geschiedenis van de wetenschap. Zij was de eerste persoon ooit die twee Nobelprijzen ontving. Samen met haar echtgenoot Pierre Curie deed ze grote ontdekkingen op het gebied van de radioactiviteit.

De Nieuw-Zeelander Ernest Rutherford was een van de grootste experimenteel natuurkundigen van de twintigste eeuw. Zijn belangrijkste onderzoeksgebieden waren de radioactiviteit, atoomfysica en kernfysica.

Albert Einstein was een in Duitsland geboren natuurkundige. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste natuurkundigen uit de twintigste eeuw. Hij ontwikkelde de speciale relativiteitstheorie, die een revolutie teweegbracht in ons begrip van ruimte en tijd. Zijn algemene relativiteitstheorie biedt een verklaring voor de zwaartekracht.

Het werk van de Duitse theoretisch natuurkundige Werner Heisenberg had een enorme invloed op de natuurkunde in de twintigste eeuw. Zijn belangrijkste onderzoeksgebieden waren de veldentheorie, kernfysica, deeltjesfysica en kosmische straling. Hij is echter waarschijnlijk het beste bekend als een van de pioniers op het gebied van de kwantummechanica.

Gerelateerde items

Beroemde astronomen en natuurkundigen

Deze animatie geeft een overzicht van de werken van astronomen en natuurkundigen die onze kijk op het universum veranderd hebben.

Het experiment van Rutherford

Met het experiment van Rutherford kon het bestaan van atoomkernen met een positieve lading worden bewezen. De resultaten dienden als basis voor de...

Het laboratorium van Nikola Tesla (Shoreham, VS)

Deze natuurkundige/uitvinder was voornamelijk actief op het gebied van de elektrotechniek. Hij was ongetwijfeld één van de meest briljante mensen van de...

Kettingreactie

Energie die vrijkomt bij kernsplitsing kan gebruikt worden voor civiele of militaire doeleinden.

Marie Curie's laboratorium

Marie Curie, die zowel de Nobelprijs voor Natuurkunde ontving alsook de Nobelprijs voor Scheikunde, is waarschijnlijk de meest bekende vrouw uit de...

Radioactiviteit

Het proces van het uit elkaar vallen van onstabiele atoomkernen wordt radioactiviteit genoemd.

Wetten van Newton

De animatie toont de drie wetten van Isaac Newton, die een revolutie in de natuurkunde teweegbrachten.

De productie van wisselstroom

Elektrische stroom kan worden opgewekt door een ankerspoel te laten ronddraaien in een magneetveld.

De schroef van Archimedes(3. eeuw v.Chr.)

De schroefpomp, vaak toegeschreven aan Archimedes, maakte irrigatie veel effectiever.

Darwins legendarische reis

Darwins legendarische reis aan boord van de HMS Beagle speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van de evolutietheorie.

Het volume van een bol (principe van Cavalieri)

Met behulp van de juiste cilinder en kegel kan het volume van een bol worden berekend.

Ontwikkeling van het atoommodel

Overzicht van de geschiedenis van de atoomstructuur

Scheve toren (Pisa, 14e eeuw)

De middeleeuwse klokkentoren van de kathedraal in de stad Pisa is 's werelds meest beroemde scheve toren.

Transparantie

De animatie verklaart de fenomenen transparantie en opaciteit, het principe van röntgenonderzoek, en kleurfilters.

Werkplaats van Galileo Galilei

Wetenschappelijke prestaties van Galileo Galilei droegen in belangrijke mate bij aan de vooruitgang van de natuurkunde en astronomie.

Zwaartekrachtgolven (LIGO)

Zwaartekrachtgolven zijn rimpels in de ruimtetijd, veroorzaakt door zware hemellichamen die versnellen of in een baan ronddraaien.

Added to your cart.