Loodaccu

Loodaccu

Elektrochemische processen in een loodaccu produceren elektrische stroom.

Chemie

Trefwoorden

batterij, galvanische cel, zwavelzuur, looddioxide, leiden, anode, kathode, minpool, positieve pool, Gelijkstroom, klemspanning, gevaarlijk afval, zure, elektrische stroom, reactie, energiebron, laden, oxydatie, reductie, opslagcapaciteit, anorganisch, elektrochemie, Chemie

Gerelateerde items

Scènes

Gerelateerde items

Alkalinebatterijen

In alkalinebatterijen wordt er elektriciteit opgewekt door verschillende elektrochemische processen.

Aluminiumsmelterij

In een aluminiumsmelterij wordt aluminium uit aluinaarde geëxtraheerd door middel van elektrolyse.

Brandstofcel

Een brandstofcel levert milieuvriendelijk elektrische energie geproduceerd door de chemische reactie tussen zuurstof en waterstof.

Condensator

Condensatoren slaan elektrische energie op in de vorm van elektrische lading.

De oplossing van NaCl

Gewoon zout wordt opgelost in water: polaire watermoleculen vormen een laag rond de ionen.

De productie van wisselstroom

Elektrische stroom kan worden opgewekt door een ankerspoel te laten ronddraaien in een magneetveld.

Dynamo (basisniveau)

De dynamo genereert gelijkstroom uit mechanische energie.

Elektrische auto

De Tesla Model S is een van de eerste elektrische auto's die zijn bedoeld voor alledaags gebruik.

Gelijkstroommotor

Tussen de permanente magneten van een gelijkstroommotor bevindt zich een leiding (spoel) waardoor stroom loopt.

Sulfaat (SO₄²⁻)

Ioncomplex dat wordt gevormd door afgifte van een proton uit zwavelzuur.

Waterturbine, generator

Waterturbines zetten de kinetische energie van water om in elektrische stroom.

Zwavelzuur (H₂SO₄)

Een kleurloze, viskeuze vloeistof, een zeer bijtend sterk zuur dat wordt gebruikt in verschillende industriële processen.

Transformator

De transformator is een apparaat dat ervoor wordt gebruikt voor het veranderen van elektrische spanning.

Added to your cart.