Koolstofkringloop

Koolstofkringloop

Tijdens de fotosynthese bindt koolstof zich tijdens de fotosynthese aan organische stoffen, terwijl ze tijdens de ademhaling wordt afgegeven.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

kolen, cyclus, carbon dioxide, koolstof binding, koolstofemissie, fotosynthese, energieproductie, ontleding, ademhaling, verwering, verbranding, koolstofverbinding, koolstof-rijke sedimenten, koolwaterstof, dierlijk, plant, bodem, methaan, carbonaten, waterstofcarbonaten, vulkaan, levend organisme, Biologie, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

De fosforcyclus

De fosforcyclus beschrijft de beweging van fosfor door de lithosfeer, hydrosfeer, en biosfeer.

De watercyclus (gemiddeld niveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

Luchtvervuiling

Deze animatie laat de belangrijkste oorzaken zien van luchtverontreiniging: agrarische, industriële en stedelijke luchtvervuiling.

Stikstof-cyclus

Atmosferische stikstof wordt gebonden door bacteriën en gebruikt door levende organismen in de vorm van verschillende verbindingen.

Zuurstofcyclus

De zuurstofcyclus toont de beweging van zuurstof in zijn drie voornaamste reservoirs.

Eengezinswoning zonder CO2-uitstoot

Het ontwerp en de bouw van moderne woonhuizen spelen een belangrijke rol bij de milieubescherming.

Fotosynthese

Planten zijn in staat om organische suiker van anorganisch materiaal (kooldioxide en water) te maken.

Kooldioxide (CO₂) (basisniveau)

Een complex ion dat uit koolzuur door afgave van proton ontstaat.

Kooldioxide (CO₂) (middelbaar niveau)

Kleurloos, geurloos gas, met een hogere dichtheiddan die van de lucht. Het is nodig voor de fotosyntese van planten.

Koolmonoxide (CO) (middelbaar niveau)

Kleurloos, reukloos, giftig gas, dat veel sterfgevallen veroorzaakt als gevolg van defecte verbranding in de stookinstallaties.

Koolzuur (H₂CO₃)

Kleurloze, geurloze vloeistof die ontstaat door koolstofdioxide in water op te lossen.

Ondergrondse kolenmijn

In tegenstelling tot dagbouwmijnen worden de overdekkende rotslagen niet weggehaald. De grondstoffen worden gedolven in mijnschachten.

Ontbossing

Ontbossing heeft een negatief effect op het milieu.

Vulkanisme

Deze animatie toont verschillende soorten vulkaanuitbarstingen.

De vorming en de werking van stratovulkanen

Stratovulkanen bestaan ​​uit lagen vulkanische as, puin en lava.

De watercyclus (basisniveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

Added to your cart.