Jamestown (17e eeuw)

Jamestown (17e eeuw)

De stad werd in 1607 opgericht, en was de eerste permanente Engelse kolonie aan de oostkust van Noord-Amerika.

Geschiedenis

Trefwoorden

Jamestown, Engelse kolonie, kolonie, nederzetting, Jacobus I, Noord Amerika, vesting, poort, kolonist

Gerelateerde items

Vragen

 • Op welk continent werd Jamestown opgericht?
 • Wie stichtte Jamestown?
 • Op welke kust van Noord-Amerika ligt Jamestown?
 • Aan welke kust ligt Jamestown?
 • In welke kolonie lag Jamestown?
 • In wat was Jamestown het eerste?
 • Wanneer werd Jamestown gesticht?
 • Wat was de oorspronkelijke naam van Jamestown?
 • Naar wie was Jamestown vernoemd?
 • Naar welke Koning van Engeland werd Jamestown vernoemd?
 • Hoeveel Engels kolonies waren er aan de Atlantische kust van Noord-Amerika in het midden van de 18e eeuw?
 • Waarom was de nabijheid van de rivieren en de zee van belang bij het vestigen van kolonies?
 • Wie waren de heersers van de Engelse kolonies?
 • Is het waar dat de gouverneur geen macht had om beslissingen te nemen met betrekking tot de zaken van de koloniën?
 • Is het waar dat de Noord-Amerikaanse kolonisten het recht van het Engelse parlement om de koloniën belastingen op te leggen betwisten?
 • Welke belasting of heffing werd niet afgeschaft, zelfs na protesten van de kolonies?
 • In welke stad werd het beroemde 'tea-party' gehouden?
 • Hoeveel groter was de bevolking van Noord-Amerikaanse Engelse koloniën in 1765 dan in 1700?
 • Welke vorm had de plattegrond van het fort van Jamestown?
 • Is het waar dat de Engelse koloniën in Noord-Amerika onafhankelijk van elkaar waren?
 • Is het waar dat de Engelse koloniën in Noord-Amerika onafhankelijk van het moederland waren?
 • Wanneer werden de eerste Engelse nederzettingen van koopmannen gesticht in Noord-Amerika?
 • Welk land stichtte geen kolonies in Noord-Amerika?

Scènes

Vogelperspectief

Fort

Nederzetting

Haven

Loop

Animatie

Gesproken tekst

Jamestown was de eerste permanente Engels nederzetting in Amerika, en werd gesticht aan de oostkust van de huidige Verenigde Staten. De stad werd in 1607 opgericht door de London Company (het latere Virginia Company of Londen). De stad werd vernoemd naar James I, de toenmalige koning van Engeland.
Jamestown werd al snel de hoofdstad van de Kolonie Virginia, die werd vernoemd naar Elizabeth I, de voormalige koningin van Engeland die Virgin Queen genoemd werd.

De stad is gelegen op een eiland dat eveneens Jamestown heet. Deze locatie was had zowel een strategisch alsook een handelsbelang. Het kustgebied kon worden gecontroleerd en de stad diende als doorvoerhaven voor schepen die onderweg waren richting de Atlantische Oceaan en de Chesapeake Bay.

De kolonisten voerden bijna altijd oorlog met de Indiaanse stammen. De meest bloedige gebeurtenis van deze oorlog was de Powhatan Opstand van 1622, wat de Engelsen later de Indiaanse Bloedbad van 1622 noemden. De Engelsen waren ook verantwoordelijk voor extreem geweld tegen nabijgelegen stammen, en de oorlog werd slechts onderbroken door een korte periode van rust, toen John Rolfe trouwde met Pocahontas, een van de dochters van het opperhoofd.

De indeling van Jamestown was karakteristiek voor de Engelse koloniale nederzettingen in Noord-Amerika.
De belangrijkste gebouwen had men gebouwd binnen de muren van een fort dat vlak bij de haven lag. De veiligheid van de nederzetting werd gewaarborgd door het leger en door de kanonnen die op de bolwerken of wachttorens stonden. Aanvallen vanaf het vasteland en vanaf de zee konden vanaf hier succesvol worden bestreden.

Huizen werden gebouwd van lokale bouwmaterialen (hout en modder) buiten de muren van het fort. Deze werden omringd door landerijen die verbouwd waren door de kolonisten. Voorbij deze landerijen lagen de Inheemse Amerikaanse gebieden en de bossen.

Jamestown was slechts de hoofdstad van Virginia tot het einde van de 17e eeuw, maar bleef een van de belangrijkste steden van de kolonie. Het speelde tussen 1861 en 1865 een belangrijke rol in de Amerikaanse Burgeroorlog.

In de 20e eeuw werden er herdenkingsparken op het grondgebied van de stad en haar omgeving aangelegd. Archeologische opgravingen en het herontdekkingsproject zorgen voor een grote hoeveelheid nieuwe informatie over de meer dan 400-jaar oude stad. Een fictieve versie van de Jamestown nederzetting werd getoond in de animatiefilm van Disney, 'Pocahontas'. Meer accurate informatie over de stad werd gegeven in de avonturenfilm 'The New World'.

Gerelateerde items

Engels oorlogsschip (18e eeuw)

Engelse zeilschepen behoorden tot de beste schepen in de 17e-19e eeuw.

De Amerikaanse bizon

Het grootste landdier in Noord-Amerika.

De geschiedenis van de menselijke migratie

De migratie van grote bevolkingsgroepen kent een zeer lange geschiedenis.

Dorp met één straat en 'strookpercelen'

Dorpen gevestigd in valleien bestonden meestal uit huizen gebouwd aan lange en smalle percelen.

Europese kolonisatie van Amerika (tot 1763)

Verschillende Europese landen deden mee aan de verovering van de Nieuwe Wereld en maakten van Amerika een kleurrijk continent.

Het Witte Huis (Washington, 1800)

Een van 's werelds meest bekende gebouwen en de woon- en werkplek van de president van de Verenigde Staten.

Lidstaten van de VS en hun steden

Met behulp van deze animatie kunt u de lidstaten van de VS en hun grotere steden leren kennen.

Moderne West-Europese kledingstukken (17e eeuw)

De kledingen weerspiegelen de levensstijl en de cultuur van de bevolking in een specifiek tijdperk.

Mount Rushmore (VS)

Het nationale monument van Mount Rushmore toont vier grote Amerikaanse presidenten die uit een granieten rots zijn uitgehouwen.

Tower of London (16e eeuw)

Dit historische kasteel heeft een fascinerende geschiedenis van bijna duizend jaar.

Indianennederzetting (stam van de Crow)

De Crow zijn Noord-Amerikaanse indianen die in de vallei van de Yellowstone River woonden.

Plantage met slaven in de zuidelijke staten (VS, 19e eeuw)

Vóór de Amerikaanse Burgeroorlog was het gebruik van slaven op plantages een gangbaar fenomeen in de zuidelijke staten van de VS.

Added to your cart.