Het paleis van de Frankische Keizer, Karel de Grote (Aken, 9e eeuw)

Het paleis van de Frankische Keizer, Karel de Grote (Aken, 9e eeuw)

Het paleis van de Frankische Keizer, Karel de Grote, was niet alleen het middelpunt van het Rijk, maar ook een cultuurcentrum.

Geschiedenis

Trefwoorden

Chalemagne, paleis van Karel de Grote, Aachen, paleis, Frankische Rijk, keizer, cultuur, Karolingische, Renaissance, kapel, Christelijk, centrum

Gerelateerde items

Scènes

Het paleis

  • Paleiskapel
  • vertrekken van de Keizer
  • ingang
  • paleiswacht
  • tuin
  • bad
  • warmwaterbron

Het middelpunt van het Frankische Reik: Aken en het paleis

De stichter van het Frankische (Karolingische) Rijk, Karel de Grote, werd op 25 december 800 in Rome door paus Leo III tot keizer gekroond. Aken werd het middelpunt van zijn rijk, aangezien hij meer van deze stad hield dan van enige andere, in het bijzonder vanwege de thermale baden en de centrale ligging binnen het Rijk.

Tijdens zijn lange verblijven in Aken verrijkte hij de schoonheid van de stad met verschillende kunstwerken. Daarom werd de stad het 'tweede Rome' genoemd door eigentijdse bronnen.

Het paleis, gebouwd aan het eind van de 8e eeuw, was uitzonderlijk vergeleken met andere gebouwen in het Rijk (en het tijdperk). Het werd een pronkstuk van Aken (nu in Duitsland) en het Rijk, en een symbool van de grootsheid van Karel de Grote.

De kapel

De paleiskapel

De paleiskapel was een uitzonderlijk kunstwerk, eigentijdse bronnen beschrijven het als een magnifiek gebouw. Er is een brief bewaard gebleven waarin de paus de keizer toestond om marmer en vloertegels uit Rome en Ravenna mee te nemen voor zijn paleis.

De plattegrond en structuur van de kapel werden geïnspireerd door de Basiliek van San Vitale, in Ravenna. De achtkantige kapel, in het midden bedekt met een koepel van steen, werd ingewijd ter ere van de Maagd Maria. Het constructiewerk werd aangevoerd door de architect Odo van Metz. Verschillende eigentijdse historici merkten op dat Karel de Grote de meest bekwame architecten in het Rijk in dienst wilde stellen.

De keizer verbleef vaak in Aken, tijdens zijn bezoeken woonde hij de mis in de kapel dagelijks bij. Hij werd er ook begraven.

De vertrekken van de keizer

Het hof van Karel de Grote

De keizer besteedde veel van zijn tijd in Aken. Hij bezocht ofwel zijn landgoederen met zijn stoet (vaak om te paard te jagen), ontspande in een bad, of besteedde zijn tijd in het paleis.

De privévertrekken van de keizer en de Aula Regia (Raadzaal) waren belangrijke onderdelen van het gebouwencomplex van het paleis.

Het hof van Karel was een plaats waar geleerden van de tijd werden verzameld. Hij vond het belangrijk om zichzelf te onderwijzen (door buitenlandse talen, schrijfkunst, en 'vrije' kunsten te leren) en ook de bevolking in zijn rijk (door naast kerken scholen op te richten). Tijdens maaltijden luisterde hij vaak naar muziek of voorlezingen van wetenschappelijke werken.

Hij hield zijn lichaam gezond met paardrijden en jagen, en daarnaast door te zwemmen. Eigentijdse bronnen vermelden dat er niemand in zijn hof was die beter kon zwemmen dan hij.

Karel de Grote

Ingang van het paleis

Het ontwerp van het paleis

Het paleis van Karel de Grote in Aken, zoals andere paleizen gebouwd in de vroege Middeleeuwen, werd gebouwd om makkelijk verdedigbaar en functioneel te zijn, in plaats van versierd en mooi. De onderdelen van het versterkte gebouwencomplex tonen een ingewikkeld ontwerp en perfecte uitvoering.

Goede verdedigbaarheid was een dominante factor bij het plaatsen van de hoofdingang in het gebouw van de paleiswacht. Maar dit was niet de enige ingang van het paleis; naast de kapel werd een hof gebouwd, met zijn eigen ingang, en er was ook een personeelsingang.

Animatie

Marktplaats

Gesproken tekst

De stichter van het Heilige Roomse Rijk, Karel de Grote, maakte van Aken de hoofdstad van zijn rijk. Van alle steden in zijn rijk hield hij het meest van deze stad, in het bijzonder vanwege haar thermische baden en de centrale ligging van de stad.

Tijdens zijn lange verblijven in Aken verrijkte hij de schoonheid van de stad met verschillende gebouwen en kunstwerken. Daarom werd de stad volgens bronnen uit die tijd het 'tweede Rome' genoemd.

Het paleis, dat gebouwd werd aan het eind van de 8e eeuw, werd het belangrijkste gebouw van Aken. Het werd een pronkstuk van Aken en van het Rijk als geheel, en een symbool van de grootsheid van Karel de Grote. Het was een uitzonderlijk bouwwerk vergeleken met de koninklijke gebouwen van het Rijk (en uit het tijdperk in het algemeen).

Het paleis van Aken, net zoals andere paleizen gebouwd in de vroege Middeleeuwen, werd gebouwd om het gemakkelijk te kunnen verdedigen en vanwege de functionaliteit ervan, in plaats van dat het een werk van schoonheid moest zijn. De onderdelen van het versterkte gebouwencomplex tonen een ingewikkeld ontwerp en perfecte uitvoering hiervan.

De hoofdingang van het versterkte paleizencomplex, dat ook werd omringd door een tuin, bevond zich in het gebouw van de paleiswacht.

Belangrijke onderdelen van het complex waren onder andere de voortuin, het hof, en de overdekte zuilengalerijen die de gebouwen en boerderijen met elkaar verbonden.

De belangrijkste gebouwen waren allereerst de Aula Regia (de raadzaal waar de Keizer audiënties hield en buitenlandse afgezanten ontving), en daarnaast de privévertrekken van de Keizer. De Keizer gebruikte talloze kamers tijdens zijn verblijven in Aken.

De paleiskapel, die tegenwoordig nog steeds overeind staat, was een uitzonderlijk kunstwerk, een bouwkundig juweel van haar tijd. De achthoekige kapel werd geïnspireerd door de Basiliek van San Vitale in Ravenna. De kapel, die ter ere van de Maagd Maria werd ingewijd, was in het midden bedekt met een stenen koepel. De Keizer woonde er ook de mis bij.

Later werd Karel de Grote hier begraven, maar zijn tombe werd helaas vernietigd tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Gerelateerde items

Middeleeuwse christelijke koning

Middeleeuwse koningen werden meestal afgebeeld zittend op hun tronen, een kroon en de Koninklijke regalia dragend.

De Verboden Stad (Beijing, 17e eeuw)

De Verboden Stad is een van de mooiste en meest mysterieuze monumenten van keizerlijk China.

Historische topografie (bekende personen - algemene geschiedenis)

Geef aan bij welk land belangrijke personen uit de geschiedenis horen.

Legendarische middeleeuwse rijken

Talloze legendarische rijken werden gebouwd (en vernietigd) in de loop van de geschiedenis.

Middeleeuwse torens en bastions

De structuur van de forten ontwikkelde samen met de militaire technologie.

Middeleeuwse West-Europese kledingstukken (5-10e eeuw)

Kleding verraadt veel over de levensstijl en de cultuur van de bevolking in een specifiek tijdperk en gebied.

Abdij van Sankt Gallen (11e eeuw)

Het gebouwencomplex was eeuwenlang een van de belangrijkste Benedictijnse abdijen.

Het paleis van Visegrád (15e eeuw)

De bouw van het magnifieke paleis begon tijdens de regeerperiode van Károly I. en bereikte het hoogtepunt tijdens de regeerperiode van Mátyás I.

Arabische kalief (7de eeuw)

De kaliefen werden als de opvolger van de profeet Mohammed beschouwd. Ze waren de belangrijkste religieuze leiders van de islam.

Hagia Sophia (Istanbul)

De kerk van het Byzantijnse Rijk, met de naam "Heilige Wijsheid", was tot 1196 's werelds grootste kerkgebouw.

Het Paleis van Knossos (2e millennium v.Chr.)

Het grootste complex van Kreta in de bronstijd was hoogstwaarschijnlijk het centrum van de Minos-cultuur.

Added to your cart.