De strijd van Nederland tegen de zee (17de eeuw)

De strijd van Nederland tegen de zee (17de eeuw)

De bewoners van het noorden van de Nederlanden vochten al in de Middeleeuwen en ook in de moderne tijd effectief tegen de zee.

Geschiedenis

Trefwoorden

Nederland, Nederlanden, zee, zeewater, kust, vízátemelő, dam, pomp, laag land, bodem, kanaal, polder, zeespiegelstijging, broeikaseffect, landbouw, windmolen, sectie, Noordzee, geschiedenis, moderne geschiedenis

Gerelateerde items

Windmolen

Een windmolen zet windenergie om in mechanische energie en wordt al sinds de Middeleeuwen gebruikt.

Bestuurlijke indeling van Nederland

Deze animatie laat de provincies en provinciehoofdsteden van Nederland zien.

De Zuiderzeewerken en de Deltawerken

Bijzondere waterbouwkundige werken waarmee Nederland zijn eeuwenlange gevecht tegen de zee voortzet.

Getijdencentrale

Getijdencentrales maken gebruik van de dagelijkse schommelingen van de waterstand voor de productie van elektriciteit.

Rietveld Schröderhuis (Utrecht, 1924)

Het Rietveld Schröderhuis in Utrecht kan beschouwd worden als een voorloper van moderne huizen.

Russische tsaar Peter I met zijn vrouw

Onder invloed van West-Europa, probeerde de tsaar het Russische Rijk te moderniseren.

Werking van een riviersluis

Riviersluizen maken rivieren met grote hoogteverschillen veilig en bevaarbaar.

Syrische waterrad (Hama, 13e eeuw)

De middeleeuwse Arabische waterraden zorgden ervoor dat het stromende water naar afgelegen gebieden kon worden geleid.

Watermolen

Sinds de middeleeuwen worden er al machines gebruikt die de energie van water omzetten in mechanische arbeid.

Conquistador (16e eeuw)

De Spaanse veroveraars hadden hun succes te danken aan hun harnas en vuurwapens.

Romeinse aquaducten en wegen in de oudheid

Het uitstekende wegen- en aquaductensysteem dat verspreid was over het hele rijk toont ook de ontwikkeling van de Romeinse beschaving als geheel.

Schoeners

Schoeners waren zeilschepen die voor het eerst werden gebouwd in Nederland in de 17e eeuw. Ze werden voornamelijk gebruikt als koopvaardijschepen.

Voorjaarsbloeiende bolgewassen

Deze animatie demonstreert de anatomie van tulpen, narcissen en sneeuwklokjes.

Added to your cart.