De stad

De stad

Een nederzetting met centrale functies.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

Gemeente, nederzetting, Functies, bevolking, sociale diensten, structuur, nederzettingsstructuur, woonplaats, stroomgebied, Aardrijkskunde, maatschappij, sociale geografie

Gerelateerde items

Scènes

Stad

De eerste steden ontstonden duizenden jaren geleden als gevolg van de scheiding van de ambachten van de landbouw. Veel later resulteerde de industriële revolutie in een razendsnelle ontwikkeling van de steden.

Een stad is een type menselijke nederzetting die een centrale rol speelt. Daarom heeft hij een 'aantrekkend effect' op de omliggende kleinere nederzettingen. Een stad strekt zich uit over een groot gebied, is dichtbevolkt en bestaat uit industriële, commerciële en woongebieden.

Functies

 • zakendistrict - banken, verzekeringsmaatschappijen, kantoorgebouwen
 • politieke en bestuursgebouwen
 • wetenschappelijke onderzoeksinstellingen,n\onderwijs, musea
 • commerciële district - warenhuizen, winkelcentra, kleine ondernemingen (kleding, luxe goederen, salons, diensten)
 • religieus gebouw
 • park
 • culturele instellingen - theaters, concertgebouwen, bioscopen, uitgaansgelegenheden
 • gezondheidszorg
 • busstation
 • treinstation
 • woonwijk (hoog inkomen) - vrijstaande huizen
 • woonwijk (gemiddeld inkomen) - eengezinswoningen
 • woonwijk (gemiddeld inkomen) - appartementencomplexen
 • woonwijk (laag inkomen) - appartementencomplexen
 • woonwijk (laag inkomen) - arbeiderswijk
 • sportvoorzieningen
 • lichte-industriegebouwen
 • distributiecentra en warenhuizen

Het stadscentrum is het middelpunt van het economische leven en het toneel van bedrijvigheid en handelsactiviteiten. Alle wegen leiden naar het centrum waar de kantoren van het stadsbestuur, educatieve, culturele en financiële instellingen, winkels en de meeste toeristische attracties te vinden zijn. Werknemers uit de buitenwijken en de agglomeratie pendelen dagelijks naar het centrum. Steden vormen ook het onderwijscentrum binnen de agglomeratie en bieden middelbaar en hoger (universitair) onderwijs.

Gezondheidszorg en commerciële voorzieningen vervullen ook een centrale functie. Dat wil zeggen dat ook de bevolking van de omliggende regio er gebruik van maakt.

De aanleg van bedrijventerreinen in geografisch beperkte gebieden wordt in veel landen ondersteund, omdat ze veel voordelen bieden op het gebied van werkgelegenheid, goedkope infrastructuur en efficiënter tegengaan van schade aan het milieu.

Stedelijke structuur

 • hoofdweg
 • hoofdspoorlijn

Een gemeenschappelijk kenmerk van steden is dat ze een centrum hebben met een bestuurlijke, commerciële en financiële functie. Rondom het centrum liggen woonwijken van verschillende sociale klassen en er is een overgangsgebied met fabrieken, trein- en busstations en ziekenhuizen. Vaak ontstaat er een tweede woonwijk buiten de overgangszone.

Urbanisatie in de wereld

 • Percentage stedelijke bevolking in landen over de hele wereld

De stedelijke bevolking is sinds de industriële revolutie voortdurend gegroeid. In de jaren 1800 leefden er slechts enkele tientallen miljoenen mensen in steden, tegenwoordig telt de stedelijke bevolking miljarden mensen. In de meeste ontwikkelde landen woont meer dan 60 procent van de bevolking in steden. De verhouding van stedelijke bevolking is wereldwijd ook hoger: ongeveer 45 procent van de bevolking woont op het platteland en 55 procent van de bevolking woont in de stad. De meeste mensen wonen in steden met minder dan 500.000 inwoners, maar meer dan 8 procent van de wereldbevolking woont in metropolen met meer dan 10 miljoen inwoners.

Andere soorten nederzettingen

 • Metropolen
 • Steden
 • Dorpen

In de gewone betekenis van het woord is een nederzetting een bewoond gebied. Een nederzetting omvat alle door de mens gemaakte gebouwen en de bewoners in een bepaalde natuurlijke omgeving die is veranderd door menselijke activiteit. Ze biedt dus een onderdak aan een groep mensen en speelt minstens één andere rol (economisch, sociaal of infrastructureel).

Nederzettingen kunnen worden ingedeeld op basis van hun opbouw, rol, bevolking of hun verband met andere nederzettingen. Op basis van grootte worden er meestal vier soorten nederzettingen onderscheiden: dorpen, steden, metropolen en grootstedelijke gebieden (megalopolissen), die uit meerdere metropolen bestaan.

Gerelateerde items

Lijst van steden in de wereld

De animatie toont de ligging van de grotere steden en de meest belangrijke informaties over hen aan, en helpt door een spel om te oefenen.

De metropool

Een metropool is een grote stad met meer dan één miljoen inwoners.

Dorpen

Dorpen waren de eerste permanente menselijke nederzettingen

De landen van Afrika

Leren over de geografische locatie, de hoofdsteden en de vlaggen van Afrikaanse landen door middel van oefeningen in drie moeilijkheidsgraden

De landen van Azië

Leren over de geografische locatie, de hoofdsteden en vlaggen van Aziatische landen door middel van oefeningen in drie moeilijkheidsgraden.

De landen van de Amerika

Leren over de geografische locatie, de hoofdsteden en de vlaggen van Amerikaanse landen door middel van oefeningen in drie moeilijkheidsgraden.

De landen van Europa

Leren over de geografische locatie, de hoofdsteden en de vlaggen van de Europese landen door middel van oefeningen in drie moeilijkheidsgraden.

Bus

Bussen zijn belangrijke onderdelen van het stedelijk openbaar vervoer.

Elektrisch aangedreven openbaar vervoer

Trolleybussen en trams zijn milieuvriendelijke middelen van openbaar vervoer

Added to your cart.