De ontzilting van zeewater

De ontzilting van zeewater

Met behulp van ontzilting kan uit zeewater drinkwater worden gewonnen.

Technologie

Trefwoorden

zeewater, ontzilting, ontziltingsinstallatie, water, omgekeerde osmose, distillateur, Destillatieapparaat, distillatie, ionenwisseling, elektrodialyse, semipermeabele membraan, drinkwater tekort, zout, drinkwater, sodium chloride, elektrode, milieuschade, kust, technologie, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

Wateren onder de oppervlakte

Grondwater en aquifers zijn soorten water die zich onder de oppervlakte bevinden.

De oplossing van NaCl

Gewoon zout wordt opgelost in water: polaire watermoleculen vormen een laag rond de ionen.

De vorming van wolken en neerslag, wolkentypen

Verdampend oppervlaktewater vormt wolken en valt in de vorm van neerslag terug op aarde.

De watercyclus (gemiddeld niveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

Karstgebied (basisniveau)

Op een karstgebied ontstaan karstobjecten zoals dolinen of druipstenen.

Natriumchloride (NaCl)

Steenzout oftewel keukenzout is een van de belangrijkste natriumverbindingen. Het is onmisbaar voor levende organismen.

Systeem van openbare nutsbedrijven

Het systeem van watervoorziening, afvoer van afvalwater, elektriciteit, warmte en gas, en telecommunicatie.

Waterkering

De beschermende dijk, of de zomerdijk in het geval van kleine overstromingen, zorgt voor de bescherming tegen schade door overstromingen.

Watertoevoersysteem

De watertoevoersysteem biedt schoon en veilig drinkwater voor de consument.

Waterverontreiniging

De belangrijkste bronnen van waterverontreiniging zijn industrie, landbouw en steden.

Zeeniveaus

Fysieke eigenschappen, alsmede de flora en fauna van de zee veranderen hoe dieper men komt.

Hoe werkt airconditioning?

De airconditioner absorbeert de warmte uit de binnenruimte en geeft deze weer aan de buitenlucht af.

Hoe werkt een koelkast?

In deze animatie zie je hoe een koelkast werkt.

Hoe werkt een watertoren?

De animatie laat de structuur en de functie van de watertoren zien.

Zeestromingen

De thermohaliene circulatie is het wereldwijde systeem van zeestromingen, dat een grote invloed heeft op het klimaat op aarde.

Added to your cart.