Cementproductie

Cementproductie

In deze 3D-scène zie uit welke stappen het cementproductieproces bestaat.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

cementproductie, cement, vervaardiging, cementfabriek, beton, binder, klinker, milieuvervuiling, broeikaseffect, bouw, klei, kalksteen, zand, stof, carbon dioxide, maatschappij, energie, industrie, Broeikaseffect, Aardrijkskunde, technologie

Gerelateerde items

Scènes

Faciliteiten

 • kleiput - Grondstoffen worden uitgegraven in groeves.
 • kalksteengroeve - Grondstoffen worden uitgegraven in groeves.
 • cementproductie
 • betonproductie
 • bouw
 • zandmijn - Grondstoffen worden uitgegraven in groeves.

Cement is een bindmiddel, een fijn vermalen, anorganische stof. Wanneer het met water gemengd wordt, vindt een chemische reactie plaats tussen de onderdelen, waardoor een harde steenachtige substantie ontstaat die onoplosbaar is in water. Cement is een bestanddeel van beton, daarom wordt het zeer veel gebruikt in de bouwsector.

De belangrijkste grondstoffen voor de productie van cement zijn kalksteen en klei. Deze grondstoffen worden verkregen door dagbouw en worden dan getransporteerd naar een cementfabriek, door vrachtwagens of transportbanden.

Proces

 • klei
 • kalksteen
 • transportband - De verkregen grondstoffen worden door dit apparaat naar de plaats van verwerking getransporteerd.
 • vermaler - Deze vermaalt de gewonnen grondstoffen in kleinere stukken.
 • zand
 • toevoeging
 • homogeniserende silo - Omdat de chemische en fysieke eigenschappen van de grondstoffen variëren, moet het mengsel gehomogeniseerd worden om het uniform te maken.
 • vermalingsmolen - Het gehomogeniseerde mengsel wordt vermalen tot een fijn poeder.
 • grondstofsilo - Hier wordt het fijn gemalen grondstof opgeslagen voor de volgende fase.
 • voorverwarmingstoren - Het grondstof wordt in een voorverwarmer gevoerd voordat het naar de smeltoven wordt overgebracht.
 • cementoven - Een draaioven waaruit hete klinker in een koeler valt.
 • klinkerkoeler - De temperatuur van de klinker die uit de oven valt, is meer dan 1000 °C. Om verdere chemische en fysieke veranderingen te voorkomen, moet het snel afgekoeld worden tot onder de 600 °C.
 • klinkersilo - Zodra de klinker eenmaal afgekoeld is tot de omgevingstemperatuur, mag deze 2–3 weken blijven liggen.
 • cementmolen - Klinker kan vermalen worden, onder andere in een kogelmolen. De cementmolen produceert cement met de vereiste fijnheid.
 • cementsilo - Het cement wordt hier opgeslagen tot het naar de plaats van gebruik wordt getransporteerd.

De eerste fase van de cementproductie is de voorbereiding van de grondstoffen. Kalksteen en klei worden opgebroken in kleinere stukjes en worden dan gemengd in een 2:1-verhouding. Omdat de chemische en fysieke eigenschappen van de grondstoffen variëren, moet het mengsel gehomogeniseerd worden om het uniform te maken. Tijdens dit proces worden ook andere stoffen toegevoegd. Het mengsel wordt vervolgens overgebracht naar de vermalingsmolen, waar het vermalen wordt tot een poeder, ‘grondstof’ genaamd. Het grondstof wordt dan in een silo opgeslagen.

De tweede fase van het cementproductieproces is de productie van klinker. Het grondstof wordt naar een voorverwarmingssysteem op basis van een warmtewisselaar gevoerd, waar de chemische processen beginnen. Vervolgens wordt het overgebracht naar een draaiende smeltoven, waar het tot een nog hogere temperatuur wordt verwarmd. In dit proces ontstaan klinkermineralen, de onderdelen van cement. Door de draaiende beweging van de cementoven klontert het materiaal samen tot grote en kleine brokken, deze brokken worden klinker genoemd. De klinker valt vervolgens uit de oven in een koeler, waar hij snel wordt afgekoeld. Vervolgens wordt hij opgeslagen in een klinkersilo.

De derde fase van het proces houdt in dat de klinker tot een fijn poeder vermalen wordt, het cement. Gedurende deze fase wordt de klinker, samen met gips en andere toevoegingen, in een cementmolen gebracht en vervolgens fijngemalen tot een bepaalde fijnheid. Het geproduceerde cement wordt vervolgens in bulk in cementsilo’s opgeslagen. Omdat cement van nature gevoelig is voor vocht, kan het niet te lang opgeslagen worden.

Cementindustrie

 • Verenigde Staten
 • Mexico
 • Brazilië
 • Spanje
 • Duitsland
 • italië
 • Egypte
 • Turkije
 • Saoedi-Arabië
 • Iran
 • Pakistan
 • India
 • China
 • Rusland
 • Thailand
 • Vietnam
 • Indonesië
 • Japan
 • Zuid- Korea

Cement wordt extreem veel gebruikt, en daarom is de productie van cement een belangrijke wereldindustrie. De grootste cementproducent is China, maar ook India, de Verenigde Staten, Turkije en Brazilië produceren veel cement.

Milieuvervuiling

 • kleiput - Grondstoffen worden uitgegraven in groeves.
 • kalksteengroeve - Grondstoffen worden uitgegraven in groeves.
 • cementproductie
 • betonproductie
 • bouw
 • zandmijn - Grondstoffen worden uitgegraven in groeves.
 • broeikasgassen

Elke fase van het cementproductieproces heeft een aantal schadelijke effecten op het milieu. De groeves vernietigen grote leefgebieden voor wilde dieren en veroorzaken lawaai, trillingen en stofuitstoot met een schadelijke invloeden op de omgeving. Apparatuur om stofemissies te verminderen wordt steeds meer gebruikt door cementfabrieken.

De diverse chemische en verwarmingsprocessen leiden tot koolstofdioxide-uitstoot. Ongeveer 10 procent van de wereldwijde CO₂-uitstoot is het resultaat van de productie van cement. Koolstofdioxide dat in de lucht wordt vrijgelaten, versterkt het broeikaseffect en daarmee de toename van de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer. De opwarming van de aarde is een ernstige bedreiging voor de toekomst van onze planeet.

Beton

 • aggregaten - Afhankelijk van het vereiste type beton kan dit een mengsel zijn van zand, verbrijzelde steen, grind en andere toevoegingen, of een mengsel hiervan.
 • cementopslag
 • watertank
 • vrachtwagen met betonmixer
 • aggregaten - Afhankelijk van het vereiste type beton kan dit een mengsel zijn van zand, verbrijzelde steen, grind en andere toevoegingen, of een mengsel hiervan.
 • cement
 • water
 • mixer
 • gebruiksklaar beton
 • vrachtwagen met betonmixer

Het meeste van het geproduceerde cement wordt gebruikt om beton te maken. Beton is het meest gebruikte kunstmatige bouwmateriaal; het bestaat uit cement, water en toevoegingen.

In betonfabrieken worden eerst de onderdelen voor het beton afgemeten, zodat de materialen in de juiste hoeveelheid en verhouding aanwezig zijn. De onderdelen worden dan gemengd in betonmolens. Wanneer cement met water gemengd wordt, vormt het een slurry die de korrels van het aggregaat bindt. Op dit punt is het beton een stroperige vloeistof. Bij het drogen van het cement verhardt het mengsel tot een steenachtig materiaal. Beton moet dus snel verwerkt worden: voordat het begint uit te harden, moet het getransporteerd worden naar de plek van gebruik. Meestal gebeurt dit met betonmolenvrachtwagens, die de verharding van het beton vertragen.

Gesproken tekst

Cement is een bindmiddel, een fijn vermalen, anorganische stof. Wanneer het met water gemengd wordt, vindt een chemische reactie plaats tussen de onderdelen, waardoor een harde steenachtige substantie ontstaat die onoplosbaar is in water. Cement is een bestanddeel van beton, daarom wordt het zeer veel gebruikt in de bouwsector.

De belangrijkste grondstoffen voor de productie van cement zijn kalksteen en klei. Deze grondstoffen worden verkregen door dagbouw en worden dan getransporteerd naar een cementfabriek, door vrachtwagens of transportbanden.

De eerste fase van de cementproductie is de voorbereiding van de grondstoffen. Kalksteen en klei worden opgebroken in kleinere stukjes en worden dan gemengd in een 2:1-verhouding. Omdat de chemische en fysieke eigenschappen van de grondstoffen variëren, moet het mengsel gehomogeniseerd worden om het uniform te maken. Tijdens dit proces worden ook andere stoffen toegevoegd. Het mengsel wordt vervolgens overgebracht naar de vermalingsmolen, waar het vermalen wordt tot een poeder, ‘grondstof’ genaamd. Het grondstof wordt dan in een silo opgeslagen.

De tweede fase van het cementproductieproces is de productie van klinker. Het grondstof wordt naar een voorverwarmingssysteem op basis van een warmtewisselaar gevoerd, waar de chemische processen beginnen. Vervolgens wordt het overgebracht naar een draaiende smeltoven, waar het tot een nog hogere temperatuur wordt verwarmd. In dit proces ontstaan klinkermineralen, de onderdelen van cement. Door de draaiende beweging van de cementoven klontert het materiaal samen tot grote en kleine brokken, deze brokken worden klinker genoemd. De klinker valt vervolgens uit de oven in een koeler, waar hij snel wordt afgekoeld. Vervolgens wordt hij opgeslagen in een klinkersilo.

De derde fase van het proces houdt in dat de klinker tot een fijn poeder vermalen wordt, het cement. Gedurende deze fase wordt de klinker, samen met gips en andere toevoegingen, in een cementmolen gebracht en vervolgens fijngemalen tot een bepaalde fijnheid. Het geproduceerde cement wordt vervolgens in bulk in cementsilo’s opgeslagen. Omdat cement van nature gevoelig is voor vocht, kan het niet te lang opgeslagen worden.

Cement wordt extreem veel gebruikt, en daarom is de productie van cement een belangrijke wereldindustrie. De grootste cementproducent is China, maar ook India, de Verenigde Staten, Turkije en Brazilië produceren veel cement.

Elke fase van het cementproductieproces heeft een aantal schadelijke effecten op het milieu. De groeves vernietigen grote leefgebieden voor wilde dieren en veroorzaken lawaai, trillingen en stofuitstoot met een schadelijke invloeden op de omgeving. Apparatuur om stofemissies te verminderen wordt steeds meer gebruikt door cementfabrieken.

De diverse chemische en verwarmingsprocessen leiden tot koolstofdioxide-uitstoot. Ongeveer 10 procent van de wereldwijde CO₂-uitstoot is het resultaat van de productie van cement. Koolstofdioxide dat in de lucht wordt vrijgelaten, versterkt het broeikaseffect en daarmee de toename van de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer. De opwarming van de aarde is een ernstige bedreiging voor de toekomst van onze planeet.

Het meeste van het geproduceerde cement wordt gebruikt om beton te maken. Beton is het meest gebruikte kunstmatige bouwmateriaal; het bestaat uit cement, water en toevoegingen.

In betonfabrieken worden eerst de onderdelen voor het beton afgemeten, zodat de materialen in de juiste hoeveelheid en verhouding aanwezig zijn. De onderdelen worden dan gemengd in betonmolens. Wanneer cement met water gemengd wordt, vormt het een slurry die de korrels van het aggregaat bindt. Op dit punt is het beton een stroperige vloeistof. Bij het drogen van het cement verhardt het mengsel tot een steenachtig materiaal. Beton moet dus snel verwerkt worden: voordat het begint uit te harden, moet het getransporteerd worden naar de plek van gebruik. Meestal gebeurt dit met betonmolenvrachtwagens, die de verharding van het beton vertragen.

Gerelateerde items

Aluminiumsmelterij

In een aluminiumsmelterij wordt aluminium uit aluinaarde geëxtraheerd door middel van elektrolyse.

Bovengrondse mijn

In tegenstelling tot ondergrondse mijnen worden in steengroeven lagen steenkool verwijderd en wordt er steenkool aan het oppervlak gedolven.

De ijzerindustrie (middelniveau)

Ruwe ijzer wordt geproduceerd uit ijzererts in hoogovens.

Luchtvervuiling

Deze animatie laat de belangrijkste oorzaken zien van luchtverontreiniging: agrarische, industriële en stedelijke luchtvervuiling.

Papierproductie

Papier werd al meer dan 2000 jaar geleden uitgevonden.

Het broeikaseffect

Het broeikaseffect wordt versterkt door menselijke activiteit en leidt tot opwarming van de aarde.

Modern kantoorgebouw

Energiebesparing en bescherming van het milieu zijn belangrijke factoren bij het ontwerpen van moderne kantoorgebouwen.

De structuur en architectuur van snelwegen

Op snelwegen is er een middenberm is tussen de twee rijrichtingen.

Opera House (Sydney, 1973)

Vanwege vorm en locatie is het Opera House van de Australische stad één van de meest bijzondere operagebouwen.

De Berlijnse Muur (1961-1989)

Hét symbool van verdeeldheid en onderdrukking: de Muur heeft niet alleen de stad, maar ook veel gezinnen uit elkaar gerukt.

Added to your cart.