Bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging

De animatie toont de belangrijkste bronnen van bodemverontreiniging aan.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

bodemverontreiniging, bodem, erosie, bomen planten, milieuvervuiling, afvalbeheer, milieubescherming, klimaatverandering, menselijke activiteit, bebossing, ontbossing, afvalberg, nederzettingen, landbouw, afval, composteren, kernafval, duurzame ontwikkeling, radioactiviteit, Veeteelt, Aardrijkskunde, plastic, chemisch, vervoer, industrie, milieu, maatschappij, Natuurkunde

Gerelateerde items

Scènes

Bodemverontreiniging

 • afvalstort
 • stedelijke bodemverontreiniging
 • agrarische bodemverontreiniging
 • industriële bodemverontreiniging

Agrarisch

 • intensieve veehouderij
 • intensieve landbouw - pesticiden, herbiciden, fungiciden, overmatige bemesting
 • afvoer

Industrieel

 • infiltratie
 • afvoer
 • nucleaire energiecentrale
 • industrieel afval
 • uitstoot
 • deeltjes in de lucht afwikkeling

Stedelijk

 • afvoer
 • uitstoot
 • huisvuil
 • niet-afbreekbaar afval
 • verkeer
 • diesel, benzine, zouten, afvoer

Afvalstort

 • lagen van vuilnis
 • afvoer

Gerelateerde items

Milieuvervuiling

De negatieve effecten van de menselijke samenleving op de natuur worden milieuvervuiling genoemd.

Emissies in water

De belangrijkste bronnen van waterverontreiniging zijn de industrie, de landbouw en de stedelijke gebieden.

Luchtvervuiling

Deze animatie toont de belangrijkste oorzaken van luchtverontreiniging: Agrarische, industriële en stedelijke luchtvervuiling.

Bodemsoorten (bodemprofiel)

In deze animatie zie je verschillende bodemsoorten.

De metropool

Een metropool is een grote stad met meer dan één miljoen inwoners.

De watercyclus (basisniveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

Eengezinswoning zonder CO2-uitstoot

Het ontwerp en de bouw van moderne woonhuizen spelen een belangrijke rol bij de milieubescherming.

Granen

Granen zijn soorten grassen gekweekt voor de eetbare granen.

Grondsoorten in Hongarije (kaart)

In deze animatie zie je welke bodemsoorten er zijn in Hongarije.

Het broeikaseffect

Het broeikaseffect wordt versterkt door menselijke activiteit en leidt tot opwarming van de aarde.

Hoe werkt een maaidorser?

Granen worden geoogst met een maaidorser, ook wel combine genoemd.

Oase

Oasen zijn gebieden in woestijnen waar water beschikbaar is.

Ozonlaag

De ozonlaag filtert de schadelijke UV-straling van de zon en is daarom onmisbaar voor het leven op aarde.

Precisielandbouw

De animatie laat het gebruik van moderne technologie in de landbouw zien.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Het gezuiverde afvalwater kan door de landbouwsector en industrie gebruikt worden.

Vuilniswagens

De vuilniswagens zijn belangrijk in het dagelijks leven van steden.

Watertoevoersysteem

De watertoevoersysteem biedt schoon en veilig drinkwater voor de consument.

Kopersulfaat (CuSO₄)

Een zwavelverbinding die vaak wordt gebruikt als gewasbeschermingsmiddel.

Added to your cart.