Aardbeving

Aardbeving

Een aardbeving is één van meest vernietigende natuurverschijnselen.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

aardbeving, platentektoniek, seismograaf, epicentrum, hypocentrum, aardkorst, tektonische plaat, aardbeving-proof bouw, vulkanische activiteit, golf, tsunami, natuurkundige aardrijkskunde, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

Vragen

 • In welk gebied op aarde komen aardbevingen het vaakst voor?
 • Bij welke soort plaatgrenzen komen de meest krachtige aardbevingen voor?
 • Wat is niet waar over aardbevingen?
 • Ondiepe aardbevingen hebben een diepte van minder dan...
 • Wat is het epicentrum van een aardbeving?
 • Wat is het hypocentrum van een aardbeving?
 • Wat is de diepte van een aardbeving?
 • De energie die tijdens een aardbeving vrijkomt, beweegt zich voort als...
 • Welke van deze golven is geen ruimtegolf?
 • Welke van deze golven is geen oppervlaktegolf?
 • Wat is een seismograaf?
 • Welk van deze criteria is NIET belangrijk in aardbevingsbestendige gebouwen?
 • Welk bouwmateriaal maakt een gebouw meer aardbevingsbestendig?
 • Is het waar dat er alleen een klein aantal aardbevingen langs plaatgrenzen optreedt?
 • Is het waar dat ondiepe aardbevingen meestal langs divergente plaatgrenzen optreden?
 • Is het waar dat het mogelijk is om de intensiteit van de hoofdschok te bepalen op basis van de voorschokken?
 • Is het waar dat P-golven het eerst door instrumenten worden opgemerkt?
 • Is het waar dat volumegolven de grootste schade op het aardoppervlak veroorzaken?
 • Is het waar dat de schaal van Richter gebaseerd is op waardes die met instrumenten zijn gemeten?
 • Is het waar dat de schaal van Mercalli de schade toont die door aardbevingen wordt veroorzaakt?

Scènes

Gerelateerde items

Tektonische platen

Tektonische platen kunnen ten opzichte van elkaar bewegen.

Tsunami

Tsunamigolven zijn zeer hoge golven die een enorme vernietiging teweeg kan brengen.

Vulkanisme

Deze animatie toont verschillende soorten vulkaanuitbarstingen.

Aardrijkskunde

De animatie toont de grootste bergen, vlakten, rivieren, meren en woestijnen van de wereld.

De structuur van de aarde (middelniveau)

De Aarde is opgebouwd uit verschillende lagen die een bolvormige schil vormen.

De vorming en de werking van stratovulkanen

Stratovulkanen bestaan ​​uit lagen vulkanische as, puin en lava.

De zeebodem (kaart)

De grenzen van tektonische platen op de zeebodem zijn duidelijk waarneembaar.

Eigenschappen van geluidsgolven

In deze animatie worden de belangrijkste eigenschappen van golven uitgelegd met geluidsgolven als voorbeeld.

Geiser

Een geiser is een bron die gekenmerkt wordt door een periodieke ontlading van water en stoom.

Golfsoorten

Golven spelen een zeer belangrijke rol op allerlei gebieden van ons leven.

Het dopplereffect

Een naderende geluidsbron klinkt hoger dan een geluidsbron die zich verwijdert van de waarnemer.

Hotspots

Hotspots zijn gebieden in de korst van de aarde waar magma regelmatig aan het oppervlakte komt en vulkanische activiteit veroorzaakt.

Hydrothermale diepzeebronnen

Een hydrothermale bron is een scheur in het aardoppervlak waaruit geothermisch verwarmd water spuit.

Plooiing (gemiddeld niveau)

Laterale drukkrachten zorgen ervoor dat rotsen zich plooien. Zo worden plooiingsgebergten gevormd.

Tornado's

Kortdurende maar extreem krachtige tornado's kunnen veel schade aanrichten.

Aarde

De aarde is een rotsachtige planeet met een vaste korst en een atmosfeer die zuurstof bevat.

Breuken (intermediair)

Verticale krachten kunnen lagen rots in verschillende breuken breken, die daarna verticaal bewegen langs de breukvlakken.

Plooiing (geavanceerd niveau)

Laterale drukkrachten zorgen ervoor dat rotsen zich plooien. Zo worden plooiingsgebergten gevormd.

Verschuiving van de continenten in de loop van de geschiedenis van de aarde

De continenten van de aarde zijn continu in de loop van de geschiedenis van de aarde.

Added to your cart.