Aliuminio lydymas

Aliuminio lydymas yra aliuminio išgavimo iš aliuminio oksido elektrolizės būdu procesas.

Hidroelektrinė (Huverio užtvanka, JAV)

JAV Kolorado upėje pastatyta didžiulė užtvanka pavadinta Amerikos prezidento vardu.

Buitiniai šviesos šaltiniai

Ši animacija parodo buitinių šviesos šaltinių savybes, nuo tradicinių lempučių iki LED lempų.

Kasyba pramonės revoliucijos metais (18 a.)

18-ojo amžiaus pabaigoje suklestėjo kasybos verslas, nes pramonės revoliucijos laikais išaugo žaliavų poreikis.

Potvynių hidroelektrinė

Potvynių hidroelektrinės elektros energijai gaminti naudoja vandens lygio svyravimus per parą.

Naftos platforma

Per specialiai įrengtą plieninę konstrukciją įvedamas ilgas vamzdis, kuris prasiskverbia į jūros dugną ir pasiekia uolienų sluoksnius, turinčius naftos.

Požeminė anglies kasyba

Priešingai nei atvirose kasyklose, požeminėse kasyklose anglių sluoksniai nepašalinami, o anglis išgaunama pačioje šachtoje.

Vėjo jėgainė

Vėjo jėgainės kinetinę vėjo energiją paverčia elektros energija.

Naudingųjų iškasenų gavyba atviruoju būdu

Skirtingai nuo gavybos šachtiniu būdu, atviruoju būdu išgaunamos iškasenos yra arti paviršiaus.

Juodoji metalurgija

Neapdorota geležis gaminama iš geležies rūdos geležies lydyklose.

Individualūs namai be išmetamo anglies dioksido

Šiuolaikinių namų statyba, dizainas ir struktūra vaidina svarbų vaidmenį saugant gamtinę aplinką.

Naftos perdirbimas

Naftos perdirbimo produktai yra dyzelinas, benzinas ir tepalai.

Saulės elektrinė

Saulės jėgainės saulės energiją paverčia elektra.

Elektros tiekimo tinklas

Elektros tiekimo tinklo paskirtis yra tiekti elektros energiją vartotojams.

Pasyvus namas

Pasyviame name palankus mikroklimatas gali būti sukurtas nenaudojant tradicinių šildymo ir aušinimo sistemų.

Biodujų jėgainė

Biodujas galima gaminti iš organinių medžiagų (mėšlo, augalų atliekų, organinių atliekų) naudojant bakterijas. Biodujos yra metano ir anglies dioksido...

Šiluminė elektrinė (angliavandenilinis kuras)

Šiluminės elektrinės gamina elektros energiją, deginant iškastinį kurą ar naudojant atsinaujinančius išteklius.

Geoterminė elektrinė

Geoterminė elektrinė karšto, aukšto spaudimo, gilesniuose požeminiuose sluoksniuose esančio vandens energiją paverčia elektros energija.

Komunalinės sistemos

Dujų, vandens, elektros tiekimo sistemos, taip pat šildymo, ryšių ir nuotekų sistemos.

Blokinių namų statyba

Blokiniai pastatai buvo plačiai paplitę buvusiose socialistinėse šalyse.

Added to your cart.