Buitiniai šviesos šaltiniai

Ši animacija parodo buitinių šviesos šaltinių savybes, nuo tradicinių lempučių iki LED lempų.

Hidroelektrinė (Huverio užtvanka, JAV)

JAV Kolorado upėje pastatyta didžiulė užtvanka pavadinta Amerikos prezidento vardu.

Kasyba pramonės revoliucijos metais (18 a.)

18-ojo amžiaus pabaigoje suklestėjo kasybos verslas, nes pramonės revoliucijos laikais išaugo žaliavų poreikis.

Potvynių hidroelektrinė

Potvynių hidroelektrinės elektros energijai gaminti naudoja vandens lygio svyravimus per parą.

Individualūs namai be išmetamo anglies dioksido

Šiuolaikinių namų statyba, dizainas ir struktūra vaidina svarbų vaidmenį saugant gamtinę aplinką.

Naftos perdirbimas

Naftos perdirbimo produktai yra dyzelinas, benzinas ir tepalai.

Elektros tiekimo tinklas

Elektros tiekimo tinklo paskirtis yra tiekti elektros energiją vartotojams.

Saulės elektrinė

Saulės jėgainės saulės energiją paverčia elektra.

Naudingųjų iškasenų gavyba atviruoju būdu

Skirtingai nuo gavybos šachtiniu būdu, atviruoju būdu išgaunamos iškasenos yra arti paviršiaus.

Vėjo jėgainė

Vėjo jėgainės kinetinę vėjo energiją paverčia elektros energija.

Pasyvus namas

Pasyviame name palankus mikroklimatas gali būti sukurtas nenaudojant tradicinių šildymo ir aušinimo sistemų.

Geoterminė elektrinė

Geoterminė elektrinė karšto, aukšto spaudimo, gilesniuose požeminiuose sluoksniuose esančio vandens energiją paverčia elektros energija.

Blokinių namų statyba

Blokiniai pastatai buvo plačiai paplitę buvusiose socialistinėse šalyse.

Seawater desalination

The desalination process produces drinking water from seawater.

Fusion reactor

Nuclear fusion will serve as an environmentally friendly and practically unlimited source of energy.

How does it work? - Water tap

This animation demonstrates the functioning of the 3 basic types of water tap.

Aluminium smelting

Aluminium smelting is the process of extracting aluminium from alumina by electrolysis.

Nuclear power plant

Nuclear power plants convert the energy released during nuclear fission into electric power.

Offshore natural gas extraction, Norway

The Troll A is an offshore natural gas platform, the largest offshore platform ever built: it rises about 170 metres above water level, weighs 656,000...

Windmill

Machines converting the energy of wind into useful forms of power were already in use in the Middle Ages.

Added to your cart.