Atmosferos cirkuliacija

Oro judėjimą atmosferoje, labiausiai įtakoja temperatūrų kaita einant nuo pusiaujo ašigalių link, bei daugybė kitų veiksnių, įskaitant ir Žemės sukimosi įtaką.

Azoto ciklas gamtoje

Žemės atmosferoje esantis azotas yra surištas bakterijomis, tad gyvieji organizmai jį naudoja įvairių junginių pavidalu.

Fosforo ciklas gamtoje

Fosforo ciklas - tai fosforo judėjimas litosferoje, hidrosferoje ir biosferoje.

Individualūs namai be išmetamo anglies dioksido

Šiuolaikinių namų statyba, dizainas ir struktūra vaidina svarbų vaidmenį saugant gamtinę aplinką.

Deguonies ciklas gamtoje

Daugeliui gyvų organizmų ir mums reikia deguonies. Mūsų žemėje vyksta nenutrūkstamas deguonies ciklas.

Development of the atomic model

Major phases in the history of theories and views about the structure of the atom.

Structure of nitrogen molecules

This animation demonstrates the structure of nitrogen molecules, with one sigma and two pi bonds holding the atoms together.

Environmentally friendly vehicles

Combining a conventional internal combustion engine propulsion system with an electric propulsion system reduces emission.

Covalent bonds in benzene molecules

In benzene there are sigma bonds and delocalised pi bonds between carbon atoms.

Chain reaction

Energy released during nuclear fission can be used for civilian or military purposes.

Aluminium smelting

Aluminium smelting is the process of extracting aluminium from alumina by electrolysis.

Electron configuration of calcium

This animation shows the electron configuration of the calcium atom.

Carbon cycle

Carbon is bound in organic substances during photosynthesis, while during breathing, it is released into the atmosphere.

Greenhouse effect

Human activity increases the greenhouse effect and leads to global warming.

Ozone layer

The ozone layer filters the Sun´s harmful UV radiation, therefore it is indispensable for life on Earth.

Phase transitions

A phase transition is the change of a substance from one state of matter to another.

Hexagonal metallic lattice

Metals forming hexagonal metallic lattices are rigid and difficult to machine.

Reaction of ammonia with hydrogen chloride

Ammonium chloride is the result of the reaction of ammonia and hydrogen chloride

Soap

Fatty acid molecules consist of a polar head and a non-polar tail, therefore they are suitable for removing fat stains.

Phosphorus pentoxide (P₂O₅)

A compound formed as white smoke during the combustion of phosphorus.

Added to your cart.