p-V-T diagram for ideal gases

p-V-T diagram for ideal gases

The relationship between the pressure, volume and temperature of ideal gases is described by the gas laws.

Fizika

Raktiniai žodžiai

PVT diagrama, Idealus dujos, Dujų įstatymai, Boilio-Marioto dėsnis, Gei Liusako 1 (-asis) dėsnis, Gei Liusako 2 (-asis) dėsnis, P-v-T paviršius, Izochorinis procesas, izoterminis procesas, izobarinis procesas, kiekio vertė, Valstybės kiekis, Termodinamika, Temperatūra, Spaudimas, Garsas, Dujos, Temperatūros pokytis, Tūrinis terminis išplėtimas, Fizinis turtas, Fizika, fizinis

Susiję elementai

How does it work? - Air conditioner

An air conditioner cools the air inside by drawing heat away and releasing it outside.

How does it work - Refrigerator

This animation demonstrates how a refrigerator works.

Diesel engine

The German engineer Rudolf Diesel patented the diesel engine in 1893.

Keturtaktis Otto variklis

Ši animacija vaizduoja dažniausiai automobiliuose naudojamo variklio tipą.

Radial engine

Radial engines are used primarily in aeroplanes and helicopters.

Stirling engine - hot-air engine

Stirling engines are also known as external combustion engines. Unlike internal combustion engines (e.g. Otto-engine), here combustion takes place outside...

Two-stroke engine

A two-stroke engine is a type of internal combustion engine with a cycle of only two (power) strokes.

Wankel engine

A type of rotary engine of high efficiency

Džeimso Vato garo variklis (XVIII a.)

Garo variklis, kurį ištobulino škotų inžinierius Džeimsas Vatas, dėl daugybės pritaikymų sukėlė techninę revoliuciją.

Faziniai virsmai

Faziniai virsmai yra medžiagos perėjimas iš vienos agregatinės būsenos į kitą.

Geizeris

Geizeris tai periodiškai trykštanti karšta versmė, kuri išmeta į orą vandens bei garų stulpą.

Lydymasis ir užšalimas

Užšalimo metu tarp vandens molekulių atsiranda vandeniliniai ryšiai ir susidaro kristalinė ledo struktūra.

Thermometers

There are various types of instruments used for measuring temperature.

Vandenyno sluoksniai

Vandenyno fizinės savybės, taip pat flora ir fauna keičiasi priklausomai nuo gylio.

Kubinė centruotojo tūrio gardelė

Tankiausios sanglaudos kristalinė gardelė.

Kubinė centruotojo tūrio kristalinė gardelė

Kubinėje centruotojo tūrio kristalinėje gardelėje metalo atomai yra tankiausioje sanglaudoje.

Metalo heksagoninė kristalinė gardelė

Metalai, turintys heksagoninę metalinę gardelę, yra kieti ir sunkiai apdirbami.

Thermal expansion of bridges

The length of the metal frameworks of bridges change when the temperature changes.

Added to your cart.