Žemynai ir vandenynai

Žemynai ir vandenynai

Žemės pluta yra padalinta į didelius žemės plotus - žemynus, tarp kurių yra vandenynai.

Geografija

Raktiniai žodžiai

žemynas, sausuma, Vandenynas, Žemė, Afrika, Azija, Australija, Europa, Šiaurės Amerika, Pietų Amerika, Antarktika, Ramusis vandenynas, Atlanti-óceán, Indijos vandenynas, Žemėlapis, Pasaulio žemėlapis, Žemės žiedas, Jūra, Pasaulio vandenynas, Geografija

Susiję elementai

Žemė

Mūsų Žemė yra tvirta planeta, kurios atmosferoje yra deguonies, o paviršių dengia kieta pluta, sudaryta iš mineralų ir uolienų.

Žemės ir Mėnulio susidarymas

Ši animacija demonstruoja kaip susiformavo Žemė ir Mėnulis

Afrikos valstybės

Sužinosite apie Afrikos šalių geografinę padėtį, sostines ir vėliavas per tris sudėtingumo lygius.

Amerikos šalys

Trijų lygių pagal sunkumą pratybos padės daugiau sužinoti apie Amerikos šalių geografinę padėtį, sostines ir vėliavas.

Azijos valstybės

Sužinosite apie Azijos šalių geografinę padėtį, sostines ir vėliavas per tris sudėtingumo lygius.

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Europos valstybės

Sužinosite apie Europos šalių geografinę padėtį, sostines ir vėliavas išbandydami tris sudėtingumo lygius.

Globe

The Globe in various three-dimensional views.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Pasaulio šalys

Pagal tris sunkumo lygius, bus galima sužinoti apie pasaulio šalių geografinę padėtį, sostines ir vėliavas.

Seas and bays

This animation demonstrates the most important seas and bays.

Darwin's legendary voyage

Darwin's legendary voyage aboard HMS Beagle played a crucial role in the development of the Theory of Evolution.

How do seas shape the Earth's surface?

Seawater, as an external force, plays an important role in shaping coastlines.

Legendinės viduramžių imperijos

Istoriniais laikais buvo sukurta (ir sunaikinta) daugybė legendinių imperijų.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Ocean currents

The Great ocean conveyor is a planet-wide system of ocean currents, which has a great influence on the Earth´s climate.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

The first voyage of James Cook

James Cook's legendary journey around the world proved to be enormously valuable for science.

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Geographical discoveries (15th-17th century)

Legendary geographical discoveries at the beginning of the Modern Age had not only redrawn maps, but also had a truly diverse impact.

Homo sapiens plitimas žemėje

„Protingasis žmogus“ kilo Afrikoje ir išplito daugelyje žemynų.

Legendinės senovės imperijos

Istoriniais laikais buvo sukurta (ir sunaikinta) daugybė legendinių imperijų.

Požeminiai vandenys

Požeminiai vandenys išsidėstę atskirais sluoksniais.

Refugees and migrants

This animation presents the current refugee crisis from various points of view.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

The water cycle (intermediate)

Water on Earth is in a continuous state of change. The water cycle includes processes such as evaporation, precipitation, melting and freezing.

Vanduo (H₂O)

Vanduo labai stabilus junginys, sudarytas iš vandenilio ir deguonies atomų, gyvybiškai svarbus visoms gyvybės formoms. Gamtoje jis sutinkamas visų trijų...

Fjordas

Fjordas susidaro, kai ledynas atsitraukia, palikdamas U formos slėnį labai stačiais kraštais, ir jūros vanduo jį užlieja.

Sueco kanalas

Sueco kanalas yra dirbtinis vandens kelias, jungiantis Raudonąją ir Viduržemio jūras.

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

The Panama Canal

The Panama Canal is an artificial waterway created to shorten shipping routes between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean.

Vandenyno sluoksniai

Vandenyno fizinės savybės, taip pat flora ir fauna keičiasi priklausomai nuo gylio.

Added to your cart.