Žemės struktūra (tarpinė)

Žemės struktūra (tarpinė)

Žemė yra sudaryta iš kelių sferinių sluoksnių.

Geografija

Raktiniai žodžiai

Žemė, Žemės struktūra, Geosfera, atmosfera, biosfera, Hidrosfera, Litosfera, Žemės skiltis, egzosfera, Termosfera, Mezosfera, Stratosfera, Troposfera, Pluta, Mantija, Pedosfera, astenosfera, Branduolys, planeta, augalija ir gyvūnija, Žemyninė plokštė, Okeaninė pluta, Aurora, Meteoras, ozono sluoksnis, žemynas, Vandenynas, Geoterminis gradientas, Geografija, _javasolt

Susiję elementai

Žemė

Mūsų Žemė yra tvirta planeta, kurios atmosferoje yra deguonies, o paviršių dengia kieta pluta, sudaryta iš mineralų ir uolienų.

Žemės drebėjimas

Žemės drebėjimas yra vienas žalingiausių gamtos reiškinių Žemėje.

Žemės ir Mėnulio susidarymas

Ši animacija demonstruoja kaip susiformavo Žemė ir Mėnulis

Žemės magnetinis laukas

Žemės magnetiniai šiaurės ir pietų poliai yra šalia geografinių šiaurės ir pietų polių.

Žemės struktūra

Žemė yra sudaryta iš kelių sferinių sluoksnių.

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and urban settlements.

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Deep-sea hydrothermal vents

A hydrothermal vent is a fissure in the planet's surface through which geothermally heated water erupts.

Dirbtinių palydovų tipai

Palydovai, skriejantys aplink Žemę, gali būti naudojami tiek taikiems, tiekir kariniams tikslams.

Dirvožemio tipai

Ši animacija demonstruoja skirtingus dirvožemio tipus.

Geografinių koordinačių sistema

Geografinė koordinačių sistema leidžia tiksliai nustatyti kiekvieną vietą Žemėje.

Greenhouse effect

Human activity increases the greenhouse effect and leads to global warming.

How does it work? - Vacuum cleaner

The vacuum cleaner creates a partial vacuum and sucks up dust with the help of the incoming high-pressure air.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Marsas

Raudonojoje planetoje vyksta vandens ir gyvybės paieškos.

Merkurijus

Merkurijus arčiausiai Saulės esanti ir kartu mažiausia Saulės sistemos planeta.

Misija „Dawn"

Pagrindiniai kosminio zondo tikslai orbitiniai asteroido Vesta ir nykštukinės planetos Cerera tyrimai.

Ozone layer

The ozone layer filters the Sun´s harmful UV radiation, therefore it is indispensable for life on Earth.

Palydovinė navigacija, GPS

Norint nustatyti vietą tam tikru metu, reikia naudoti 4 iš 24 palydovų, įtrauktų į navigacijos sistemą.

Planetos ir jų dydžiai

Aplink Saulę sukasi vidinės kietosios planetos ir išorinės dujinės planetos-milžinės.

Saulė

Saulės skersmuo yra maždaug 109 kartus didesnis už Žemės skersmenį. Didžiąją Saulės masės dalį sudaro vandenilis.

Saulės sistema, planetų orbitos

Aplink Saulę elipsinėmis orbitomis sukasi 8 planetos.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Suraukšlėjimas (vidutinio lygio)

Dėl šoninių suspaudimo jėgų uolienos formuoja raukšles. Taip formuojasi kalnai.

Tectonic plates

Tectonic plates can move in relation to each other.

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

Venus

Venus is the 2nd planet from the Sun, the brightest object on the night sky (after the Moon).

Added to your cart.