Žemės drebėjimas

Žemės drebėjimas

Žemės drebėjimas yra vienas žalingiausių gamtos reiškinių Žemėje.

Geografija

Raktiniai žodžiai

Žemės drebėjimas, Plokštės tektonika, Seismometras, epicentras, Hipokeskus, Žemės pluta, Tektoninė plokštė, Atspari žemės drebėjimui konstrukcija, Vulkaninė veikla, Banga, cunamis, Fizinė geografija, Geografija

Susiję elementai

Klausimai

 • Kurioje žemės dalyje dažniausiai vyksta žemės drebėjimai?
 • Kokių tektoninių plokščių pakraščiuose vyksta stipriausi žemės drebėjimai?
 • Kas netinka, kalbant apie žemės drebėjimus?
 • Negilių žemės drebėjimų židinio gylis siekia...
 • Kas yra žemės drebėjimo epicentras?
 • Kas yra žemės drebėjimo hipocentras?
 • Kas yra žemės drebėjimo židinio gylis?
 • Žemės drebėjimo metu išsiskirianti energija plinta ...
 • Kuri banga nėra tūrio banga?
 • Kuri banga nėra paviršinė?
 • Kam reikalingas seismografas?
 • Kuris iš šių kriterijų nesvarbus žemės drebėjimams atspariuose pastatuose?
 • Kuri statybinė medžiaga pastatą daro atsparesnį žemės drebėjimui?
 • Ar tiesa, kad tik nedaugelis žemės drebėjimų vyksta tektoninių plokščių pakraščiuose?
 • Ar tiesa, kad nestiprūs žemės drebėjimai vyksta išsiskiriančių plokščių pakraščiuose?
 • Ar tiesa, kad paviršiuje galima nustatyti pagrindinio žemės drebėjimo stiprumą.
 • Ar tiesa, kad prietaisai pirmiausia užfiksuoja pirmines bangas?
 • Ar tiesa, kad tūrio bangos daro didžiausią žalą Žemės paviršiuje?
 • Ar tiesa, kad Richterio skalė pagrįsta prietaisų matavimais?
 • Ar tiesa, kad Mercalli skalė parodo žemės drebėjimų padarytos žalos dydį?

Vaizdai

Susiję elementai

Tectonic plates

Tectonic plates can move in relation to each other.

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

Ugnikalnių išsiveržimai

Ši animacija paaiškina skirtingus ugnikalnių išsiveržimo tipus.

Žemės struktūra (tarpinė)

Žemė yra sudaryta iš kelių sferinių sluoksnių.

Characteristics of sound waves

This animation explains the most important characteristics of waves through sound waves.

Deep-sea hydrothermal vents

A hydrothermal vent is a fissure in the planet's surface through which geothermally heated water erupts.

Formation of stratovolcanoes

Stratovolcanoes consist of layers of volcanic ash, debris and lava.

Geizeris

Geizeris tai periodiškai trykštanti karšta versmė, kuri išmeta į orą vandens bei garų stulpą.

Karštieji taškai

Tai žemės plutos sritys, kuriose magma dažnai kyla į paviršių taip parodydama ugnikalnių aktyvumą.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Suraukšlėjimas (vidutinio lygio)

Dėl šoninių suspaudimo jėgų uolienos formuoja raukšles. Taip formuojasi kalnai.

The Doppler effect

It is a well-known phenomenon that the sound of an approaching sound source is higher than that of a receding one.

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

Types of waves

Waves play an extremely important role in many areas of our lives.

Žemė

Mūsų Žemė yra tvirta planeta, kurios atmosferoje yra deguonies, o paviršių dengia kieta pluta, sudaryta iš mineralų ir uolienų.

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Lužis

Veikiant vertikaliosioms jėgoms, uolienos susmulkinamos į blokus ir ima vertikaliai slankioti.

Raukšlėjimasis (aukščiausias lygis)

Šoninės suspaudimo jėgos sukelia uolienų formavimąsi raukšlėmis. Taip formuojasi raukšliniai kalnai.

Added to your cart.