Vėjo jėgainė

Vėjo jėgainė

Vėjo jėgainės kinetinę vėjo energiją paverčia elektros energija.

Geografija

Raktiniai žodžiai

Vėjo jėgainė, atsinaujinanti energija, alternatyvi energija, , Vėjas, energijos gamyba, elektros srovė, Vėjo turbina, aplinkos apsauga, elektros energija, transformatorius, Ekologiškas, energija, elektrinė, Generatorius, Socialus, Geografija

Susiję elementai

Biodujų jėgainė

Biodujas galima gaminti iš organinių medžiagų (mėšlo, augalų atliekų, organinių atliekų) naudojant bakterijas. Biodujos yra metano ir anglies dioksido...

Geoterminė elektrinė

Geoterminė elektrinė karšto, aukšto spaudimo, gilesniuose požeminiuose sluoksniuose esančio vandens energiją paverčia elektros energija.

Hidroelektrinė (Huverio užtvanka, JAV)

JAV Kolorado upėje pastatyta didžiulė užtvanka pavadinta Amerikos prezidento vardu.

How does it work? - Photovoltaic solar panel, solar thermal collector

This animation demonstrates how solar energy can be utilised.

Nuclear power plant

Nuclear power plants convert the energy released during nuclear fission into electric power.

Potvynių hidroelektrinė

Potvynių hidroelektrinės elektros energijai gaminti naudoja vandens lygio svyravimus per parą.

Saulės elektrinė

Saulės jėgainės saulės energiją paverčia elektra.

Šiluminė elektrinė (angliavandenilinis kuras)

Šiluminės elektrinės gamina elektros energiją, deginant iškastinį kurą ar naudojant atsinaujinančius išteklius.

Elektros tiekimo tinklas

Elektros tiekimo tinklo paskirtis yra tiekti elektros energiją vartotojams.

Environmentally friendly vehicles

Combining a conventional internal combustion engine propulsion system with an electric propulsion system reduces emission.

Fusion reactor

Nuclear fusion will serve as an environmentally friendly and practically unlimited source of energy.

Pasyvus namas

Pasyviame name palankus mikroklimatas gali būti sukurtas nenaudojant tradicinių šildymo ir aušinimo sistemų.

Aeolian landforms in deserts

Wind, as an external force, plays an important role in shaping deserts.

Vėjo suformuotas reljefas jūrų pakrantėse ir stepėse

Vėjas, kaip išorinė jėga, yra svarbus veiksnys, kuriant arba ardant jūros pakrantes ir stepių regionus.

Vandens apytakos ratas

Vanduo, esantis mūsų planetos biosferoje, sudaro ištisą ciklą: garuoja, kondensuojasi, tirpsta ir užšąla.

Vietiniai vėjai

Pagrindiniai vietinių vėjų tipai: kalnų slėnių vėjai, brizai ir vėjai pučiantys šlaitu žemyn.

System of public utilities

System that satisfies consumers’ demands of water supply, wastewater disposal, electricity, heat and gas supply and telecommunication.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Watermill

Machines converting the energy of flowing or falling water into useful forms of power were already in use in the Middle Ages.

Windmill

Machines converting the energy of wind into useful forms of power were already in use in the Middle Ages.

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and urban settlements.

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

Tarša

Tarša yra neigiamas žmogaus veiklos poveikis natūraliai aplinkai.

Added to your cart.