Sovietų karys (Antrasis pasaulinis karas)

Sovietų karys (Antrasis pasaulinis karas)

Po Pirmojo pasaulinio karo sovietų armija tapo labai galinga jėga dėl didelio karių skaičiaus, vėliau - dėl turimo karinio arsenalo.

Istorija

Raktiniai žodžiai

sovietų kariai, második világháború, Antrasis pasaulinis karas, Tarybinis, pasaulinis karas, Raudonoji armija, karinis, Kareivis, ginkluotė, Tranšėjos, uniforma, Pėstininkas, Automatinis pistoletas, Istorija

Susiję elementai

Klausimai

 • Kuriame kare Sovietų Sąjunga nedalyvavo?
 • Kokia spalva buvo Sovietų Sąjungos kariuomenės pavadinime?
 • Kuriame laikotarpyje buvo naudojamas pavadinimas Raudonoji armija?
 • Ar teisingas teiginys, kad 1930 m. Sovietų armija buvo viena stipriausių armijų pasaulyje?
 • Kas minimas kaip Raudonosios armijos įkūrėjas?
 • Koks simbolis buvo vaizduojamas ant Raudonosios armijos vėliavos?
 • Ar tiesa, kad Antrojo pasaulinio karo metais sovietų armija išnaikino apie 80% vokiečių Vermachto karių?
 • Kas NEbuvo sovietų kario ginkluotės dalimi?
 • Kokios spalvos buvo sovietų kario uniforma Antrojo pasaulinio karo metais?
 • Kada Antrojo pasaulinio karo metais Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą?
 • Kaip buvo pavadintas vokiečių puolimas prieš Sovietų Sąjungą?
 • Kurio miesto blokada truko ilgiausiai per Antrąjį pasaulinį karą?
 • Kurio miesto apgultis tapo persilaužimo tašku sovietų fronte?
 • Netoli kurio sovietinio miesto vyko didžiausias Antrojo pasaulinio karo tankų mūšis?
 • Kiek sovietų karių žuvo Antrajame pasauliniame kare?
 • Kuriam kariniam blokui Antrajame pasauliniame kare priklausė Sovietų Sąjunga?
 • Koks muzikos instrumentas yra minimas antrame sovietinės Katiušos pavadinime?
 • Kuriais Antrojo pasaulinio karo metais įvyko mūšis prie Maskvos?
 • Kokiais metais baigėsi Stalingrado apgultis?
 • Prie kurios upės susitiko Amerikos ir Sovietų Sąjungos armijos 1945 m.?

Vaizdai

Susiję elementai

Japonų karys (Antrasis pasaulinis karas)

Antrojo pasaulinio karo metais kovingi japonų kariai kovojo Azijos ir Ramiojo vandenyno frontuose.

Sovietų Sąjungos priverstinio darbo stovykla (lageris) (1930 metai)

Sovietų priverstinio darbo stovyklos (lageriai) buvo įkurtos toli nuo apgyvendintų teritorijų.

Žaibo karo strategija (1939-1940 metais)

Ši veiksminga strategija buvo pagrįsta greitu ir sinchroniniu įvairių kariuomenės dalinių puolimu.

Atomic bombs (1945)

The atomic bomb is one of the most destructive weapons in human history.

Aušvico-Birkenau koncentracijos stovykla

Šioje nacių mirties stovykloje (dab. Lenkijos teritorijoje) per Antrąjį pasaulinį karą mirė daugiau nei vienas milijonas žmonių.

Auschwitz I Labour camp

The concentration camp established on Polish territory was the administrative centre of a huge camp complex.

Firearms

Competing with each other in the 19th and 20th centuries, the world´s most powerful nations made great efforts to develop effective firearms.

JAV karys (Antrasis pasaulinis karas)

JAV kariai kovojo beveik visose didžiausiose Antrojo pasaulinio karo operacijose.

Tankai (Antrasis pasaulinis karas)

Tankai buvo svarbiausia kovos sausumoje mašina Antrojo pasaulinio karo metais.

Vokiečių karys (Antrasis pasaulinis karas)

Antrojo pasaulinio karo metais Vermachto kariai buvo gerai apmokyti ir aprūpinti moderniais ginklais.

Britų karys (Pirmasis pasaulinis karas)

Pirmojo pasaulinio karo metais Didžioji Britanija kovojo karinio aljanso „Trilypė sąjunga" pusėje.

Pirmojo pasaulinio karo ginkluotė

Pirmojo pasaulinio karo metais pasirodžiusi naujo pavyzdžio ginkluotė įnešė naujovių karinės technologijos srityje.

Prancūzų karys (Pirmasis pasaulinis karas)

Pirmojo pasaulinio karo metu Prancūzija priklausė "Antantės" kariniam blokui.

Toldi 38 M lengvasis tankas

Vengrijos Karališkoji armija Toldi 38 M lengvuosius tankus naudojo Antrajame pasauliniame kare.

JAV jūrų pėstininkai (XXI a. pradžia)

Apie 200 tūkst. specialiai parengtų jūrų pėstininkų yra svarbi JAV karinės galios dalis.

Added to your cart.