Ocean currents

Ocean currents

The Great ocean conveyor is a planet-wide system of ocean currents, which has a great influence on the Earth´s climate.

Geografija

Raktiniai žodžiai

Vandenynų srovės, Pasaulio vandenynas, Jūra, Vandenynas, Pasaulinis konvejerio diržas, , Vėjas, atmosferos cirkuliacija, Koriolio efektas, srovė, Srautas, Poliarinis vėjas, Vakarelės, Prekybos vėjas, Druskingumas, Tankis, Hidrosfera, Šalta, Šiltas, Temperatūra, vandens ciklas, klimatas, Žemesnis lygis - Gamta, natūrali aplinka, Geografija

Susiję elementai

Atmosferos cirkuliacija

Oro judėjimą atmosferoje, labiausiai įtakoja temperatūrų kaita einant nuo pusiaujo ašigalių link, bei daugybė kitų veiksnių, įskaitant ir Žemės sukimosi įtaką.

El Niño

A periodic climate pattern that occurs across the tropical Pacific Ocean every five years.

Arctic tern

The Arctic tern is famous for its long migration route: it flies from the Arctic to the Antarctic and back again each year.

Climate zones

The Earth is divided into geographical and climatic zones, which result in the zonation of vegetation.

Continents and oceans

Dry land on the surface of Earth is divided into continents which are separated by oceans.

Cunamis

Cunamio bangos tai labai didelės bangos, turinčios didžiulę griaunamąją galią.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

How do seas shape the Earth's surface?

Seawater, as an external force, plays an important role in shaping coastlines.

Icebergs

Icebergs are blocks of frozen freshwater floating in the sea.

Layers of forests

The layers of different types of forests may vary.

Navigational instruments of the past

Several ingenious instruments have been invented over the centuries to help in navigating the seas.

Potvynių hidroelektrinė

Potvynių hidroelektrinės elektros energijai gaminti naudoja vandens lygio svyravimus per parą.

Potvynis

Jūros lygio pakilimas ir kritimas, kuriuos sukelia Mėnulio gravitacinė jėga.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Seas and bays

This animation demonstrates the most important seas and bays.

Seawater desalination

The desalination process produces drinking water from seawater.

The first voyage of James Cook

James Cook's legendary journey around the world proved to be enormously valuable for science.

The water cycle (intermediate)

Water on Earth is in a continuous state of change. The water cycle includes processes such as evaporation, precipitation, melting and freezing.

Types of waves

Waves play an extremely important role in many areas of our lives.

Vėjo suformuotas reljefas jūrų pakrantėse ir stepėse

Vėjas, kaip išorinė jėga, yra svarbus veiksnys, kuriant arba ardant jūros pakrantes ir stepių regionus.

Vandenyno sluoksniai

Vandenyno fizinės savybės, taip pat flora ir fauna keičiasi priklausomai nuo gylio.

Vanduo (H₂O)

Vanduo labai stabilus junginys, sudarytas iš vandenilio ir deguonies atomų, gyvybiškai svarbus visoms gyvybės formoms. Gamtoje jis sutinkamas visų trijų...

Vietiniai vėjai

Pagrindiniai vietinių vėjų tipai: kalnų slėnių vėjai, brizai ir vėjai pučiantys šlaitu žemyn.

Apledėjimas

Paskutinis apledėjimo periodas baigėsi prieš 13 tūkstančių metų.

Added to your cart.