JAV karys (Antrasis pasaulinis karas)

JAV karys (Antrasis pasaulinis karas)

JAV kariai kovojo beveik visose didžiausiose Antrojo pasaulinio karo operacijose.

Istorija

Raktiniai žodžiai

Amerikos kareivis, pasaulinis karas, Sąjungininkai, Kareivis, Pėstininkas, ginklas, karinis, Amerikos, uniforma, Istorija

Susiję elementai

Klausimai

 • Kada įvyko Antrasis pasaulinis pasaulis?
 • Kada JAV įstojo į Antrąjį pasaulinį karą?
 • Dėl kokios priežasties JAV įsitraukė į Antrąjį pasaulinį karą?
 • Kuri šalis pirmoji užpuolė JAV Antrojo pasaulinio karo metais?
 • Kuri šalis ilgiausiai kovojo su JAV Antrojo pasaulinio karo metais?
 • Kuriam kariniam blokui priklausė JAV Antrojo pasaulinio karo metais?
 • Kuri šalis nebuvo JAV sąjungininke Antrajame pasauliniame kare?
 • Kas buvo JAV prezidentu Antrojo pasaulinio karo metais?
 • Kuri šalis buvo viena iš JAV sąjungininkių Antrajame pasauliniame kare?
 • Kur JAV kariai NEkariavo?
 • Kuriame mūšyje JAV kariai NEkovojo?
 • Kurie iš šių žmonių nebuvo amerikiečiai?
 • Kas buvo JAV generolu?
 • Kurį ginklą JAV kariai nenaudojo Antrajame pasauliniame kare?
 • Kurią santrumpą būtų galima pamatyti amerikiečių karių uniformoje?
 • Ar teisingas teiginys, kad JAV ekonomikos galia suvaidino svarbų vaidmenį siekiant galutinės sąjungininkų pergalės?
 • Ar teisingas teiginys, kad JAV administruojamoje teritorijoje Antrojo pasaulinio karo metais nebuvo vykdomos karinės operacijos?
 • Kuris automatas buvo pagamintas JAV?
 • Kurioje karinėje operacijoje dalyvavo amerikiečių kariai?
 • Kurioje karinėje operacijoje amerikiečių kareiviai NEdalyvavo?
 • Kiek JAV karių žuvo Antrajame pasauliniame kare?
 • Kur JAV kariai NEkovojo Antrojo pasaulinio karo metu?
 • Koks mano karinis laipsnis?

Vaizdai

Susiję elementai

Midvėjaus mūšis (1942 m.)

Tai yra vienas svarbiausių Antrojo pasaulinio karo mūšių, kuris tapo karo posūkio tašku Ramiajame vandenyne.

Perl Harboro užpuolimas (1941 m.)

JAV įstojo į Antrąjį pasaulinį karą po to, kai Japonija triuškinančiai užpuolė JAV Ramiojo vandenyno laivyną.

„Vought F4U Corsair“ (JAV, 1944 m.)

Žvaigždiniu varikliu varomas naikintuvas „Vought F4U Corsair“ buvo vienas žinomiausių amerikiečių lėktuvų Antrojo pasaulinio karo metais.

B-17 Flying Fortress (JAV, 1938 m.)

Sunkųjį bombonešį ´Flying Fortress´ Jungtinių Valstijų armijos karinėms oro pajėgoms sukūrė kompanija „Boeing“.

Japonų karys (Antrasis pasaulinis karas)

Antrojo pasaulinio karo metais kovingi japonų kariai kovojo Azijos ir Ramiojo vandenyno frontuose.

Karo laivas „USS Missouri” (JAV, 1944 m.)

JAV karo laivas „Missouri“, pirmą kartą dislokuotas Antrojo pasaulinio karo metu, taip pat dalyvavo kovose Persijos įlankos kare.

Tankai (Antrasis pasaulinis karas)

Tankai buvo svarbiausia kovos sausumoje mašina Antrojo pasaulinio karo metais.

Žaibo karo strategija (1939-1940 metais)

Ši veiksminga strategija buvo pagrįsta greitu ir sinchroniniu įvairių kariuomenės dalinių puolimu.

"B-24 Liberator"

„B-24 Liberator“ buvo didžiausiu kiekiu pagamintas amerikiečių sunkusis bombonešis, dalyvavęs visuose Antrojo pasaulinio karo frontuose.

Atomic bombs (1945)

The atomic bomb is one of the most destructive weapons in human history.

JAV pilietinio karo kariai (XIX a.)

Amerikos pilietiniame kare pietinių valstijų Konfederacijos kariai kovojo su šiaurinių valstijų Sąjungos kariais.

JAV valstijos ir miestai

Ši animacija padės susipažinti su JAV valstijomis ir didžiausiais miestais.

Sovietų karys (Antrasis pasaulinis karas)

Po Pirmojo pasaulinio karo sovietų armija tapo labai galinga jėga dėl didelio karių skaičiaus, vėliau - dėl turimo karinio arsenalo.

The White House (Washington, DC, 1800)

One of the best known buildings in the world, this is the residence and office of the President of the United States.

Vokiečių karys (Antrasis pasaulinis karas)

Antrojo pasaulinio karo metais Vermachto kariai buvo gerai apmokyti ir aprūpinti moderniais ginklais.

JAV jūrų pėstininkai (XXI a. pradžia)

Apie 200 tūkst. specialiai parengtų jūrų pėstininkų yra svarbi JAV karinės galios dalis.

Britų karys (Pirmasis pasaulinis karas)

Pirmojo pasaulinio karo metais Didžioji Britanija kovojo karinio aljanso „Trilypė sąjunga" pusėje.

Pirmojo pasaulinio karo ginkluotė

Pirmojo pasaulinio karo metais pasirodžiusi naujo pavyzdžio ginkluotė įnešė naujovių karinės technologijos srityje.

Prancūzų karys (Pirmasis pasaulinis karas)

Pirmojo pasaulinio karo metu Prancūzija priklausė "Antantės" kariniam blokui.

Toldi 38 M lengvasis tankas

Vengrijos Karališkoji armija Toldi 38 M lengvuosius tankus naudojo Antrajame pasauliniame kare.

Vokiečių karys (Pirmasis pasaulinis karas)

Vokiečių kariai, kovoję Pirmajame pasauliniame kare, buvo gerai apmokyti ir naudojo šiuolaikinius ginklus.

Added to your cart.