Hidroelektrinė (Huverio užtvanka, JAV)

Hidroelektrinė (Huverio užtvanka, JAV)

JAV Kolorado upėje pastatyta didžiulė užtvanka pavadinta Amerikos prezidento vardu.

Geografija

Raktiniai žodžiai

Huverio užtvanka, Hidroelektrinė, JAV, elektrinė, energija, energijos gamyba, Turbina, elektros srovė, Generatorius, transformatorius, Upių reguliavimas, Vandens saugykla, vanduo, Upė, Vartotojas, Geografija

Susiję elementai

Elektros tiekimo tinklas

Elektros tiekimo tinklo paskirtis yra tiekti elektros energiją vartotojams.

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Potvynių hidroelektrinė

Potvynių hidroelektrinės elektros energijai gaminti naudoja vandens lygio svyravimus per parą.

Rivers and landforms

Rivers play an important role in shaping the Earth's surface: they cause erosion as well as carrying and depositing sediment.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Biodujų jėgainė

Biodujas galima gaminti iš organinių medžiagų (mėšlo, augalų atliekų, organinių atliekų) naudojant bakterijas. Biodujos yra metano ir anglies dioksido...

Fusion reactor

Nuclear fusion will serve as an environmentally friendly and practically unlimited source of energy.

Geizeris

Geizeris tai periodiškai trykštanti karšta versmė, kuri išmeta į orą vandens bei garų stulpą.

Geoterminė elektrinė

Geoterminė elektrinė karšto, aukšto spaudimo, gilesniuose požeminiuose sluoksniuose esančio vandens energiją paverčia elektros energija.

JAV valstijos ir miestai

Ši animacija padės susipažinti su JAV valstijomis ir didžiausiais miestais.

Nuclear power plant

Nuclear power plants convert the energy released during nuclear fission into electric power.

Saulės elektrinė

Saulės jėgainės saulės energiją paverčia elektra.

Vėjo jėgainė

Vėjo jėgainės kinetinę vėjo energiją paverčia elektros energija.

Šiluminė elektrinė (angliavandenilinis kuras)

Šiluminės elektrinės gamina elektros energiją, deginant iškastinį kurą ar naudojant atsinaujinančius išteklius.

Apsaugos nuo potvynių sistema

Apsauginis pylimas arba vasaros pylimas esant nedideliam potvyniui, užtikrina apsaugą nuo potvynių daromos žalos.

Aukso Vartų tiltas (San Franciskas, 1937 m.)

Pakabinamas tiltas, kuris driekiasi virš sąsiaurio tarp San Fransisko įlankos ir Ramiojo vandenyno, buvo atidarytas 1937 m.

How does it work? - Photovoltaic solar panel, solar thermal collector

This animation demonstrates how solar energy can be utilised.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

Upių šliuzų eksploatavimas

Dėl upių šliuzų, upėse su dideliais lygio skirtumais, yra žymiai saugiau plaukioti.

Watermill

Machines converting the energy of flowing or falling water into useful forms of power were already in use in the Middle Ages.

Added to your cart.