Fusion reactor

Fusion reactor

Nuclear fusion will serve as an environmentally friendly and practically unlimited source of energy.

Technologija

Raktiniai žodžiai

Sintezės reaktorius, ITER, branduolių sąlaja, branduolinis reaktorius, atominė energija, deuteris, tritis, Reaktoriaus kamera, Plazma, Generatorius, transformatorius, Turbinos, Aušinimo bokštas, Elektros energijos gamyba, Valdymo centras, Prancūzija, energija, Ekologiškas, energijos šaltinis, Dalelių fizika, Mokslo istorija, Išradimas, technologija, Fizika, Chemija

Susiję elementai

Žvaigždžių tipai

Vidutinės ir didelės masės žvaigždžių evoliucija.

Elementary particles

Matter is made up by quarks and leptons, while interactions are carried by bosons.

Saulė

Saulės skersmuo yra maždaug 109 kartus didesnis už Žemės skersmenį. Didžiąją Saulės masės dalį sudaro vandenilis.

Atomic bombs (1945)

The atomic bomb is one of the most destructive weapons in human history.

Grandininė reakcija

Branduolio dalijimosi metu išsiskirianti energija gali būti naudojama civiliams ar kariniams tikslams.

Nuclear power plant

Nuclear power plants convert the energy released during nuclear fission into electric power.

Radioactivity

The process of the decay of unstable nuclei is called radioactivity.

Vandenilio molekulės susidarymas

Vandenilio atomai vandenilio molekulėje susijungę kovalentiniu ryšiu.

"Sputnik 1" (1957 m.)

Sovietų Sąjungoje pagamintas dirbtinis žemės palydovas buvo pirmasis kosminis aparatas, sėkmingai išvestas į žemės geocentrinę orbitą (1957 m. spalio mėn.).

Žymūs astronomai ir fizikai

Ši animacija pristato astronomus ir fizikus, kurių darbai iš esmės pakeitė mūsų požiūrį į visatą.

Dirbtinių palydovų tipai

Palydovai, skriejantys aplink Žemę, gali būti naudojami tiek taikiems, tiekir kariniams tikslams.

Interesting astronomy facts

This animation presents some interesting facts in the field of astronomy.

Kosminiai zondai „Voyager“

„Voyager“ kosminiai zondai buvo pirmieji žmogaus sukurti objektai, kurie išėjo už Saulės sistemos ribų. Jie renka duomenis apie kosmosą ir neša informaciją...

Ruterfordo eksperimentas

Ruterfordo eksperimentas įrodė teigiamo krūvio atominių branduolių egzistavimą. Rezultatai paskatino naujojo atominio modelio parengimą.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Elektros tiekimo tinklas

Elektros tiekimo tinklo paskirtis yra tiekti elektros energiją vartotojams.

Geoterminė elektrinė

Geoterminė elektrinė karšto, aukšto spaudimo, gilesniuose požeminiuose sluoksniuose esančio vandens energiją paverčia elektros energija.

Hidroelektrinė (Huverio užtvanka, JAV)

JAV Kolorado upėje pastatyta didžiulė užtvanka pavadinta Amerikos prezidento vardu.

How does it work? - Photovoltaic solar panel, solar thermal collector

This animation demonstrates how solar energy can be utilised.

ISS

The International Space Station is a habitable satellite built with the cooperation of 16 countries.

Jurijaus Gagarino kelionė į kosmosą (1961 m.)

1961 m. balandžio 12 d. Iš sovietinio Baikonūro kosmodromo buvo paleistas erdvėlaivis „Vostok-1“ su pirmuoju kosmonautu Jurijumi Gagarinu.

Keplerio planetų judėjimo dėsniai

Trys svarbūs planetų judėjimo dėsniai buvo suformuluoti Johano Keplerio.

Kosminis laivas

„Space Shuttle“ buvo NASA valdomas, daugkartinio naudojimo erdvėlaivis.

Marijos Kiuri laboratorija

Marija Kiuri, tapusi dukart Nobelio premijos laureate skirtingose mokslo sritys, ko gero galėtų vadintis žinomiausia moterimi mokslo istorijoje.

Misija „Dawn"

Pagrindiniai kosminio zondo tikslai orbitiniai asteroido Vesta ir nykštukinės planetos Cerera tyrimai.

Misija „Nauji horizontai" (New Horizons)

Kosminis aparatas „Nauji horizontai“ buvo paleistas 2006 metais, kurio tikslas buvo ištirti Plutoną ir Koiperio juostą.

Saulės elektrinė

Saulės jėgainės saulės energiją paverčia elektra.

Vėjo jėgainė

Vėjo jėgainės kinetinę vėjo energiją paverčia elektros energija.

Biodujų jėgainė

Biodujas galima gaminti iš organinių medžiagų (mėšlo, augalų atliekų, organinių atliekų) naudojant bakterijas. Biodujos yra metano ir anglies dioksido...

Potvynių hidroelektrinė

Potvynių hidroelektrinės elektros energijai gaminti naudoja vandens lygio svyravimus per parą.

Tarša

Tarša yra neigiamas žmogaus veiklos poveikis natūraliai aplinkai.

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Added to your cart.