Реакція на кальцію і міді з водою

Кальцій (1) виділяє водень з води, таким чином створюється основний розчин; Мідь (2) не реагує з водою

Реакція між натрієм і водою

Натрій виділяє водень з води, а фенолфталеїн вказує на лужну реакцію

Added to your cart.