Циклогексан (C₆H₁₂)

Циклогексан є безбарвною рідиною, не розчинною у воді, але добре розчинною в органічних розчинниках.

Бром (Br₂)

Один із галогенів, під час потрапляння на шкіру подразнює її.

Йон амонію (NH₄⁺)

Складний йон, який утворюється під час приєднання протону до молекули амоніаку.

Формальдегід (метаналь) (CH₂O)

Перший член гомологічного ряду аліфатичних альдегідів.

Імідазол (C₃H₄N₂)

Біологічно та практично важлива нітрогеновмісна органічна сполука.

Хлорометан (CH₃Cl)

Хлорометан утворюється під час хлорування метану під впливом світла чи під час нагрівання.

Етилетаноат (етилацетат) (C₄H₈O₂)

Один з найважливіших естерів, одержаних реакцією естерифікації між етанолом та етановою (оцтової) кислотою.

Пальмітинова (гексадеканова) кислота (C₁₅H₃₁COOH)

Біла воскова речовина; карбонова кислота з високим вмістом Карбону.

Редагування геному

Редагування геному - це втручання у геном живого організму, що приводить до змін у ньому. Ця анімація показує один з найвідоміших протоколів редагування...

Водень (H₂)

Безбарвний газ без запаху, легший за повітря. Найбільш поширений хімічний елемент у всесвіті.

Ацетон (пропан-2-он) (C₃H₆O)

Ацетон є першим членом гомологічного ряду аліфатичних кетонів.

Пентан (C₅H₁₂)

П'ятий член гомологічного ряду аліфатичних алканів. Безбарвна горюча рідина.

Циклопентан (C₅H₁₀)

Член гомологічного ряду циклоалканів.

Гідроген хлорид (хлороводень) (HCl)

Безбарвний газ з різким запахом, його водний розчин називають хлоридною кислотою.

Added to your cart.