Піридин (C₅H₅N)

Шестичленний гетероцикл з одним атомом Нітрогену. Є токсичною рідиною з неприємним запахом.

Гідроген пероксид

Сполука Гідрогену та Оксигену. Безбарвна рідина без запаху, важча за воду.

Диметиламін (NH(CH₃)₂)

Диметиламін є безбарвним газом з різким запахом, широкою використовується в промисловості.

Етен (етилен) (C₂H₄)

Перший член у гомологічного ряду алкенів.

Пент-1-ен (C₅H₁₀)

Рідина з характерним неприємним запахом та низькою температурою кипіння.

Озон (O₃)

Алотропна модифікація Оксигену, що складається з трьох атомів Оксигену.

Цис-бут-2-ен (C₄H₈)

Безбарвний газ, важчий за повітря. Його геометричний ізомер - транс-бут-2-ен.

Нітроген (IV) оксид (NO₂)

Червоно-коричневий токсичний газ, дуже хімічно активний завдяки наявності у молекулі неспареного електрону.

Гідроген сульфід (сірководень) (H₂S)

Безбарвний, токсичний газ з характерним запахом тухлих яєць. Лікувальні мінеральні води можуть містити гідроген сульфід.

Ортофосфатна кислота (H₃PO₄)

Використовується як харчова добавка та для видалення вапняного накипу та іржі.

Анілін (C₆H₅NH₂)

Найпростіший ароматичний амін. Його систематична назва - феніламін.

Гідроген бромід (бромоводень) (HBr)

Один з галогенідів Гідрогену, використовується для виробництва алкіл бромідів.

Сульфур (VI) оксид (SO₃)

Один з оксидів Сульфуру, під час взаємодії з водою утворює сульфатну кислоту.

Гексан (C₆H₁₄)

Шостий член гомологічного ряду аліфатичних алканів.

2-дезокси-β-D-рибоза (C₅H₁₀O₄)

Складова частина ДНК. Молекула має на одну гідроксильну групу менше, ніж молекула β-D-рибози.

Бутан (C₄H₁₀)

Бутан є четвертим членом у гомологічному ряді алканів.

Фтор (F₂)

Найлегший галоген. Жовто-зелений, токсичний газ, надзвичайно хімічно активний. Найбільш відома його сполука - тефлон.

Бензойна кислота (C₆H₅COOH)

Найпростіша ароматична карбонова кислота кислота.

Бета-D-рибоза (C₅H₁₀O₅)

Кристалічна сполука, що зустрічається в нуклеїнових кислотах, коферментах, нуклеотидах та нуклеозидах.

Added to your cart.