Етан (C₂H₆)

Другий член гомологічного ряду аліфатичних алканів.

Аргентум (І) нітрат (AgNO₃)

Є важливою речовиною для традиційної фотографії.

Ортофосфат-йон (PO₄³⁻)

Складний йон, який утворюється під час віддачі протонів молекулою ортофосфатної кислоти.

Гліцилгліцин (C₄H₈N₂O₃)

Найпростіший пептид, який утворюється з двох молекул гліцину, сполучених між собою пептидним зв'язком.

Гліцерин (пропан-1,2,3-тріол) (C₃H₈O₃)

Тріол (триатомний спирт), який часто використовується як інгредієнт кремів та мазей.

Етанол (етиловий спирт) (C₂H₅OH)

Найвідоміший спирт, відіграє важливу роль у харчовій промисловості.

Бор флуорид (бор фторид) (BF₃)

Безбарвний газ з різким запахом, важчий за повітря. Утворює у вологому повітрі білий дим.

Сірка (S₈)

Жовта, тверда речовина без запаху. Сульфур посідає 16 місце серед найпоширеніших елементів у земній корі.

1,1,2,2-Тетрафлуороетен (C₂F₄)

Безбарвний газ без запаху, є мономером тефлону.

Пропан (C₃H₈)

Третій член гомологічного ряду аліфатичних алканів.

Нафталін (C₁₀H₈)

Найпростіший поліциклічний ароматичний вуглеводень.

Пірол (C₄H₅N)

Гетероциклічна ароматична органічна сполука.

Берилій (II) хлорид (BeCl₂)

Використовується для добування берилію та як каталізатор.

Ізопрен (2-метилбута-1,3-дієн) (C₅H₈)

Синтетичний каучук, який добувають шляхом полімеризації ізопрену.

Нітроген (ІІ) оксид

Безбарвний газ, важчий за повітря, проміжний продукт під час виробництва нітратної кислоти.

Метанол (метиловий спирт) (CH₃OH)

Найпростіший насичений спирт. Дуже токсична сполука, її легко сплутати з етанолом.

Метан (CH₄)

Перший член гомологічного ряду аліфатичних алканів.

Гідроген флуорид (фтороводень) (HF)

Один з галогенідів Гідрогену, дуже агресивна речовина - розчиняє навіть скло.

Йод (I₂)

Тверда, сіра речовина, яка сублімується під час нагрівання. Його спиртовий розчин називається настойкою йоду, що є дезінфікуючим засобом.

Added to your cart.