Механічне крило Леонардо да Вінчі

Пов'язані з польотами дослідження Леонардо, знайшли своє відображення у його шедеврі - механічному крилі.

Аланін (C₃H₇NO₂)

Друга за поширеністю амінокислота, яка часто входить в спіральні фрагменти білків.

Броньована колісниця Леонардо да Вінчі

Ідея використання укріплених колісниць для військових цілей виникла ще у стародавньому світі, а інженери епохи Відродження розвинули цю ідею.

Перманганат-йон (MnO₄⁻)

Калій перманганат використовується як дезінфікуючий засіб.

Палац Естергазі (в стилі Рококо, Фертед, Угорщина)

Ансамбль будівель палацу, який часто називають "Угорським Версалем", разом з парком вважається найвеличнішим зразком архітектури у стилі Рококо в Угорщині.

Угорські поселення епохи Арпадів

Землянки - житлові будинки, які були характерні для поселень епохи Арпадів.

Йон гідроксонію (H₃O⁺)

Наявність йонів гідроксонію відносно гідроксид-йонівКулестержнева модель визначає рН розчину.

Олеїнова кислота (цис-9-октадеценова кислота) (C₁₇H₃₃COOH)

Ненасичена одноосновна карбонова кислота. Молекула містить один подвійний цис-зв'язок.

Амоніак (NH₃)

Амоніак - безбарвний газ з характерним різким запахом. Його водний розчин називається нашатирним спиртом.

Вода (H₂O)

Вода є дуже стабільною сполукою Гідрогену та Оксигену, яка життєво необхідна для життя. У природі вода зустрічається у всіх трьох агрегатних станах.

Гідроксид-йон (OH⁻)

Складний йон утворюється, коли молекула води віддає протон.

Целобіоза (C₁₂H₂₂O₁₁)

Целобіоза - це основна структурна одиниця целюлози.

Тетрахлорометан (CCl₄)

Безбарвна, токсична рідина з солодким запахом. Добре розчиняє жири та олії.

Карбамід (сечовина) (CO(NH₂)₂)

Органічна сполука, яка міститься в сечі ссавців та використовується під час виробництва нітрогеновмісних добрив.

Бензен (C₆H₆)

Перший представник гомологічного ряду ароматичних вуглеводнів.

Сульфат-йон (SO₄²⁻)

Складний йон, який утворюється під час віддачі протонів сульфатною кислотою.

Фенол (C₆H₅OH)

Найпростіший із ароматичних гідроксильних сполук.

Транс-бут-2-ен (C₄H₈)

Безбарвний газ, важчий за повітря. Його геометричний ізомер - цис-бут-2-ен.

Нітрат-йон (NO₃⁻)

Складний йон, головне джерело Нітрогену для рослин.

Added to your cart.