Қызықты география және Астрономия

Қызықты география және Астрономия

Күн жүйесінде біз үшін көптеген қызықты жайттар бар.

География

Этикеткалар

астрономия, Solar System, space research, Ай, Sun, Жер, Юпитер, Сатурн, Юпитер серігі, Плутон, orbital speed, orbital period, ratio, ғаламшар, dwarf planet, orbital period around the Sun, география

Байланысты экстралар

Сұрақтар

 • Күннің диаметрі Жердің диаметрінен неше есе үлкен?
 • Жердің диаметрі қанша?
 • Күннің диаметрі қанша?
 • Айдың Жерден орташа қашықтығы қанша?
 • Айдың Жердің айналасындағы орбитасының диаметрі Күн диаметрінің қандай бөлігін құрайды?
 • Жер Күннің айналасында қандай жылдамдықпен айналады?
 • Юпитердің диаметрі қанша?
 • Астрономиядағы Үлкен Қызыл Дақ ұғымы ненің атауы?
 • Еуропа қай ғаламшардың серігі?
 • Күн жүйесіндегі ең үлкен ғаламшар қайсы?
 • Қай ғаламшардың тығыздығы судың тығыздығынан төмен?
 • Плутонның диаметрі қанша?
 • Плутонның диаметрі Жердің диаметрінің қанша бөлігі?
 • Бұл пікір дұрыс па?\nКүннің диаметрі Жердің диаметрінен он есе үлкен.
 • Бұл пікір дұрыс па?\nАйдың Жер айналасындағы орбитасы Күннің диаметрінен үлкен.
 • Бұл пікір дұрыс па?\nЖер Күннің айналасында реактивті ұшақтан он есе жылдам айналады.
 • Бұл пікір дұрыс па?\nЮпитер менн Жердің көлемдерінің арақатынасы 1:100.
 • Бұл пікір дұрыс па?\nЮпитеррдегі Үлкен Қызыл Даққа Жер сыйып кетеді.
 • Бұл пікір дұрыс па?\nЕуропа Шолпан серіктерінің бірі.
 • Бұл пікір дұрыс па?\nЕуропа серігіндегі су қоры Жердегі су қорынан көп.
 • Бұл пікір дұрыс па?\nСатурнның тығыздығы Күн жүйесіндегі ғаламшарлардың ішінде ең төмені.
 • Бұл пікір дұрыс па?\nПлутонның диаметрі Австралияның батыстан шығысқа созылған енінен кіші.

Көріністер

Жер-Ай орбитасы және Күн

 • Күн - Диаметрі 1 392 000 км-ді құрайды , яғни Жердің диаметріинен 109 есе үлкен.
 • Жер - Диаметрі 12 756 км.
 • Ай - Диаметрі 3475 км.
 • Айдың Жерді айналу орбитасы - Айдың Жерден орташа қашықтығы 384 000 км. Бұл қазір адам жеткен ең алыс нүкте.
 • Адамзаттың шектеулі мүмкіндіктері - Айдың айналу орбитасы адам жеткен ең алыс нүкте.

Жер – Күн жүйесінің Күннен санағанда үшінші ғаламшары. Ғаламшарлардың ішінде үлкендігі бойынша бесінші, диаметрі 12 756 км.

Жердің жалғыз серігі – Ай. Айдың Жерге ең жақын нүктесі 363 104 км-де, Жерден ең алыс нүктесі 405 696 км-де орналасқан. Айналу уақыты 27,3 күн. Ай жылына шамамен 4 см-ге Жерден алыстап барады.

Күннің диаметрі 1 392 000 км, бұл Жердің диаметрінің 109 есесі. Егер Күннің орасан көлемін Айдың Жердің айналасындағы орбитасы арқылы көрсетсек, мынаған көзіміз жетеді: Айдың Жердің айналасындағы орбитасының орташа диаметрі 768 800 км. Бұл диаметр Күн диаметрінің 55%-ы, яғни жартысынан көп.
Демек егер Жерді Күннің ортасына орналастырсақ, Ай Жерден ең қашық нүктесінің өзінде де Күн радиусының 60%-на жете алмайды.

Жердің айналу жылдамдығы

 • Жер
 • Жердің Күнді айналу орбитасы - Жердің орбиталық жылдамдығы 29,8 км/сек, яғни 107 280 км/сағ.
 • реактивті ұшқыш - Жылдамдығы шамамен 1000 км/сағ.
 • Жер – біздің ғарыш кемеміз - Жердің орбиталық жылдамдығы реактивті ұшақтың жылдамдығынан жүз есе үлкен.

Жер – Күн жүйесінің Күннен қашықтығы бойынша үшінші ғаламшар. Жер Күнді айналып шығу үшін өз осінде 365,25 рет айналады. Осы уақыт өлшемі – бір жыл. Жердің орбиталық жылдамдығы 29,8 км/сек, яғни 107 280 км/сағ.

Салыстыратын болсақ, реактивті ұшақтың жылдамдығы 1000 км/сағ-қа жетеді, яғни Жердің жылдамдығы одан жүз есе үлкен. Егер бұл екеуі бір орбитамен қозғалатын болса, онда ұшақ бір рет айналғанда, Жер жүз рет айналады.

Юпитерді Жермен салыстыру

 • 1321 Жер = 1 Юпитер

Юпитер – Күннен санағанда бесінші , Жерден санағанда екінші ғаламшар. Ол – Күн жүйесінің ең үлкен ғаламшары, оның диаметрі: 142 984 км. Юпитердің салмағы басқа барлық ғаламшарлардың біріккен салмағының екі жарым есесін құрайды.

Жер – Күннен санағанда үшінші ғаламшар. Ғаламшарлардың ішінде үлкендігі бойынша бесінші, диаметрі 12 756 км.

Юпитер мен Жердің салмағының арақатынасы: Юпитердің диаметрі Жердікінен 11 есе үлкен. Олардың көлемдерін салыстыратын болсақ, таң қаларлық пропорцияны көреміз: бір Юпитердің көлемін толтыру үшін 1321 Жер керек!

Юпитер, Үлкен Қызыл Дақ

 • Юпитер - Күн жүйесінің ең үлкен ғаламшары, оның диаметрі 142 984 км.
 • Жер - Диаметрі 12 756 км, Юпитердің диаметрінің 9%-ы.
 • Үлкен қызыл дақ - Юпитерде ені шамамен 16 000 км алапат антицикклон бар.

Юпитер алып ғаламшарлар тобына жатады, газды ғаламшар. Оның беткі қабаты қатты емес.
Оның атмосферасы жолақтарға бөлінген, бұлар жылдам 100 м/сек жылдамдықпен қозғалатын бұлттар. Түрлі түсті жолақтарда әр түрлі жылдамдықпен құйынды жел соғады.
Мәселен, Үлкен қызыл дақ, осыдан 300 жыл бұрын тіркелген алапат антициклон, оған Жер түгелімен сыйып кете алады.

Еуропа серігінің су қоры

 • Жер
 • Жердің су қоры - 1,4 x 10¹⁸ м³ су қоры бар.
 • Еуропа - Юпитердің ең үлкен серігі. Сыртқы қалың мұз құрсауының астында сұйық мұхит болуы мүмкін.
 • Еуропа серігінің су қоры - 3х10¹⁸ м³ су қоры болуы ықтимал.
 • Тіршілік көзі болатын су - Еуропа серігіндегі су қоры Жердікінен екі есе көп. Сұйық су бар жерде тіршілік те болуы мүмкін.

Юпитерді алғаш рет 1610-ыншы жылы телескоппен Галилей бақылап, оның төрт серігін анықтаған, оны сол кезден бері ашқан ғалымның құрметіне "Галилей серіктері" деп атаған, олар мыналар: Ио, Ганимед, Еуропа және Каллисто.

Еуропа серігін қалың, жарықтары көп жалтыр мұз құрсауы қаптаған. Мұз қабаттың астында сұйық мұхит болуы әбден ықтимал. Еуропадағы су қорының мөлшері (3x10¹⁸ м³) Жердің су қорынан екі есе көп болуы мүмкін (1,4х10¹⁸ м³).

Сатурнның тығыздығы

 • Сатурн - Күн жүйесінің екінші үлкен ғаламшары, тығыздығы ең төмен ғаламшар: 0,687 г/cм³, судың тығыздығынан да төмен.
 • Қатысты тығыздық - Сатурнның тығыздығы судың тығыздығынан төмен. Егер лайықты көлемдегі мұхит тапқан болсақ, онда Сатурн судың бетінде жүзіп жүрген болар еді. Әрине, бұл мүмкін емес.

Сатурн – Күн жүйесінің екінші ең үлкен ғаламшары, алып ғаламшар.
Оның диаметрі 120 536 км, Жердің диаметрінен он есе үлкен.
Ең сопақ ғаламшар, бұл – үлкен жылдамдығының және материалының сиректігінің нәтижесі. Күн жүйесіндегі тығыздығы ең төмен ғаламшар, тығыздығы судан да төмен жалғыз ғаламшар (0,69 г/см³).

Плутонды Австралиямен салыстыру

 • Плутон - Диаметрі 2372 км, Жер диаметрінің 0,19 есесі.
 • Австралия - Батыстан шығысқа созылған ең үлкен ені 4100 км.
 • Ергежейлі ғаламшар - Плутонның диаметрі Австралияның диаметрінің жартысынан біраз ғана үлкен, оны ергежейлі ғаламшар деп бекер атамаған.

Плутон 2006-ыншы жылға дейін ең кіші және ең сыртқы ғаламшар деп саналып келді. Ал қазір ең үлкен ергежейлі ғаламшар деп есептеледі. Оның диаметрі Айдың диаметрінен кішірек (2372 км).
Австралияның ең шығыстағы нүктесінен (Байрон мүйісі, Жаңа-Оңтүстік Уэльс) ең батыстағы нүктесіне дейін (Стип-Пойнт, Батыс Австралия) 4100 км-ді жүріп өтуіміз керек. Яғни Австралияның батыстан шығысқа дейін созылған диаметрі Плутонның диаметрінен 70%-ға артық.

Байланысты экстралар

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Құс жолы

Біздің галактикамыздың диаметрі шамамен 100 000 жарық жылы, онда 100 миллиардтан астам...

Күн жүйесі, ғаламшарлардың орбиталары

Күнді 8 ғаламшар эллипстік орбиталарда айналып жүр.

Күн

Күннің диаметрі Жердің диаметрінен шамамен 109 есе үлкен. Негізінен сутегінен тұрады.

Жер

Жер шары оттегі қабаты бар атмосфера және минералды қыртыспен қапталған ғаламшар.

Юпитер

Юпитер Күн жүйесінің ең үлкен ғаламшары саналады: оның салмағы барлық басқа...

Planets, sizes

The inner planets of the Solar System are terrestrial planets while the outer planets are...

Галилео Галилейдің шеберханасы

Галилео Галилей физиканы, математиканы және астрономияны керемет ғылыми жаңалықтарымен...

Кометалар

Кометалар Күнді айналатын жарық аспан денелері.

Жер мен Айдың пайда болуы

Анимация Жер мен Айдың пайда болуын көрсетеді.

Аспан механикасының дамуы

Бұл көрініс ғалам туралы танымымызға ерекше үлес қосқан атақты астрономдар мен...

Gravitational waves (LIGO)

Massive accelerating or orbiting bodies cause ripples in spacetime. These are called...

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They...

Кеплер заңдары

Ғаламшарлардың қозғалуын сипаттайтын маңызды үш заңды Иоганн Кеплер ашқан.

Айға қону: 1969 жылдың 20 шілдесі

Айға aлғаш қонған адам "Аполлон-11" экипажының мүшесі – Нил Армстронг.

"Таңсәрі" (Dawn) миссиясы

Вестаны және Церераны зерттеу Күн жүйесінің ежелгі дәуірі және қатты денелі ғаламшарлар...

Кассини-Гюйгенс миссиясы (1997-2017)

Кассини ғарыш зонды 20 жылға жуық миссиясы барысында Сатурн ғаламшарын және оның...

(New Horizons) "Жаңа горизонттар" миссиясы

"Жаңа горизонттар" ғарыш аппараты 2006 жылы Плутонды және Койпер белдігін зерттеу үшін...

Measuring time

The first calendars and time-measuring instruments were already used by ancient Eastern...

Our astronomical neighbourhood

A demonstration of nearby planets, stars and galaxies.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in...

Types of stars

This animation demonstrates the process of star development for average and massive stars.

Термоядролық реактор

Термоядролық реактор таусылмас қуат көзі болып табылады.

Халықаралық ғарыш станциясы

16 елдің қатысуымен салынған ғарыш станциясы адамның ғарышта үнемі болуын қамтамасыз етеді.

Марсты зерттеу

Марстың құрылысын және ондағы өмірдің нышандарын ғарыш зондтары мен марсарбалары...

Ай

Ай - Жердің жалғыз табиғи серігі.

Юрий Гагариннің қосмосқа ұшуы (1961)

1961 жылдың 12-нші сәуірінде кеңес космодромы Байқоңырдан "Восток-1" ғарыш кемесі...

Ғарыш кемесі (Space Shuttle)

Ғарыш кемелері НАСА-ның адам тасымалына бірнеше рет қолдануға жарайтын ғарыш құралы...

Hubble Space Telescope

The Hubble Space Telescope orbits outside the distorting influence of Earth´s atmosphere.

Pluto - Charon system

The largest satellite of Pluto is Charon.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Added to your cart.