Mongol harcos (13. század)

A mongolok hatalmas birodalmat hoztak létre rettegett harcosaiknak köszönhetően.

Hogyan működik a szonár?

A kibocsátott hangimpulzusok visszaverődéseinek segítségével alkot képet.

Hogyan működik a lift?

Az animáció segítségével megismerhetjük a lift szerkezetét és működését.

Helikopter (BELL 206 Jet Ranger)

A kanadai cég helikoptere rendkívül népszerű az egész világon, elsősorban széleskörű felhasználási lehetőségei miatt.

Amerikai tengerészgyalogos (2000-es évek eleje)

Az USA haderejének fontos részét képezi a különlegesen képzett tengerészgyalogság.

Kocka kifestése

Egy kocka csúcsai, élei, lapjai festhetők be különböző színekkel a feladatokban megadott szempontok szerint.

Világvallások napjainkban

A legnagyobb (világ)vallások földrajzi elhelyezkedése történelmi okokra vezethető vissza.

Forgástestek (téglalapból)

Ha egy téglalapot az oldalegyenesei vagy a szimmetriatengelyei körül megforgatunk, speciális forgástesteket kapunk.

Szőlőcukor gyűrűvé záródása

Az animáció a gyűrűs szerkezetű alfa- és béta-D-glükóz kialakulását mutatja be nyílt láncú formából.

Oxigén (O₂) (középfok)

A Föld leggyakoribb eleme, mely az élethez nélkülözhetetlen.

Karbonátion (CO₃²⁻)

Szénsavból protonleadással keletkező összetett ion.

Szláv harcosok

A szláv népek harcosait nagy tisztelet övezte a középkori Európában.

Zámai csata (Kr. e. 202)

Az Afrikában, a második pun háború során vívott csatában Scipio római serege döntő vereséget mért Hannibál pun seregére.

Ókori görög kereskedelmi vitorlás

Vitorlásaik segítségével a hellének átvették a föníciaiaktól „a tenger fuvarosai” szerepet az ókorban.

Indus-völgyi gabonaraktár (Harappa, Kr. e. 3. évezred)

Az indiaiak már az ókorban is hatalmas, természetes szellőzéssel ellátott raktárakat építettek.

Fény és árnyék

Fényforrás változtatásával tanulmányozhatod a koordináta rendszer síkjaira vettet árnyékokat.

Ókori indiai harci elefánt

Az indiaiak számos csatában hatékonyan alkalmazták az "ókori tankokat", a harci elefántokat.

Titus diadalíve (Róma, 1. század)

A diadalívet a római császár a zsidók elleni győztes hadjárat emlékére emeltette a Forum Romanum bejáratánál.

Nagyváradi vár (1775)

„Erdély kapujának” erőssége a korabeli várépítészet mintapéldájának tekinthető.

Kosárba helyezve!