Téglatest

A téglalap alapú egyenes hasábokat (melyek oldallapjai is értelemszerűen téglalapok) téglatesteknek nevezzük.

Metán klórozása szubsztitúcióval

A szubsztitúció során a metán hidrogénjei helyettesítődnek klóratomokkal, melléktermékként HCl képződik.

Szappan

A zsírsavak poláris és apoláris molekularészt is tartalmaznak, emiatt alkalmasak zsírszennyeződés eltávolítására.

Hidrogénmolekula kialakulása

A hidrogénmolekulában a hidrogénatomokat kovalens kötés tartja össze.

Guillotine

A korábbiaknál „emberségesebb” kivégzőeszköz, a nyaktiló feltalálójáról, egy francia orvosról kapta a nevét.

Kockákból kocka

Az egységkockákból kirakott szabályos hexaéder és a hozzá kapcsolódó feladat elmélyíti és rögzíti a kockáról tanultakat.

Robotok

A robot segítségével barátságos formában „repülünk el” a térszemlélet matematikai világa felé.

RNS

Polinukleotid, mely foszforsavból, ribózból, illetve bázisokból (citozinból, uracilból, adeninből és guaninból) épül fel.

Jamestown (17. század)

Az 1607 májusában alapított város volt az első állandó angol telep Észak-Amerika keleti partvidékén.

Munkásnegyed (19. század)

Az ipari forradalom korában alakultak ki a nagyvárosok jellemző, egészségtelen munkás lakónegyedei.

Középkori várbörtön

A középkori és kora újkori várbörtönökben igen változatos kínzóeszközöket használtak.

Viking hajó (10. század)

A kiváló hajóépítő és hajózó nép férfijai hatalmas távolságokat tettek meg a tengereken és a folyókon.

Ágyú működése (18. század)

Az újkori tűzfegyverek fontos darabja volt a szárazföldön és vízen is használható ágyú.

Fullerén (C₆₀)

Az elemi szén egyik kristályos allotrop módosulata, melyet az 1980-as évek végén fedeztek fel.

Velence a középkorban

A középkori Velence a távolsági tengeri kereskedelemnek köszönhette gazdagságát.

MÁV M61 dízelmozdony („Nohab”, 1963)

A Magyar Államvasutak kötelékébe tartozó M61-es sorozat legendás dízelmozdonyának beceneve Nohab volt.

Középkori kovácsműhely

A történelem első mesterségei közé tartozó kovácsok munkája a középkor során még fontosabbá vált.

Villámháborús stratégia (1939–1940)

E hatékony stratégia a különböző fegyvernemek gyors és összehangolt támadásán alapult.

Addíció

Két molekula melléktermék képződése nélkül egyesül.

Quinquereme (Kr. e. 3. század)

A több evezősorral rendelkező vitorlás a hellenizmus időszakának jellegzetes hadihajója volt.

Kosárba helyezve!