Voyager űrszondák

Voyager űrszondák

A Voyager szondák elhagyták a Naprendszert. Vizsgálatokat végeznek, emellett az emberiség üzenetét is magukkal viszik.

Földrajz

Címkék

Voyager, űrszonda, Naprendszer, űrkutatás, csillagászat, aranylemez, világűr, bolygó, csillag, Föld, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, földrajz

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Az űrszondák pályája

A Naprendszer peremén

 • csillagközi tér
 • kozmikus sugárzás
 • külső lökéshullám
 • átmeneti régió
 • Voyager–1
 • Nap
 • Voyager–2
 • heliopauza
 • helioszféra
 • belső lökéshullám

Voyager űrszonda

 • kislátószögű kamera
 • plazmahullám- detektor
 • kozmikus sugárzásmérő
 • iránysugárzó antenna
 • infravörös spektrométer
 • fotopolariméter
 • töltött- részecske- detektor
 • optikai kalibráló panel
 • rádióantenna
 • RTG - radioizotópos termoelektromos generátor
 • magnetométer
 • aranylemez

Aranylemez

 • A lemez felülnézeti rajza és egy bináris kód, ami a lejátszási sebességet adja meg
 • A mellékelt lejátszófej rajza
 • A lemez oldalnézetben
 • A Nap helyzetét jelölő ábra 14 ismert pulzárhoz viszonyítva. A bináris kódok a pulzárok frekvenciáját jelölik
 • A lemez videótartalmának lejátszásához szükséges magyarázó ábra
 • A bináris kód a lejátszás sebességét adja meg
 • A képek dekódolásának irányát jelző ábra és az első kép rajza helyes dekódolás esetén
 • A lemezen 115 darab analóg kódolású fénykép van, 35-féle természetes és az ember által keltett mesterséges hang, 27 zenemű részlete, továbbá üdvözlet 55 nyelven

Animáció

 • Föld
 • Jupiter
 • Szaturnusz
 • Uránusz
 • Neptunusz
 • Voyager–1
 • Voyager–2
 • csillagközi tér
 • kozmikus sugárzás
 • külső lökéshullám
 • átmeneti régió
 • Voyager–1
 • Nap
 • Voyager–2
 • heliopauza
 • helioszféra
 • belső lökéshullám
 • kislátószögű kamera
 • plazmahullám- detektor
 • kozmikus sugárzásmérő
 • iránysugárzó antenna
 • infravörös spektrométer
 • fotopolariméter
 • töltött- részecske- detektor
 • optikai kalibráló panel
 • rádióantenna
 • RTG - radioizotópos termoelektromos generátor
 • magnetométer
 • aranylemez
 • A lemez felülnézeti rajza és egy bináris kód, ami a lejátszási sebességet adja meg
 • A mellékelt lejátszófej rajza
 • A lemez oldalnézetben
 • A Nap helyzetét jelölő ábra 14 ismert pulzárhoz viszonyítva. A bináris kódok a pulzárok frekvenciáját jelölik
 • A lemez videótartalmának lejátszásához szükséges magyarázó ábra
 • A bináris kód a lejátszás sebességét adja meg
 • A képek dekódolásának irányát jelző ábra és az első kép rajza helyes dekódolás esetén
 • A lemezen 115 darab analóg kódolású fénykép van, 35-féle természetes és az ember által keltett mesterséges hang, 27 zenemű részlete, továbbá üdvözlet 55 nyelven

Narráció

A Voyager-program abból a célból jött létre, hogy megfigyeljék a Jupitert és a Szaturnuszt. Begyűjtsék róluk a legfontosabb adataikat, mint az alakjuk, tömegük, mágneses terük, légkörük szerkezete, annak összetétele és dinamikája, továbbá holdjaik felszíne és geológiája.
A programban két űrszondát lőtt fel a NASA 1977-ben, a Voyager–1-et és a Voyager–2-t.

A Voyager–1-et 1977. szeptember 5-én indították; elsőként ez a szonda fényképezte le a Jupiter és Szaturnusz holdjait, továbbá felfedezte a Jupiter gyűrűjét is. Az űrszonda a legtávolabbi űreszközünk, 2012-ben kilépett a csillagközi térbe, ahol plazmasűrűséget vizsgál.

A Voyager–2-t 1977. augusztus 20-án lőtték fel, a Voyager–1 fellövése előtt 16 nappal. A Jupiter és a Szaturnusz vizsgálatát követően az Uránuszt és a Neptunuszt is megközelítette. Ez az egyik legsikeresebb űrszonda, több ezer felvételt készített, és számos holdat fedezett fel.
Az űrszonda a NASA egyik legtávolabbi űreszköze, jelenleg a Plútón túli hélioszféra peremét vizsgálja.

A Voyager űrszondák egy arannyal borított rézlemezen üzenetet visznek a Földről, hang- és képüzenetekkel. A lemezen több nyelven van üdvözlés, köztük magyarul is. Továbbá megtalálhatók rajta népi, törzsi zenék, valamint Mozart, Bach, Beethoven klasszikusai is.

Kapcsolódó extrák

A Naprendszer élete

A Nap és a bolygók egy porfelhő kb. 4,5 milliárd éve megkezdődött összesűrűsödésével alakultak ki.

A New Horizons-küldetés

A New Horizons űrszondát a Pluto és a Kuiper-öv tanulmányozására indították útnak 2006-ban.

A Tejútrendszer

Galaxisunk kb. 100 000 fényév átmérőjű, benne több 100 milliárd csillag található, ezek egyike a Nap.

Bolygók, méretek

A Nap körül a belső kőzetbolygók és a külső, nagyméretű gázbolygók keringenek.

Dawn-küldetés

A Vesta és a Ceres feltérképezésével a Naprendszer korai időszakáról, a kőzetbolygók formálódásáról kaphatunk információkat.

Földrajzi érdekességek – Csillagászat

Naprendszerünk számos érdekességgel szolgál a számunkra.

Mars-kutatás

A Mars szerkezetét és az élet esetleges nyomait űrszondák és marsjárók segítségével kutatják.

Műholdtípusok

A Föld körül keringő mesterséges égitesteket polgári és katonai célokra egyaránt felhasználjuk.

A Cassini-Huygens küldetés (1997-2017)

Cassini-űrszonda közel 20 éves küldetése során vizsgálta a Szaturnusz bolygót és holdjait.

A Hubble űrtávcső

A Hubble űrtávcső működését a légköri hatások nem befolyásolják.

A Naprendszer, bolygópályák

A Nap körül 8 bolygó kering ellipszispályán.

A Nemzetközi Űrállomás

A 16 ország részvételével épült űrállomás állandó emberi jelenlétet biztosít a világűrben.

Csillagászati szomszédaink

Közeli és távoli csillagászati szomszédaink bemutatása a Naprendszertől a galaxisokig.

Csillagtípusok

A csillagfejlődés folyamata átlagos és nagy tömegű csillagok esetén.

Kepler törvényei

A bolygómozgást leíró három fontos törvényt Johannes Kepler fogalmazta meg.

Kepler űrtávcső

A Kepler űrtávcső segítségével a Földünkhöz hasonló, életre alkalmas bolygókat keresünk a Naprendszerünkön kívül.

Optikai távcsövek

A csillagászatban alkalmazott fontosabb lencsés és tükrös távcsöveket mutatja be az animáció

Szputnyik–1 (1957)

A szovjet gyártmányú műhold volt az első űreszköz, melyet a Földről a világűrbe juttattak (1957. október).

Űrsikló (Space Shuttle)

Az űrsiklók a NASA többször felhasználható, ember szállítására alkalmas űreszközei voltak.

A Holdra szállás: 1969. július 20.

Az Apollo–11 legénységének egyik tagja, Neil Armstrong volt az első ember, aki a Hold felszínére lépett.

Az Apollo–15 küldetés (a holdjáró)

Az animáció az amerikai Apollo–15 küldetése során használt kétszemélyes holdjárót mutatja be.

Jurij Gagarin űrrepülése (1961)

Az 1961. április 12-én, a szovjet Bajkonurból egy Vosztok–1 űrhajóval útnak induló Gagarin volt az első ember a világűrben.

Műholdas navigáció

A rendszert alkotó 24 műhold közül 4 szükséges a pillanatnyi helyzet meghatározásához.

Obszervatórium

A csillagvizsgálókat a légkör zavaró hatásának kiszűrése érdekében gyakran nagy magasságba telepítik.

Optikai eszközök

Az optikai eszközöket széleskörben használjuk a mikroszkóptól a távcsőig.

Az égi mechanika fejlődése

A jelenet a világegyetemről alkotott képünket befolyásoló csillagászok, fizikusok munkásságát foglalja össze.

Fúziós reaktor

Az atommagfúzió környezetbarát, gyakorlatilag korlátlan energiaforrásként fog szolgálni.

Kosárba helyezve!