Jáki bencés apátság

Jáki bencés apátság

A különleges kapuzatú, román stílusú bencés apátsági templom a 13. században épült fel Ják község központjában.

Történelem

Címkék

jáki templom, Ják, Jáki Nagy Márton, bencés, apátság, Szent Jakab-kápolna, Schulek Frigyes, Szent György, kápolna, egyház, román, katolikus, torony

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Jáki apátság

A jáki bencés apátság

Az apátság Nyugat-Magyarországon, a Vas megyei Ják község központjában helyezkedik el. Temploma a Sorok-patak völgye fölé emelkedő dombra épült.
Bár a román stílusú apátsági templom építése már az 1220-as években elkezdődött, az épület csak a tatárjárást követő évtizedben nyerte el végleges alakját. 1256-ban szentelték fel.
A magyarországi román stílusú építkezés (egyik) kiemelkedő példája ez az épület.
Az alapítás óta eltelt évszázadok viharait követően az utolsó jelentősebb átépítésre a 19-20. század fordulóján (Schulek Frigyes tervei alapján) került sor.

jak_felulnezetbol

A bencés apátsági templom és kertje

Bejárat

A templom kapuzata és homlokzata

A templom külső díszítőelemeinek zöme a főbejárat környékére összpontosul.
A homlokzat alsó részét a rendkívül egyedi, geometrikus díszítésű, sokszorosan tagolt, befelé mélyülő bélletes kapuzat uralja. A változatos és gazdag díszítés a geometrikus jegyekkel a normann díszítőstílus alkalmazásáról árulkodik.
A kapuzat felett a magyarországi román stílusú, díszítő jellegű szobrászat példáiként fülkesorokba helyezett szobrokat láthatunk. Az oszlopokkal elválasztott, karéjos záródású fülkékben Krisztus és a 12 apostol szobrát helyezték el. Érdekesség, hogy mindössze 3 szobor feje eredeti, és két apostol szobra csak a tornyok homlokzatára kerülhetett.
A homlokzat alsó részét a rendkívül egyedi, geometrikus díszítésű, sokszorosan tagolt, befelé mélyülő bélletes kapuzat uralja.

kapuzat

A templom kapuzata és homlokzata

Épület

Az épület jellemzői és díszítőelemei

A dombon álló apátságot kőfal övezi. A templomkert területére díszes kapun (Folnay-kapu, 1663) át léphetünk be.
A templom tipikusan román stílusban készült, bazilikás elrendezésű, háromhajós épület.
Tornyai szervesen illeszkednek az épülettömb külsejébe. Mellékhajói a tornyok alatt kezdődnek.
A díszítőelemek többsége a nyugatra néző homlokzatra koncentrálódik. (Vele szemben található a Szent Jakab-kápolna is.)
Kapuzata a román kori magyarországi építkezés mestermunkája. Az épület más részei kevésbé díszítettek (kivételt ez alól talán csak a keleti tájolású szentélyrész képez). Hármas oszlopkötegek, ember-, növény- és állatalakok törik meg a falfelület egyhangúságát. Az ablakok félköríves záródásúak.

jak_alaprajz

A templom alaprajza

Kápolna

A Szent Jakab-kápolna

Az apátsági templom kertjében található a Szent Jakab-kápolna. A szerzetesek templomaiban tilos volt plébánosi funkciót ellátni a középkorban, ezért a kápolna gyakorlatilag a település templomaként működött.
A templommal szinte egy időben, 1260 körül épült. A hasonlóan román stílusú, négykaréjos alapzatú kettős kápolna egy 18. századi renoválás után nyerte el mai alakját.
A kápolna díszítettsége meg sem közelíti az apátsági templomon látottakat. A bejárat feletti díszítőelemek hasonlóságából azonban arra következtethetünk, hogy valószínűleg a kápolna is a templomot készítő műhely alkotása volt.

jak_szent_jakab-kapolna_ala

A kápolna alaprajza és oldalnézete

Animáció

Narráció

A jáki templom Nyugat-Magyarországon, a Szombathelytől 10 km-re lévő Ják község központjában, egy, a Sorok-patak völgye fölé emelkedő dombon található.
Az egykori bencés apátság emlékét napjainkban már csak apátsági temploma és az azt körülölelő templomkertben elhelyezkedő Szent Jakab-kápolna őrzi.

A jáki apátsági templom a román építészeti stílus kiemelkedő magyarországi alkotása. Stílusjegyei arról árulkodnak, hogy a valószínűleg a 13. század első felében, több szakaszban épült.
Alapítója feltehetően Jáki Nagy Márton, az első, már oklevélben is így említett nemes (nobilis) lehetett 1220 körül. Ami bizonyos: a templomot 1256-ban szentelték fel, Szent György tiszteletére.

Az épület kiválóan illeszkedik a körülötte lévő tájba, elhelyezkedésének köszönhetően tornyai messziről is jól láthatóak, uralják a vidéket.
A templom tipikusan román stílusban épült, bazilikás elrendezésű, háromhajós épület. Tornyai szervesen illeszkednek az épülettömb külsejébe. Mellékhajói a tornyok alatt kezdődnek.

A templomot és annak kertjét ún. „körítőfal” határolja. A fal déli oldalán található a Folnay-kapu, melyet a névadó apát címere díszít.
A kapun belépve a templom déli oldala tárul elénk, a főkapuzatnál sokkal kisebb déli kapuval. Jobbra fordulva először a sekrestyét, majd a szentélyt határoló két kisebb mellékapszist és főapszist láthatjuk. A templom északi oldala kevésbé díszes.

A templom külső díszítőelemeinek zöme a nyugatra néző főbejárat környékére összpontosul. A homlokzat alsó részét a rendkívül egyedi, geometrikus díszítésű, sokszorosan tagolt, befelé mélyülő bélletes kapuzat uralja.
A kapuzat a magyarországi román építészeti stílus gyöngyszeme, egyik legnagyobb kincse. Felette a díszítő jellegű román szobrászat kiváló példáit, fülkesorokba rendezett szobrokat láthatunk. Érdekesség, hogy a Krisztust és a 12 apostolt ábrázoló alakok közül csak 3 szobor feje eredeti, a többit az 1532-ben arra pusztító törökök leverték.

A csodálatos főkapu előtt helyezkedik el a Szent Jakab-kápolna. A szerzetesek templomaiban tilos volt plébánosi funkciót ellátni, ezért a kápolna gyakorlatilag a középkori település templomaként működött.
A román stílusú, négykaréjos alapzatú kettős kápolna 1260 körül épült. Díszítettsége meg sem közelíti az apátsági templomon látottakat. A kápolna egy 18. századi renoválás után nyerte el mai alakját.

A viharos történelmű jáki templom (mely rongálás, tűzvész és villámcsapás áldozata is volt az évszázadok során) utolsó nagyobb átépítésére a 20. század legelején került sor, Schulek Frigyes tervei alapján.

Kapcsolódó extrák

A tihanyi bencés apátság

A bencés apátságot I. András király alapította 1055-ben.

Pálos kolostor (Jakab-hegy)

A pécsi püspök 1225-ben építtette a pálos rendi kolostort a Mecsekben élő remeték számára.

Sankt Gallen-i apátság (11. század)

A kolostor épületegyüttese évszázadokig a bencés rend legfontosabb apátsága volt.

A középkori keresztény egyház hierarchiája (11. század)

A jelenet a középkori nyugati keresztény egyház hierarchikus szerkezetét mutatja be.

Feldebrői katolikus sírtemplom

A 11. században épült plébániatemplom az egyik legkiemelkedőbb korai magyar építészeti emlék.

Gótikus katedrális (Clermont-Ferrand, 15. század)

A Mária mennybemeneteléről elnevezett épület rózsaablakával és támpilléreivel a francia gótika egyik gyöngyszeme.

Harangok

Az idiofon ütőhangszernek számos változata létezik.

Melki apátság (Ausztria)

A 900 éves történelemmel rendelkező Szent Benedek-rendi apátság Melkben, a Duna partján fekszik.

Szent János-templom (Ohrid, 13. század)

A festői környezetben álló ortodox templom Szent János apostolról kapta a nevét.

Történelmi topográfia (helységek – Kárpát-medence)

Az animáció feladatában a Kárpát-medence nevezetes helységei jelennek meg.

Viking fatemplom (Borgund, 13. század)

Eredeti, középkori állapotában fennmaradt norvég fatemplom.

Árpád-kori település

A veremházak (süllyesztett házak) az Árpád-kori falvak jellemző, földbe ásott lakóépítményei voltak.

Cella Septichora (Pécs, 4. század)

A pécsi ókeresztény sírkamrák épületegyüttese különleges régészeti lelőhelynek számít.

Cella trichora (Pécs)

A pécsi ókeresztény sírkamrák épületegyüttese különleges régészeti lelőhelynek számít.

Dóm tér (Szeged)

Az alföldi város híres terének egyedi épületegyütteséből kiemelkedik a fogadalmi templom, az árkádok alatt pedig a Nemzeti arcképcsarnok látható.

Kosárba helyezve!