Gaugamélai csata (Kr. e. 331)

Gaugamélai csata (Kr. e. 331)

A taktikai mesterműnek tartott csatában Nagy Sándor döntő győzelmet aratott a perzsák felett.

Történelem

Címkék

gaugamélai csata, Nagy Sándor, III. Alexandrosz, III. Dareiosz, Kr. e. 331, Gaugaméla, Makedón Birodalom, Perzsa Birodalom, perzsák, makedónok, hellének, falanx, hopliták, íjászok, harci szekerek, hetairoszok, gyalogság, lovasság, Bésszosz, Parmenión, Mazeosz, harci elefántok, Kr. e. 4. század, hadjárat, csata, hadtörténet, stratégia, harcászat, történelem, ókor, Irak

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Gaugaméla

 • makedón-görög sereg
 • perzsa sereg

III. Alexandrosz Kr. e. 334-ben kezdte meg legendás hadjáratát, melynek célja a Perzsa Birodalom megdöntése volt.
A két haderő döntő összecsapása a Gaugaméla melletti sík terepen zajlott. A Nagy Sándor „taktikai mesterműveként” emlegetett ütközet az erőviszonyok ellenére makedón győzelemmel zárult. A Perzsa Birodalom sorsa megpecsételődött.

A perzsa uralkodó elmenekült a csatából, Alexandrosz pedig üldözőbe vette. Végül Besszosz, Baktria szatrapája halálosan megsebesítette III. Dareioszt. Alexandrosz a holttestet visszavitette Perszepoliszba, ahol legnagyobb ellensége királyhoz méltó temetést kapott. A gyilkos Besszosz viszont kegyetlen büntetésben részesült.

A makedón-görög sereg

 • védekező bal szárny (Parmenión)
 • ferde falanx
 • hátsó segédfalanx
 • támadó jobb szárny (Nagy Sándor és a hetairoszok)

A hetairoszok

Nagy Sándor győzelmeiben nagyon fontos szerepet játszottak a nehézlovasok. A „királyi társak” a makedón előkelők fiai voltak, igazi válogatott egység. Az ütközetekben mindig Alexandrosz személyes parancsnoksága alatt harcoltak.

A perzsa sereg

 • bal szárny (lovasság, Bésszosz)
 • harci szekerek (III. Dareiosz) és a harci elefántok
 • perzsa gyalogság
 • jobb szárny (lovasság, Mazeosz)

Az ókor tankjai

A harci elefántok alkalmazása a Kr. e. 2. évezredig nyúlik vissza. A perzsák feltehetően az indiaiaktól vették át ezt a taktikai elemet. Gaugamélánál 15 elefántot vetettek be a makedón sereg ellen. A csata előestéjén az ormányosok miatt maga Alexandrosz is áldozatot mutatott be Phobosznak (a félelem mitológiai megtestesítőjének).

A csata menete

 • védekező bal szárny
 • ferde falanx
 • hátsó segédfalanx
 • támadó jobb szárny
 • bal szárny
 • harci szekerek, harci elefántok
 • perzsa gyalogság
 • jobb szárny

Narráció

A csata menete

1.szakasz

A makedón „ferde falanx” megindult a perzsa sereg felé, melynek harci szekerei és harci elefántjai kudarcot vallottak.

2.szakasz

A perzsa balszárny bekerítő hadmozdulata sem érte el a kívánt eredményt. Nagy Sándor a hetairoszokkal áttörte a perzsa arcvonal gyenge pontjait.

3.szakasz

A perzsák néhány egysége áttört a falanxon és eljutott a makedón táborba. A perzsa lovasság megtámadta a makedón balszárnyat.

4.szakasz

Nagy Sándor nehézlovassága hátba támadta a perzsa lovasságot. III. Dareiosz kocsihajtójának elvesztése után elmenekült a csatatérről.

Kapcsolódó extrák

Makedón katona (Kr. e. 4. század)

Az ókori Makedón Királyság katonái messze földön rettegett harcosoknak számítottak.

Perzsa harcos (Kr. e. 5. század)

Az ókori perzsa hadsereg rettegett tagjai voltak a kiváló íjászok.

Görög és makedón falanx

Az ókori Hellászban kialakult falanx a nehéz fegyverzetű gyalogság hadrendje, illetve alapegysége volt.

Isszoszi csata (Kr. e. 333)

A csatában Nagy Sándor makedón serege megsemmisítő vereséget mért III. Dareiosz túlerőben levő perzsa seregére.

Makedónia (Makedón Birodalom)

A legendás uralkodó és hadvezér, Nagy Sándor hatalmas birodalmat hozott létre.

Perzsa uralkodó (Kr. e. 5. század)

Az ókori perzsa nagykirályok birodalmuk nagysága és kincstáruk gazdagsága miatt váltak híressé.

Legendás ókori birodalmak

Történelmünk évezredei alatt számos legendás birodalom született (majd dőlt romba).

Makedón ostromtorony (Kr. e. 4. század)

Nagy Sándor hadserege e technikai eszköz segítségével eredményesen ostromolt erődített helyeket is.

Történelmi topográfia (csaták – egyetemes történelem)

A vaktérképes feladat az egyetemes történelem legfontosabb csatáinak gyűjteménye.

Kosárba helyezve!