Sumporna kiselina (H₂SO₄)

Bezbojna, viskozna tekućina, visoko korozivna, jaka kiselina korištena u nekoliko industrijskih procesa.

Alfa-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Jedan od stereoizomera glukoze, točnije D-glukoze.

Okretni most, izum Leonarda da Vincija

Među Leonardovim planovima se i mostovima možemo sresti. Ovaj specijalan most je omogućio da brodovi i nakon njegove izgradnje nesmetano nastave plovidbu.

Sulfat ion (SO₄²⁻)

Složeni ion, koji nastaje iz fosforne kiseline otpuštanjem protona.

Propeler oblika vijka, pronalazak Leonarda da Vincija

Poznati polihistor je dijelio mišljenje da će se njegov propeler oblika vijka podići u zrak u slučaju odgovarajuće brzine rotacije.

Permanganat ion (MNO₄⁻)

Kalijev permanganat se koristi kao sredstvo za dezinfekciju.

Fibroin

Fibroin je vlaknasti protein koju izlučuje kukuljica dudovog svilca.

Voda (H₂O)

Stabilni spoj vodika i kisika, neophodan za život. U prirodi se pojavljuje u sva tri agregatna stanja.

Amonijak (NH₃)

Bezbojan plin, oštra, karakteristična mirisa, njegova vodena otpina je amonijev hidroksid ili amonijeva voda.

Oleinska kiselina (C₁₇H₃₃COOH)

Nezasićena monokarboksilna kiselina. Molekula sadrži dvostruku vezu u cis orijentaciji.

Ratni strojevi, izumi Leonarda da Vincija

Leonardo da Vonci se u povijest upisao i kao precizini vojni inženjer i kao veliki umjetnik.

Hydronijev ion (H₃O⁺)

Prisutnost hidronijeva iona u odnosu na hidroksidne ione određuje pH otopine.

Hidroksidni ion (OH⁻)

Složeni ion koji nastaje kada molekula vode otpusti proton.

Celobioza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Celobioza je osnovna strukturalna jedinica celuloze.

Srebrov jodid (AgI)

Svijetložuti spoj koji nastaje u reakciji srebrovog nitrata i kalijevog jodida.

Natrijev klorid (NaCl)

Zajednička sol (ili kuhinjska sol) je jedan od najvažnijih natrijskih spojeva, neophodnih za žive organizme.

Karbamid (urea) (CO(NH₂)₂)

Organski spoj u urinu sisavaca koji se koristi za proizvodnju gnojiva kao izvor dušika.

Benzen (C₆H₆)

Benzen je najjednostavniji aromatski ugljikovodik.

Added to your cart.