Benzinski motor s Otto procesom

Animacija nam prikazuje pogon najčešće upotrebljavanog tipa motora za automobile.

Svemirske sonde Voyager

Svemirske sonde Voyger su bili prvi umjetni objekti koji su napustili Sunčev sustav. Sonde su prikupile podatke o vanjskom prostoru i nose informacije o...

Mjesec

Mjesec je Zemljin jedini prirodni satelit.

Evaporation and boiling

What happens in a liquid during evaporation and boiling? What does its boiling point depend on?

Istraživanje Marsa

Strukturu planeta i moguće tragove života pretražuju sa svemirskim sondama i specijalnim vozilima.

Životni ciklus Sunčevog sustava

Formiranje Sunca i planeta započelo je zbijanjem čestica oblaka prašine, prije oko 4.5 milijarde godina.

Naši astronomski susjedi

Prikazivanje naših bližih i daljih astronomskih susjeda počevši od Solarnog sustava do galaksija.

Prozirnost

Animacija nam daje objašnjenje na prozirnost i neprozirnost, na princip rendgenskog pregleda te svojstva materijala pri upijanju svijetla.

Razvoj nebeske mehanike

Animacija prikazuje rad fizičara i astronauta, koji su imali velik utjecaj na sliku koja danas živi u nama o univezumu.

Maglev (magnetno levitacijski) vlak

Maglev vlak je posebna, moderna vrsta željezničkog vozila, koja u pokretu, pomoću magnetske sile, lebdi nad vodilicom. Ovo je najnovija vrsta tehnologije,...

Veze molekula dušika

Animacija nam pokazuje sklop molekule dušika: jednu sigma, i dvije pi veze.

Promjene agregacijskog stanja

Promjene agregacijskih stanja zapravo su prijelazi između čvrstog, tekućeg i plinovitog agregacijskog stanja.

Elektronska konfiguracija kalcija

Animacija nam pokazuje elektonsku konfiguraciju omotača atoma kalcija.

Parni stroj Jamesa Watta (18. stoljeće)

Usavršeni parni stroj škotskog inženjera se upotrebljavao u najrazličitijim područjima industrije, te ga zato nazivamo revolucionarnim izumom.

Generator i električni motor

Generator mehaničku energiju pretvara u električnu energiju, a električni motor električnom strujom stvara mehnički rad.

Lančana reakcija

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije može se koristiti za mirovne i vojne svrhe.

Razvoj modela atoma

Povijesni pregled najvažnijih teorija o građi atoma.

Kovalentne veze molekula benzola

Među atomima ugljika ćemo naći sigma veze i delokalizirane pi veze.

Rutherfordov pokus

Rutherfordovim pokusom je dokazano postojanje atomske jezgre pozitivnog naboja. Na osnovu njegovih rezultata je izrađen novi model atoma.

Mali potkovnjak

Šišmiši su u stanju da se orijentiraju pa tako i love pomoću ultrazvuka.

Added to your cart.