Životni ciklus biljaka

Za razvoj mahovina i paprati, angiospermija i gimnospermija karakteristična je promjena generacije.

Opasna striga

Ova animacija nam prikazuje jednu vrstu stonoge koja živi na području Mediterana.

Život u Perm razdoblju

Flora i fauna u posljednjem razdoblju paleozoika Zemljine povijesti.

Cvjetovi kritosjemenjača

Animacija nam prikazuje razne vrste cvjetova kritosjemenjače

Riječni rak

Riječni rak živi u bistrim vodama diljem Europe.

Zeleni bičaš

Bičaš je jednostanični organizam jednako sposoban na autotrofiju i heterotrofiju.

Pauk križar

Na primjeru ove vrste možemo upoznati anatomsku građu paukova.

Vinogradnjak

Opće poznata vrsta jestivih puževa.

Lisičarke

Trup gljiva lisićarki se gradi od hife koja se razvija iz spora.

Usporedba jestivih i otrovnih gljiva

Neke od gljiva mogu prouzrokovati smrtonosna trovanja, dok su druge važni dijelovi naše trpeze.

Žitarice

U žitarice se ubrajaju biljke iz porodice trava, koje se uzgajaju zbog njihovih jestivih zrnastih plodova.

Usporedba jednosupnica i dvosupnica.

Jednosupnice i dvosupnice čine dvije velike skupine kritosjemenjača.

Životni ciklus mahovina i paprati

Ova animacija uspoređuje životne cikluse mahovina i paprati, pomažući razumijeti opći životni ciklus biljaka.

Cvijet

Animacija nam pokazuje strukturu tipičnog cveta.

Životni ciklus kralježnjaka

Životni ciklus kralježnjaka traje od događaja počevši od nastanka reproduktivnih stanica jedinke do nastanka reproduktivnih stanica slijedeće generacije.

Hrast

Na primjeru hrasta možemo pogledati promjenu drveća tijekom četiri godišnja doba.

Mitoza

Mitoza je stanična dioba u kojoj nastaju dvije jednake stanice od kojih svaka ima 2n (diploidan broj) kromosoma kao i stanica iz koje su nastale.

Mejoza

Mejoza je posebna vrsta diobe kojom se broj kromosoma reducira na polovinu i tako nastaju haploidne stanice gamete.

Added to your cart.