Velika panda

Upoznajmo vrstu medvjeda koja je postala simbolom zaštite životinja.

Opasna striga

Ova animacija nam prikazuje jednu vrstu stonoge koja živi na području Mediterana.

Banana

Banana je jedno od najčešće konzumiranih voća na svijetu.

Sob

Sob pripada najsjevernijoj vrsti jelena.

Pauk križar

Na primjeru ove vrste možemo upoznati anatomsku građu pauka.

Cvijet

Animacija nam pokazuje strukturu tipičnog cveta.

Grdobina mrkulja

Bizarna grdobina će svojim svijetlećim vabcem lakše zaplijeniti svoj plijen. Iz animacije je vidljivo, kako funkcionira taj vabac.

Životni ciklus kralježnjaka

Životni ciklus kralježnjaka traje od nastanka reproduktivnih stanica jedinke do nastanka reproduktivnih stanica slijedeće generacije.

Anatomija lista

Animacija prikazuje glavne vrste listova te razliku između listova jednosupnica i dvosupnica.

Riječni rak

Riječni rak živi u bistrim vodama diljem Europe.

Zeleni bičaš

Bičaš je jednostanični organizam jednako sposoban na autotrofiju i heterotrofiju.

Vinogradnjak

Opće poznata vrsta jestivih puževa.

Dobri dupin

Dupini su morski sisavci, koji se orijentiraju pomoću zvučnih signala.

Mejoza

Mejoza je posebna vrsta diobe kojom se broj kromosoma reducira na polovinu i tako nastaju haploidne stanice gamete.

Lisičarke

Trup gljiva lisićarki se gradi od hife koja se razvija iz spora.

Mitoza

Mitoza je stanična dioba u kojoj nastaju dvije jednake stanice od kojih svaka ima 2n (diploidan broj) kromosoma kao i stanica iz koje su nastale.

Hrast

Na primjeru hrasta možemo pogledati promjenu drveća tijekom četiri godišnja doba.

Usporedba jestivih i otrovnih gljiva

Neke od gljiva mogu prouzrokovati smrtonosna trovanja, dok su druge važni dijelovi naše trpeze.

Added to your cart.