Giant panda

Let's learn about the bear species that became the symbol of species conservation.

Životni ciklus biljaka

Za razvoj mahovina i paprati, angiospermija i gimnospermija karakteristična je promjena generacije.

Opasna striga

Ova animacija nam prikazuje jednu vrstu stonoge koja živi na području Mediterana.

Život u Perm razdoblju

Flora i fauna u posljednjem razdoblju paleozoika Zemljine povijesti.

Cvjetovi kritosjemenjača

Animacija nam prikazuje razne vrste cvjetova kritosjemenjače

Žitarice

U žitarice se ubrajaju biljke iz porodice trava, koje se uzgajaju zbog njihovih jestivih zrnastih plodova.

Cvijet

Animacija nam pokazuje strukturu tipičnog cveta.

Grdobina mrkulja

Bizarna grdobina će svojim svijetlećim vabcem lakše zaplijeniti svoj plijen. Iz animacije je vidljivo, kako funkcionira taj vabac.

Životni ciklus kralježnjaka

Životni ciklus kralježnjaka traje od događaja počevši od nastanka reproduktivnih stanica jedinke do nastanka reproduktivnih stanica slijedeće generacije.

Hrast

Na primjeru hrasta možemo pogledati promjenu drveća tijekom četiri godišnja doba.

Mitoza

Mitoza je stanična dioba u kojoj nastaju dvije jednake stanice od kojih svaka ima 2n (diploidan broj) kromosoma kao i stanica iz koje su nastale.

Anatomija lista

Animacija prikazuje glavne vrste listova te razliku između listova jednosupnica i dvosupnica.

Virusi

Virusi se sastoje od proteinske ljuske i DNK ili RNK. Zaražene stanice reprogramiraju kako bi proizvodile više virusa.

Lisičarke

Trup gljiva lisićarki se gradi od hife koja se razvija iz spora.

Riječni rak

Riječni rak živi u bistrim vodama diljem Europe.

Zeleni bičaš

Bičaš je jednostanični organizam jednako sposoban na autotrofiju i heterotrofiju.

Pauk križar

Na primjeru ove vrste možemo upoznati anatomsku građu paukova.

Dobri dupin

Dupini su morski sisavci, koji se orijentiraju pomoću zvučnih signala.

Mejoza

Mejoza je posebna vrsta diobe kojom se broj kromosoma reducira na polovinu i tako nastaju haploidne stanice gamete.

Added to your cart.