Srčano mišićno tkivo (štakor)

Srčano mišićno tkivo (štakor)

400x magnification

Biologija

1024x683 / 475 kB

Ključne riječi

mikroskopska slika, životinjska tkiva

Added to your cart.