Životni ciklus biljaka

Životni ciklus biljaka

Za razvoj mahovina i paprati, angiospermija i gimnospermija karakteristična je promjena generacije.

Biologija

Ključne riječi

životni ciklus, mahovina, golosjemenjača, cvjetnjača, paprat, razvoj, zigota, generacija sporofita, generacija gametofita, razmnožavanje, jezgra, stožac, haploidno, spora, jaje, spermna stanica, prothallium, pollen tube, zametak, diploidne, vegetative cell, generative cell, biljka, bilogija

Povezani dodatci

3D modeli

Biljke

 • mahovine
 • paprat
 • gimnospermije (golosjemenjače)
 • angiospermije (kritosjemenjače)

Vaskularne biljke imaju životni ciklus koji se naziva izmjenom generacija, karakterističan po izmjeni nespolnih i spolnih faza. Nespolna generacija se razmnožava putem spora. Spore se razvijaju u spolnu generaciju, koja stvara gamete. Oplođivanje stvara zigotu koja se razvija u novu nespolnu generaciju, te životni ciklus započinje na novo.
Tijekom životnog ciklusa, zigota prima jedan set kromosoma iz dvije gamete. Time dvije haploidne stanice stvaraju jednu diploidnu zigotu. Zigota je početna stanica za nespolnu (sporofitnu) generaciju; čime je ta generacija diploidna. Diploidne stanice nespolne generacije stvaraju haploidne spore putem mejoze (reduktivnom podjelom stanica). Spora se zatim razvija u haploidnu spolnu (gametofitnu) generaciju.

Životni ciklus mahovina

 • biljka mahovine
 • setu
 • sporangij
 • spora
 • mlada mahovina
 • muški "spolni organ" (♂)
 • ženski "spolni organ" (♀)
 • jajašce
 • spermij
 • zigota
 • nespolna generacija
 • spolna generacija

Mahovine su najjednostavnije kopnene biljke, nemaju diferencirana tkiva ili prave organe. Biljka mahovine žive u kolonijama. Zrele mahovine se sastoje od haploidnih stanica; to je spolna (gametofitna) generacija. Primitivni "organi za razmnožavanje stvaraju gamete. U prisustvu vode stanice spermija oplođuju jajne stanice i time se stvaraju diploidne zigote. Plivanje muških gameta je vrsta kemotakse, kako kretanje stanica spermija određuje kemijska tvar u okruženju jajnih stanica.

Zigota je početna stanica nove nespolne generacije; razvija se u setu i sporangij. Sporangij stvara haploidne spore putem mejoze (reduktivnom podjelom stanica). Potom se on otvara, te spore padaju na tlo i razvijaju se u biljke mahovine. Spolna generacija mahovina je razvijenija; dok je nespolna generacija ograničena na kratko razdoblje.

Životni ciklus paprati

 • biljka paprati
 • nakupine sporangija (sorus)
 • sporangij
 • spora
 • mladi protalij
 • ženski spolni organ (♀)
 • jajašce
 • muški spolni organ (♂)
 • spermij
 • zigota
 • paprat u razvoju

Paprati su vaskularne biljke, što znači da imaju stvarne organe i tkiva. Biljka paprati je diploidna sporofitna generacija. Sporangiji stvaraju haploidne spore putem mejoze (reduktivnom podjelom stanica). Te spore padaju na tlo kada se sporangiji otvore i razvijaju se u protalij. Protalij je spolna generacija, sadrži strukture organe za razmnožavanje. Stanice spermija plivaju prema ženskim organima za razmnožavanje, gdje oplođuju jajnu stanicu i time stvaraju zigote. Zigote se zatim razvijaju u biljke sa dvostrukim sklopom kromosoma, odnosno u diploidne biljke paprati. U životnom ciklusu paprati nespolna generacija je dominantna.

Životni ciklus gimnospermija

 • zrela gimnospermija
 • ženski češer (♀)
 • muški češer (♂)
 • oplodni list
 • sjemeni zametak
 • mejoza
 • makrospore
 • mikrospore
 • peludna zrna sа zračnim jastucima
 • jajna stanica
 • zigota
 • sjeme sa krilcima
 • klica

Životni ciklus golosjemenjača sličan je životnom ciklusu paprati po tome da je dominantna diploidna, nespolna generacija. Međutim, za reprodukciju golosjemenjača nije potrebna voda, a njihove spore sadrže muške i ženske spore, koje nastaju na posebnim reproduktivnim listovima. Od njih se razvijaju ženski i muški češeri.

Ženski češeri na plodnim listićima nose sjemene zametke koji proizvode ženske spore, megaspore. Ukupno se formiraju četiri megaspore, od kojih jedna proizvodi jajnu stanicu.

Peludne vrećice rastu na plodnim listićima muških češeri. U peludnim vrećicama nastaje mejoza i stvaraju se mikrospore. Mikrospore stvaraju peludna zrna, koja proizvode spermij iz jedne od njegovih stanica. Tijekom oprašivanja peludna zrna vjetrom se prenose do ženskih češeri. Iz peludnih zrnaca blizu ulaza sjemenog zametka izraste peludna mješinica, a kroz nju sperma dopire do jajne stanice. Nakon oplodnje se razvija sjeme sa krilcima golosjemenjača. Razvitak sjemena traje čak i do 3 godine da razvije, prije nego što ispada iz češera i iz njega izraste nova biljka.

Životni ciklus angiospermija

 • prašnica
 • prašnička nit
 • peludna zrna
 • plodnica
 • sjemeni zametak
 • antipode
 • centralna diploidna stanica
 • pomoćne stanice
 • jajna stanica
 • peludna mješinica
 • peludno zrno
 • zametak
 • sjeme
 • plod
 • klica
 • zrela angiospermija
 • cvijet

U odnosu na češere golosjemenjača, cvijetovi kritosjemenjače pružaju puno zaštićenije mjesto za gamete koje se razvijaju u njihovoj unutrašnjosti. Naime, reproduktivne stanice ne razvijaju se na površini oplodnog lista, već unutar cvjetnih dijelova, u zatvorenim plodnicama i prašnicima.

Plodnica, koja se nalazi na donjem dijelu njuška, sadrži sjemeni zametak. U sjemenom zametku se zbiva mejoza i stvaraju se četiri megaspore od kojih je samo jedna funkcionalna. U toj se razvijaju osam zasebnih stanica. Najvažnija od osam stanica su jajna stanica i središnja stanica.

U prašnicama muškog oplodnog lista, prašničke niti, nastanu muške spore, odnosno mikrospore. One postaju peludna zrna kada se u njima formiraju dvije stanice, vegetativna i generativna stanica. Kad se cvijet opraši, peludno zrno dopire na površinu njuške i izraste peludna mješinica prema sjemenom zametku. Kroz sjemeni zametak prolaze dvije stanice sperme koje nastaju dijeljenjem generativne stanice. U sjemenom zametku jedna sperma vrši oplodnju jajne stanice, a druga centralne stanice. To se naziva dvostruka oplodnja. Nakon oplodnje razvija se plod, a u njemu sjeme. Klicanjem sjemena započinje razvoj nove biljke golosjemenjače.

Povezani dodatci

Životni ciklus mahovina i paprati

Ova animacija uspoređuje životne cikluse mahovina i paprati, pomažući razumijeti opći životni ciklus biljaka.

Cvjetni pelud

Pelud služi za oprašivanje. Njegova zrnca različitih su veličina i oblika, ovisno o karakteristikama vrste.

Cvjetovi kritosjemenjača

Animacija nam prikazuje razne vrste cvjetova kritosjemenjače

Jabuka

Jabuka je vrsta voća koje se u najvećoj količini konzumira na svijetu.

Obični bor

Jedna od najrasprostranjenih vrsta borova u svijetu. Autohtona sorta Eurazije.

Vegetativni biljni organi

Potrebni ograni za život i razvoj biljaka.

Žitarice

U žitarice se ubrajaju biljke iz porodice trava, koje se uzgajaju zbog njihovih jestivih zrnastih plodova.

Added to your cart.