Zadaće sa vagom

Zadaće sa vagom

Zanimljiva logička vježba: imate mnogo utega koji izgledaju isto, ali morate pronaći samo jedan koji je drugačiji.

Matematika

Ključne riječi

logička vježba, logika, zagonetka, slagalica, vaga, vježba, matematika

Povezani dodatci

Hanojski tornjevi

Hanojski tornjevi su igračka-mozgalica namijenjena za jednu osobu.

Soma kocka

Trodimenzionalna slagalica s rješenjima

Šahovske zadaće

Šahovskim zadaćama razvijamo logičke vještine na satu matematike.

Igra sa oblicima

Odaberite prostornu mrežu raznih trodimenzionalnih tijela.

Poučak o četiri boje

Oboji kartu sa najmanjim mogućim brojem boja tako da dva susjedna polja ne budu iste boje!

Igra rotacije 3D

Rasječena prostorna tijela se rotacijom mogu ponovno spojiti.

Igra sjena 3D

Ova zanimljiva igra u boji razvija osjećaj za prostor. Rješenja su data u izometričkim slikama.

Mikrogravitacija

Svemirska letjelica na svom putu je u stalnom stanju slobodnog pada.

Tangram 3D

Posebna 3D inačica logičke igre kineskog podrijetla.

Telegraf (Samuel F. B. Morse)

Američki izumitelj je 1837. na njujorškom sveučilištu predstavio svoj revolucionarni izum, kojim je u osnovi promijenio telekomunikaciju.

Torzijska vaga

Sila se može odrediti mjerenjem uvijanja torzijske niti u torzijskoj vazi.

Tradicionalni arapski jedrenjak (sambuk)

Najveći arapski jedrenjak je plovio vodama Perzijskog zaljeva, koristili su ga u trgovinske svrhe.

Added to your cart.