Vodenica

Vodenica

Mehaničke konstrukcije, koje su energiju vode pretvarale u iskoristive oblike energije, koristile su se već u srednjem vijeku.

Tehnička kultura

Ključne riječi

Vodenica, mljevenje zrna, hidroenergija, vodeno kolo, mlinski kamen, dovodni kanal, obnovljiva energija, rijeka, zupčanik, tehnologija

Povezani dodatci

Pitanja

 • Koja od navedenih nije tradicionalna vrsta mlina?
 • Je li istina da se mlin koristio samo u svrhu usitnjavanja krutih tvari?
 • U što vodenica pretvara energiju vode?
 • U kojem povijesnom razdoblju su se prvi puta pojavile vodenice?
 • Gdje se vodenice nisu koristile?
 • Koji se uređaj koristi u svrhu kontrole razine vode?
 • Od kojeg materijala su uglavnom izrađena vodna kola?
 • Što se nalazi na vanjskom rubu vodenog kola?
 • Pomoću čega se rotacijska energija glavne osovine prenosi na vertikalnu?
 • U što su presipavali žito koje su namjeravali izmljeti?
 • Koji uređaj je usitnjavao krute sirovine?
 • Što od navedenog nije vrsta vodnog kola?
 • Tko radi u mlinu?
 • Koji dio vodenice je smješten 'najbliže' izvoru potoka?
 • Koji dio mlina je smješten 'najdalje' od izvora potoka?
 • Gdje obično ne nalazimo vodenice?
 • Je li istina da su se vodenice obično gradile na brodovima na sporim rijekama?
 • Gdje su se koristili plutajući mlinovi?
 • Koju se vrsta vodnog kola obično koristila na brzim rijekama?
 • Što se nije usitnjavalo u vodenicama za razdoblja srednjeg vijeka?
 • Što od navedenog nije izvor obnovljive energije?
 • U kojem se položaju obično nalazilo vodno kolo?
 • U kojem položaju se nalazila glavna osovina?
 • Gdje se nalazi mlinski kamen?

3D modeli

Vodenica

Mlin, vodeničko kolo, vodenica

Tri tradicionalne vrste mlina bile su pogonjene vodom (vodenica), vjetrom (vjetrenjača) ili radnim životinjama.
Mlinovi su izvorno služili za usitnjavanje krutog materijala, ali kasnije su korišteni u razne svrhe (primjerice, u pilanama).
Vodna kola su strojevi za pretvaranje energije vode u mehanički rad. Prva uporaba zabilježena je u antičko doba, dok su se u srednjem vijeku počela masovno koristiti.
Vodna kola prije svega su se koristila u mlinovima za žitarice, ali pronađena su i u kovačnicama, pilama i rudnicima.

Unutarnja struktura

 • lijevak
 • mlinski kamen
 • pogonski prijenos
 • kotač čiji je donji dio ukopan u jamu
 • glavna osovina
 • sanduk za brašno
 • vodenica

Gradnja, funkcioniranje

Vodenice su se obično gradile u blizini brzih potoka ili rijeka. Razina vode, koja je često varirala, ovisno o godišnjem dobu, regulirala se uz pomoć sustava kanala i ustava. Najvažniji strukturalni element vodenica bilo je vodno kolo, velikih dimenzija, izrađeno od drva, s oštricama i lopaticama postavljenima s vanjske strane, koje su tvorile pogonsku površinu.

Okomito vodeno kolo bilo je pričvršćeno na vodoravnu osovinu te se pokretalo vodenim tokom. Snaga se s vertikalnog vodnog kola prenosila na uspravnu osovinu koja je pomoću sustava zupčanika okretala vratilo jednog ili više mlinskih kamena u mlinu.
Mlinski kamen usitnjavao je kruti materijal, a brašno je, kroz otvor na donjem dijelu, padalo u škrinje za brašno.

Vrste vodnih kola

 • vodenica
 • lopatice
 • glavna osovina
 • potok

Primjena hidroenergije

 • lijevak
 • mlinski kamen
 • glavna osovina
 • pogonski prijenos
 • vodenica
 • žlijeb

Animacija

Naracija

Čovječanstvo je oduvijek, želeći upotpuniti radnu moć čovjeka i životinja, tragao za načinima uporabe prirodnih izvora energije.
Vodenica je bila jedna od prvih mehaničkih naprava koja je za svoj rad koristila obnovljive izvore energije. Vodenice su građene u blizini brzih rijeka ili potoka. Sustav kanala i ustava držao je pod kontrolom razinu vode i snagu toka. Najvažniji strukturalni element vodenica bilo je vodno kolo, veliki, obično vertikalni drveni kotač pričvršćen na vodoravnu osovinu.
Uporaba vodnih kola prvi put je zabilježena u antičko doba, a osobito se proširila tijekom srednjeg vijeka. Vodenice su pokretane snagom vode koja je dotjecala na lopatice, smještene s vanjske strane kola. Vodna kola razlikujemo prema mjestu na koje voda dotječe na lopatice. Voda može udarati na lopatice vodnog kola sa donje strane, gornje strane i sredini vodnog kola.

Rotacijska energija glavne osovine prenosila se na jednu ili više okomitih osovina preko zupčanika i osovina.
Mlinski kamen bio je smješten u kućištu na najvišem dijelu mlina; žitarice, koje je trebalo usitniti, kroz lijevak se spuštalo u mlin. Mljeveni materijal zatim se, uz pomoć okna ili kliznika, spuštao u škrinje za skladištenje.
Vodno kolo najčešće se koristilo u mlinovima za žitarice, ali pronađeno je i u kovačnicama, pilanama i rudnicima.

Povezani dodatci

Žitarice

U žitarice se ubrajaju biljke iz porodice trava, koje se uzgajaju zbog njihovih jestivih zrnastih plodova.

Vjetrenjača

Kinetičku energiju vjetra vjetrenjača pretvara u energiju, koja se može koristiti na više načina, a poznata je već od srednjega vijeka.

Arhimedov vijak (3. stoljeće prije naše ere)

Izum vijak pumpe pripisuje se Arhimedu, a koristila se za navodnjavanje.

Ford Model T

Popularan model američke tvornice automobila, prvo vozilo koje se proizvodilo na pokretnoj traci.

Heronova kugla (eolipile)

Eolipile se smatra prvim parnim strojem u povijesti, koju je konstruirao Heron iz Aleksandrije, mada je on to smatrao igračkom.

Kako radi turbo-mlazni motor?

Turbo-mlazni motori se koriste za pogon zrakoplova.

Obnova zemljišta u Nizozemskoj, 17. stoljeće

Stanovnici sjevernog dijela Nizozemske uspješno su se borili od srednjeg vijeka.

Parni stroj Jamesa Watta (18. stoljeće)

Usavršeni parni stroj škotskog inženjera se upotrebljavao u najrazličitijim područjima industrije, te ga zato nazivamo revolucionarnim izumom.

Proizvodnja papira

Papir je izumljen prije više od dvije tisuće godina.

Suhi mlin (suvara)

Mlinski uređaji pokretani životinjskom (ili ljudskom) snagom u prvom redu su se koristili za mljevenje.

Termoelektrana (na bazi ugljikovodika)

Termoelektrana pretvara energiju koja se oslobađa tijekom izgaranja fosilnih goriva ili obnovljivih izvora energije u električnu struju.

Tipovi zupčanika

Zupčanici prenose okretno gibanje s jednog vratila na drugo pomoću zahvata zubi.

Vodopadi

Vodopadi nastaju gdje rijeka teče preko strmog zaljeva.

Vršilica (19. stoljeće)

Šljunčani strojevi se koriste za odvajanje žita od slame.

Elektrana na plimu i oseku

Energija plime i oseke spada u oblik hidro-energije, koja gibanje mora uzrokovano padom i porastom razine mora koristi za transformaciju u električnu energiju.

Hidroelektrana (Hooverova brana, SAD)

Golema brana na američkoj rijeci Colorado, koja je ime dobila po jednom američkom predsjedniku.

Vjetroelektrane

Vjetroelektrane pokretnu energiju vjetra transformiraju u električnu energiju.

Added to your cart.