Telefon (Alexander Graham Bell)

Telefon (Alexander Graham Bell)

Bell je 1876 izumio telefon, kojim je moguć prijenos ljudskog govora u obliku električnih impulsa.

Tehnička kultura

Ključne riječi

telefon, Zvono, telefonski uređaj, jedinica prijamnika, prijemna jedinica, telefonski poziv, telefonski priključak, Telekomunikacijski, patent, mikrofon, kvaliteta zvuka, tehnologija

Povezani dodatci

3D modeli

Dom Alexandera Bella

 • odašiljač
 • prijemnik
 • žica
 • Alexander Graham Bell
 • Mr. Watson

Izumitelj telefona

Alexander Graham Bell (1847, Edinburgh–1922, Baddeck) je rođen u Škotskoj. Otac mu se bavio fiziologijom glasa (fizičkim opisom glasa). Bell je u svojoj mladosti na autodidaktički način osvojio veliko znanje. Isprva je radio kao pedagog u jednoj ustanovi gdje su se bavili gluhonijemim ljudima. (Bell je izradio jedan od osnovnih sustava za edukaciju gluhonijemih.) 1871. se preselio u Ameriku i postao je profesor na bostonskom fakultetu. Proučavao je gluhoću koja se oblikovala zbog nasljednih faktora i bavio se izradom uređaja za poboljšanje sluha. 1875. je došao do ideje telefonskog uređaja, na temelju svojih ranijih rezultata. Teorija je postala okrunjena 1876. godine kada je dobio patent. 1877. je utemeljio svoju tvrtku, koja je do sredine 1880-ih godina izrasla u multinacionalnu kompaniju.

Animacija

 • odašiljač
 • prijemnik
 • membrana
 • zavojnica
 • žica

Bellov prvi telefon

 • odašiljač
 • prijemnik
 • membrana
 • zavojnica
 • žica

Bellov telefon

Sustav kojeg je Bell izradio isprva se sastojao od "odašiljača" i "prijemnika", a između njih je bila mreža (žica). U unutrašnjosti Bellovog uređaja za eksperimentiranje je bila membrana, koja je preuzela titranje glasova.
Na utjecaj vibracije membrane, magnet koji je bio pričvršćen uz membranu, također se pomaknuo u zavojnici koja je oko nje bila smještena, zbog toga se u zavojnici inducirala struja, koja je preko žice došla do prijemnog uređaja. Tamo se zavojnica na utjecaj toga magnetizirala i pomičući membranu pokrenula je glasovne valove.
Iako je Bell vršio pokuse sa mikrofonom, značajno je bilo otkriće ugljenog mikrofona 1878. godine, jer se sa tim novim sredstvom značajno poboljšala kvaliteta zvuka.

Uređaj za komunikaciju na daljinu

Telefon je takav uređaj za komunikaciju na daljinu, koji prenosi glas (ljudski govor) u obliku električnih signala. Osnove "telefona" je Morse postavio, jer je njegov telegraf bio prvi uređaj koji je električne signale prenosio preko mreže. Počevši od sredine 19. stoljeća mnogi znanstvenici i izumitelji su pokušavali izraditi odgovarajuće sredstvo. U tome je na kraju Bell bio najuspješniji, koji je radio na bostonskom sveučilištu, a 1876. je dobio patent za svoj značajan izum. Bellov izum je kasnije cijeli svijet osvojio. Danas je telefonski uređaj (koji je naravno od tada doživio mnoštvo promjena) jedan od najosnovnijih i najpoznatijih predmeta svakodnevnog života.

Prvi telefonski poziv

Bellov telefon

Sustav kojeg je Bell izradio isprva se sastojao od "odašiljača" i "prijemnika", a između njih je bila mreža (žica). U unutrašnjosti Bellovog uređaja za eksperimentiranje je bila membrana, koja je preuzela titranje glasova.
Na utjecaj vibracije membrane, magnet koji je bio pričvršćen uz membranu, također se pomaknuo u zavojnici koja je oko nje bila smještena, zbog toga se u zavojnici inducirala struja, koja je preko žice došla do prijemnog uređaja. Tamo se zavojnica na utjecaj toga magnetizirala i pomičući membranu pokrenula je glasovne valove.
Iako je Bell vršio pokuse sa mikrofonom, značajno je bilo otkriće ugljenog mikrofona 1878. godine, jer se sa tim novim sredstvom značajno poboljšala kvaliteta zvuka.

Naracija

Alexander Graham Bell je rođen u Edinburghu, u Škotskoj. Svoje je studije vršio na sveučilištu svojeg rodnog grada i na londonskom sveučilištu. Kasnije se preselio u SAD, gdje je postao profesor bostonskog sveučilišta i predavao je fiziologiju glasova.
Zajedno sa svojim ocem, proučavao je gluhoću koja se oblikovala zbog nasljednih faktora. Nakon što je izradio diljem svijeta poznati fonetski sustav, nazvan "vidljivim govorom", svoju je pažnju posvetio na izradu takvog uređaja, koji je u stanju prenijeti ljudski govor. Njegove su ideje uskoro postale ostvarene i 1876. je uspio dobiti patent za svoj izum, koji se osnovao na teoriji kojom se i Morse služio.

Bellov telefon se također sastojao od uređaja odašiljača i prijemnika, koji su bili povezani žicom. Glasovne valove ljudskog govora je jedan mikrofon u obliku lijevka pojačao i prenosio prema membrani.
Membrana je preuzela vibraciju glasa, na utjecaj toga se magnet koji je uz nju bio pričvršćen pomaknuo u zavojnici oko njega i zbog toga se u zavojnici inducirala struja.
Struja je preko žice došla do prijemnika, gdje se zavojnica na utjecaj toga magnetizirala i pokrenuvši membranu izazvala glasovne valove, koji su preko izlaznog lijevka ponovo u obliku ljudskog glasa ostavili uređaj.

Bellov izum je za kratko vrijeme revolicionirao telekomunikaciju. Međutim, dugo su trajale rasprave o tome da li se izum telefona zaista tom izvanredno plodnom znanstveniku može zahvaliti. Početkom 2000-ih godina Zastupnički dom SAD-a je prihvatio izjavu u kojoj su talijanskog znanstvenika Antonija Meuccija prihvatili kao izumitelja telefona. Meucci je radio i u Bellovoj radionici. Činjenica je međutim da patent uređaja, koji je osvojio cijeli svijet, pripada Bellu.

Povezani dodatci

Telegraf (Samuel F. B. Morse)

Američki izumitelj je 1837. na njujorškom sveučilištu predstavio svoj revolucionarni izum, kojim je u osnovi promijenio telekomunikaciju.

Fonograf i gramofon

Edisonov izum snima ton na valjak, dok Berlinerov gramofon preferira ploču.

Kako funkcionira radio?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje radia.

Povijest televizora

Televizor je izumljen na početku 20. stoljeća, a postao je jedan od najomiljenijih načina zabave.

Prijenosno računalo

Prijenosnim računalima možemo priključiti najrazličitije periferije.

Stolno računalo

Animacija nam pokazuje stolno računalo i bitnije periferije.

Edisonova električna žarulja

Američki elektrotehničar, Edison je 1879 izumio električnu žarulju, koja je promijenila svakodnevni život.

Kako funkcionira mobilni telefon?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje mobilnog telefona.

Kako funkcionira LCD ekran?

LCD ekran za oblikovanje slike koristi optičke osobine tekućih kristala.

Kako funkcionira plazma televizor?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje plazma televizora.

Added to your cart.