Selo sa jednom ulicom i uzanim, okomitim parcelama

Selo sa jednom ulicom i uzanim, okomitim parcelama

Sela, koja su građena u dolini, imaju po jednu ulicu, sa gusto građenim kućama, i dugačkim, uzanim parcelama.

Geografija

Ključne riječi

selo, Traka parcela, Struktura naselja, naselje, prebivalište, dolina, brda, društvo, okoliš, način života, geografija

Povezani dodatci

Vrste sela i seoskih gospodarstava

Struktura i broj seoskih gospodarstava i sela uvjetovan je geografskim obilježjima područja na kojem se nalaze.

Naselja u zabiti (lugarnica)

Šumari prilagođavaju uvjete života šumskim prilikama.

Oaza

Оаze su područja usred pustinja ili polupustinja, na vodom dobro opskrbljenim mjestima.

Salaš (Madžarska, 19. stoljeće)

Salaši su male, razbacane naseobine ili samostalne zgrade oko poljoprivrednih varošica.

Selo

Sela su bila prva stalna ljudska naselja.

Trgovište (Mađarsko kraljevstvo)

Trgovišta, to jest gradovi sa tržištima su postali uobičajeni tip naselja u Mađarskom kraljevstvu u kasnom srednjem vijeku.

Jamestown (17. stoljeće)

Grad je osnovan u svibnju 1607. godine, a bio je prva stalna engleska naseobina na istočnoj obali Sjeverne Amerike.

Vikinško naselje (10. stoljeće)

Tipična naselja nordijskih plemena ćemo naći i na područjima daleko od Skandinavije.

Naseobina u doba Arpadovića.

Zemunice su bile tipična boravišta ljudi u doba Arpadovića.

Neolitičko naselje

Kao posljedica neolitičke revolucije, ljudske zajednice su se nastanile i osnovale prva trajnija naselja u povijesti čovječanstva.

Poljoprivredne tehnike

Poljoprivredne tehnike su se razvijale paralelno sa ljudskom civilizacijom u srednjem i novom vijeku.

Added to your cart.