Rad naftne bušotine

Rad naftne bušotine

Mašinerija koja vrši ispumpavanje sirove nafte na površinu.

Geografija

Ključne riječi

izvor nafte, nafta, naftno polje, naftna platforma, konjska, uljna pumpa, nastanak sirove nafte, depozit ulja, izvor energije, ugljikovodik, fosil, energija, sirovi materijal, promet, mineralne sirovine, geografija

Povezani dodatci

3D modeli

Naftne bušotine

 • naftna platforma - Koriste se za bušenje rupa kako bi se odredila svojstva i sadržaj rezervoara koji se nalaze na dubini od nekoliko tisuća metara, kao i za vađenje njihovih sadržaja.
 • pumpa za bušotinu - Koristi se za vađenje nafte.
 • generator - Opskrbljuje postrojenje za bušenje električnom strujom.
 • rezervoar dizelskog goriva - Gorivo potrebno za rad generatora pohranjuje se u spremnicima.
 • kanalica od bušilice - Šuplji, čelični cjevovodi koji se sastoje od dijelova koji se nazivaju cijevi za bušenje.
 • nagib - Koristi se za dizanje cijevi za bušenje na naftnoj platformi.
 • rezervoar blata - Također poznato kao blatna jama. Tekućina za bušenje koja se koristi na postrojenju za bušenje se ovdje pohranjuje. Tekućina za bušenje se pumpa u izvor kroz crijevo za blato. Tlak blata sprječava urušavanje bušotine; blato isto tako služi za prijenos krhotina na površinu.
 • pumpa za blato - Cirkulira tekućinu za bušenje (blato) na postrojenju za bušenje.
 • rezervoar za naftu - Pohranjuje sastojke dobivene iz izvora (mješavina nafte, vode i plina).
 • sigurnosni plamen - Sigurnosni uređaj koji omogućava sigurno izgaranje plinova.

S obzirom da se sirova nafta obično nakuplja između granula sedimentnih stijena, moramo ju iz njih izvlačiti.
Ukoliko je bušenje naftne bušotine uspješno, tlak prirodnog plina skladištenog s naftom naftu tjera na površinu.
U slučaju da je tlak premalen, nafta se pomoću pumpe pumpa na površinu.
Kada se izvor napusti, zapečaćuje ga se s čepom.

Naftna platforma

 • bušotina - Cijevi za bušenje se ovdje sklapaju kako kanalice prodiru sve dublje i dublje.
 • sustav kolotura - Dizalica s visokom opteretivošću koja funkcionira na temelju sustava vertikalnih kolotura. Koristi se za dizanje cijevi za bušenje.
 • crijevo za blato - Teče unutar kanalice za bušenje. Tekućina za bušenje upumpava se u izvor kroz crijevo za blato. Tlak blata sprječava urušavanje bušotine; blato isto tako služi za prijenos krhotina na površinu i hlađenje svrdla. Nakon obrade, blato se upumpava natrag u sustav.
 • uređaj za sprječavanje puknuća - Služi za spriječavanje izbijanja i montira se na ušće bušotine. To omogućuje zatvaranje ušća bušotine ukoliko je to potrebno.
 • kabina za operatora - Postrojenjem za bušenje upravlja se iz ove kabine.
 • svrdlo - Uređaj pričvršćen na kraj kanalice za bušenje koji lomi kamenje tijekom bušenja izvora.

Pumpa za bušotinu

 • motor - Pokreće pumpu.
 • greda za šetanje s glavom njihala - Šipka se kreće gore dolje, čime pokreće klip.
 • ušće bušotine - Dobiveni proizvodi ovdje izlaze na površinu.
 • naftna cijev - Dobiveni proizvodi se kroz ovu cijev transportiraju na površinu.
 • klip - Služi za pumpanje dobivenih proizvoda na površinu, pokreće ga glava njihala.

Formiranje sirove nafte

 • nepropustan sloj - Sloj nepropusnog kamenja. Prirodni plin i sirova nafta su zarobljeni ispod ovog sloja.
 • porozna akumulacijska stijena - Sadrži sirovu naftu i prirodni plin.
 • sirova naftna
 • prirodni plin - Zbog niže gustoće, nalazi se iznad sirove nafte.
 • morski organizmi - Sirova nafta i prirodni plin nastali su kada su velike količine organizama, većinom algi, umrle zbog nepovoljnih uvjeta i bile zakopane ispod morskog dna. Nakon milijuna godina, ti sedimentni slojevi su potonuli tisućama metara. U odsustvu kisika, pretvorili su se u sirovu naftu i prirodni plin zbog kombinacije visoke temperature i tlaka.

Sirova nafta i prirodni plin su ugljikovodici, što znači da su spojevi ugljika i vodika.
Ugljikovodici su nastali kada su velike količine morskih organizama, većinom algi, umrle zbog nepovoljnih uvjeta i bile zakopane ispod morskog dna.

Nakon milijuna godina, zbog znatnih kretanja u zemljinoj kori, ti sedimentni slojevi su potonuli tisućama metara. U odsustvu kisika, pretvorili su se u sirovu naftu i prirodni plin zbog kombinacije visoke temperature i tlaka.

Zbog visokog tlaka i niske gustoće u dubini, sirova nafta i prirodni plin počeli su se kretati prema gore dok nisu ostali zarobljeni ispod nepropusnog sloja. Ovdje su se akumulirali u rezervoarima poroznih ili frakturiranih formacija stijena.

Mjesto gdje se akumuliraju sirova nafta i prirodni plin naziva se klopka. Gustoća sirove nafte i prirodnog plina je manja od one od vode. Zbog toga vodu nalazimo na dnu, sirovu naftu u sredini, a prirodni plin na vrhu klopke.

Animacija

 • naftna platforma - Koriste se za bušenje rupa kako bi se odredila svojstva i sadržaj rezervoara koji se nalaze na dubini od nekoliko tisuća metara, kao i za vađenje njihovih sadržaja.
 • pumpa za bušotinu - Koristi se za vađenje nafte.
 • generator - Opskrbljuje postrojenje za bušenje električnom strujom.
 • rezervoar dizelskog goriva - Gorivo potrebno za rad generatora pohranjuje se u spremnicima.
 • kanalica od bušilice - Šuplji, čelični cjevovodi koji se sastoje od dijelova koji se nazivaju cijevi za bušenje.
 • nagib - Koristi se za dizanje cijevi za bušenje na naftnoj platformi.
 • rezervoar blata - Također poznato kao blatna jama. Tekućina za bušenje koja se koristi na postrojenju za bušenje se ovdje pohranjuje. Tekućina za bušenje se pumpa u izvor kroz crijevo za blato. Tlak blata sprječava urušavanje bušotine; blato isto tako služi za prijenos krhotina na površinu.
 • pumpa za blato - Cirkulira tekućinu za bušenje (blato) na postrojenju za bušenje.
 • rezervoar za naftu - Pohranjuje sastojke dobivene iz izvora (mješavina nafte, vode i plina).
 • sigurnosni plamen - Sigurnosni uređaj koji omogućava sigurno izgaranje plinova.
 • bušotina - Cijevi za bušenje se ovdje sklapaju kako kanalice prodiru sve dublje i dublje.
 • sustav kolotura - Dizalica s visokom opteretivošću koja funkcionira na temelju sustava vertikalnih kolotura. Koristi se za dizanje cijevi za bušenje.
 • crijevo za blato - Teče unutar kanalice za bušenje. Tekućina za bušenje upumpava se u izvor kroz crijevo za blato. Tlak blata sprječava urušavanje bušotine; blato isto tako služi za prijenos krhotina na površinu i hlađenje svrdla. Nakon obrade, blato se upumpava natrag u sustav.
 • uređaj za sprječavanje puknuća - Služi za spriječavanje izbijanja i montira se na ušće bušotine. To omogućuje zatvaranje ušća bušotine ukoliko je to potrebno.
 • kabina za operatora - Postrojenjem za bušenje upravlja se iz ove kabine.
 • svrdlo - Uređaj pričvršćen na kraj kanalice za bušenje koji lomi kamenje tijekom bušenja izvora.
 • motor - Pokreće pumpu.
 • greda za šetanje s glavom njihala - Šipka se kreće gore dolje, čime pokreće klip.
 • ušće bušotine - Dobiveni proizvodi ovdje izlaze na površinu.
 • naftna cijev - Dobiveni proizvodi se kroz ovu cijev transportiraju na površinu.
 • klip - Služi za pumpanje dobivenih proizvoda na površinu, pokreće ga glava njihala.
 • nepropustan sloj - Sloj nepropusnog kamenja. Prirodni plin i sirova nafta su zarobljeni ispod ovog sloja.
 • porozna akumulacijska stijena - Sadrži sirovu naftu i prirodni plin.
 • sirova naftna
 • prirodni plin - Zbog niže gustoće, nalazi se iznad sirove nafte.
 • morski organizmi - Sirova nafta i prirodni plin nastali su kada su velike količine organizama, većinom algi, umrle zbog nepovoljnih uvjeta i bile zakopane ispod morskog dna. Nakon milijuna godina, ti sedimentni slojevi su potonuli tisućama metara. U odsustvu kisika, pretvorili su se u sirovu naftu i prirodni plin zbog kombinacije visoke temperature i tlaka.

Naracija

Sirova nafta i prirodni plin su ugljikovodici, što znači da su spojevi ugljika i vodika.
Ugljikovodici su nastali kada su velike količine morskih organizama, većinom algi, umrle zbog nepovoljnih uvjeta i bile zakopane ispod morskog dna. Nakon milijuna godina, zbog znatnih kretanja u zemljinoj kori, ti sedimentni slojevi su potonuli tisućama metara. U odsustvu kisika, pretvorili su se u sirovu naftu i prirodni plin zbog kombinacije visoke temperature i tlaka.

Zbog visokog tlaka i niske gustoće u dubini, sirova nafta i prirodni plin počeli su se kretati prema gore dok nisu ostali zarobljeni ispod nepropusnog sloja. Ovdje su se akumulirali u rezervoarima poroznih ili frakturiranih formacija stijena.
Mjesto gdje se akumuliraju sirova nafta i prirodni plin naziva se klopka. Gustoća sirove nafte i prirodnog plina je manja od one od vode. Zbog toga vodu nalazimo na dnu, sirovu naftu u sredini, a prirodni plin na vrhu klopke.

Prvi korak istraživanja naftnih rezervoara je određivanje mjesta gdje će se vršiti istraživačko bušenje;
to se radi pomoću geografskog mapiranja i geofizičkih mjerenja. Platforma za bušenje se zatim namješta kako bi se odredila svojstva i sadržaj slojeva koji se nalaze na dubinama od nekoliko tisuća metara.

Platforme za bušenje su teške dizalice sa sustavima kolotura. Moraju se graditi visoko kako bi bili u mogućnosti pritegnuti vrčeve za bušenje na bušotinu. Tekućina za bušenje upumpava se u izvor kroz cijev za blato kako bi ohladili svrdlo, prenijeli krhotine na površinu i spriječili bušotinu od urušavanja.
Nakon dovoljne obrade, tekućina za bušenje (ili blato) ponovno cirkulira u sustav.
Uređaji za sprječavanje puknuća ugrađuju se na izvor kako bi se spriječilo izbijanje; oni omogućuju zatvaranje ušća bušotine ukoliko je to potrebno.

Kanalice za bušenje rotiraju motori na površini. Svrdlo koje se nalazi na kraju kanalice lomi kamenje, čime omogućuje kanalice da dublje prodrije.
Bušenje završava nakon što se odredi dubina izvora na temelju dobivenih informacija. Kako bi odredili veličinu naftnog rezervoara, potrebno je izvršiti dodatna istraživačka bušenja. Na taj način se računaju približne dimenzije izvora nafte.
Ukoliko se vađenje nafte smatra ekonomičnim, iznad bušotina se gradi naftna platforma i proizvodnja može započeti.

U početnoj fazi proizvodnje, divovski tlak prirodnog plina koji se nalazi ispod nafte može ju pogurati na površinu.
Međutim, ova metoda je dovoljna za vađenje samo oko 10-20% naftnih rezervoara. Nakon što se tlak smanji, koriste se pumpe kako bi se nafta pumpala na površinu.

Pumpa za bušotinu je klipna pumpa naftne platforme. Klipna pumpa upravlja se skupom šipki namontiranih na glavi njihala. Klip naftu pumpa na površinu.

Naftne platforme u načelu proizvode naftu, vodu i plin; ti materijali se odvajaju jedni od drugih tek kada se dovedu na površinu.

Povezani dodatci

Naftna platforma

Na sredini čelične konstrukcije je duga cijev, koja buši dno mora, i traži ležišta nafte.

Rafiniranje nafte

Od sirove nafte se destilacijom dobijaju razni proizvodi (dizel, benzin, ulja za podmazivanje).

Efekt staklenika

Kao posljedica ljudske aktivnosti raste koncentracija stakleničkih plinova, što rezultira snažnijim učinkom efekta staklenika te posljedično dovodi do...

Onečišćenje zraka

Animacija nam prikazuje glavne izvore onečišćenja zraka: poljoprivreda, industrija, urbana naselja.

Rudarstvo za vrijeme industrijske revolucije

Dinamičan razvoj industrije je zahtijevao sve veću količinu sirovina, te je prouzrokovao razvoj rudarstva na kraju 18. stoljeća.

Elektroenergetski sustav

Dostavlja električnu energiju od elektrane do potrošača.

Morska eksploatacija prirodnog plina (Norveška)

Plinska platforma Trol A je najveća morska platforma na svijetu: ima masu od 656 000 tona, visinu od 472 metara, nadvisuje morsku razinu za otprilike 170...

Obiteljska kuća nulte neto energetske emisije

Konstrukcija i dizajn modernih obiteljskih kuća od velike su važnosti za očuvanje i zaštitu okoliša.

Plin iz škriljevca

Animacija prikazuje tehnologiju vađenja plina iz škriljevca.

Tanker za naftu

Tankeri za naftu pojavili su se krajem 19. stoljeća; danas ih ubrajamo među najveće brodove.

Termoelektrana (na bazi ugljikovodika)

Termoelektrana pretvara energiju koja se oslobađa tijekom izgaranja fosilnih goriva ili obnovljivih izvora energije u električnu struju.

Torzijska vaga

Sila se može odrediti mjerenjem uvijanja torzijske niti u torzijskoj vazi.

Benzinski motor s Otto procesom

Animacija nam prikazuje pogon najčešće upotrebljavanog tipa motora za automobile.

Dieselov motor

Taj motor sa unutarnjim izgaranjem je patentirao njemački inženjer Rudolf Diesel 1893. godine.

Dvotaktni motor

Dvotaktni motor je motor s unutarnjim izgaranjem koji cijeli svoj radni ciklus obavlja u dva takta.

Podzemni kop ugljena

Za razliku od površinskih kopova, u podzemnim rudnicima se ne odstranjuje gornji sloj stijena, nego se iskop ugljena izvodi u jamama.

Površinski kop

Za razliku od jamskih kopova, na površinskim se odstranjuje gornji sloj stijena, i iskop se izvodi na površini.

Wankelov motor

Vrsta rotacijskog motora s visokim stupnjem učinkovitosti

Zeleni automobili

Kombiniranjem benzinskog i električnog pogona automobila možemo smanjiti onečišćavanje zraka.

Usisna i potisna crpka

Usisna i potisna crpka pripadaju najjednostavnijim vodenim crpkama.

Added to your cart.