Promjene agregacijskog stanja

Promjene agregacijskog stanja

Promjene agregacijskih stanja zapravo su prijelazi između čvrstog, tekućeg i plinovitog agregacijskog stanja.

Kemija

Ključne riječi

promjena agregatnog stanja, rastapanje, smrzavanje, izvor, isparavanje, kondenzacija, sublimacija, kristalizacija, tekući, čvst, plin, agregatno stanje, fizikalno svojstvo, temperatura, tlak, transformacija, egzotermičan, endotermni, Difuzija, termodinamika, kemija, fizički, _javasolt

Povezani dodatci

3D modeli

Agregacijska stanja

 • čvrsto
 • tekuće
 • plinovito

Čvrsto

Tekuće

Plinovito

Promjene agregacijskog stanja

 • čvrsto
 • tekuće
 • plinovito
 • taljenje
 • očvršćivanje
 • isparavanje
 • kondenzacija
 • resublimacija
 • sublimacija

Procesi

 • taljenje
 • očvršćivanje
 • isparavanje
 • kondenzacija
 • resublimacija
 • sublimacija
 • prijenos topline
 • smanjenje temperature

Povezani dodatci

Evaporation and boiling

What happens in a liquid during evaporation and boiling? What does its boiling point depend on?

How does it work? - Vacuum cleaner

The vacuum cleaner creates a partial vacuum and sucks up dust with the help of the incoming high-pressure air.

Kako gori svijeća

Svijeće se još od davnih vremena koriste kao izvor svjetlosti.

Površinska napetost

Napetost površine je svojstvo tekućine koja omogućuje tekućini da dobije najmanju moguću površinu.

PVT-dijagram za idealne plinove

Odnos između tlaka, volumena i temperature idealnih plinova određuje skup plinskih zakona.

Taljenje i zamrzavanje

Tijekom zamrzavanja stvaraju se vodikove veze između molekula vode što rezultira kristalnom strukturom.

Termometri

Za mjerenje temperature mogu se koristiti različiti termometri.

Voda (H₂O)

Stabilni spoj vodika i kisika, neophodan za život. U prirodi se pojavljuje u sva tri agregatna stanja.

Kako funkcionira hladnjak?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje hladnjaka.

Kako funkcionira klima-uređaj?

Klima uređaj hladi zrak unutra tako što odvodi toplinu i otpušta je vanka.

Kako radi sušilo za kosu?

Animacija nam prikazuje konstrukciju i fizičko objašnjenje rada sušila za kosu.

Added to your cart.