Površinski kop

Površinski kop

Za razliku od jamskih kopova, na površinskim se odstranjuje gornji sloj stijena, i iskop se izvodi na površini.

Geografija

Ključne riječi

površinski kop, rudarstvo, rudnik, vađenje ruda na otvorenom, mineralne sirovine, radnik na iskopavanju, pokretna traka, rekultivacija, vađenje, iskopavanje, Treset, lignit, geografija

Povezani dodatci

3D modeli

Rudnik

 • etaža
 • trenutačna razina kopa
 • prijašnje razine kopa
 • ulazni put
 • otkopna fronta
 • miner s neprekidnim djelovanjem
 • pokretna traka
 • željeznički prijevoz
 • utovar

Otkopni strojevi

 • utovarna lopata
 • rudarski kamion
 • bager lopatar
 • bager vjedričar

Rovokopač

Bager

Proces vađenja 1

Proces vađenja 2

Animacija

Naracija

Površinski kop se koristi kada se iskorištavaju mineralne sirovine koje leže plitko ispod površine i to u velikim količinama.
Tijekom površinskog kopa tlo se bagerima potpuno uklanja sa mineralne sirovine i na taj način ista postane iskorištiva na površini. Pridobivanje mineralne sirovine na površinskom kopu izvodi se u obliku terasa (etaža) kako bi se spriječilo urušavane zidova.

Pri dobivanju sirovine strojno, bageri vjedričari iskopaju sirovinu koja se šalje dalje na pokretnu traku, preko koje sirovina stigne na utovar u željezničke vagone kojima se vrši prijevoz sirovine do pogona za preradu.

Mineralne sirovine se iz ležišta izdvajanju miniranjem. Sirovina se bagerima gusjeničarima pretovari na prijevozna vozila, na kipere.
Kiperima se sirovina prevozi sa mjesta kopa do strojeva za razvrstavanje, gdje se sirovine odvajaju po veličini. Nakon toga mineralna sirovina stigne do pogona za preradu.

Površinsko iskorištavanje dovodi do devastacije površine terena, te je nakon završetka rudarenja potrebno rekultiviranje područja, kako bi bilo moguće njegovo ponovno korištenje.

Povezani dodatci

Rudarstvo za vrijeme industrijske revolucije

Dinamičan razvoj industrije je zahtijevao sve veću količinu sirovina, te je prouzrokovao razvoj rudarstva na kraju 18. stoljeća.

Elektroenergetski sustav

Dostavlja električnu energiju od elektrane do potrošača.

Morska eksploatacija prirodnog plina (Norveška)

Plinska platforma Trol A je najveća morska platforma na svijetu: ima masu od 656 000 tona, visinu od 472 metara, nadvisuje morsku razinu za otprilike 170...

Naftna platforma

Na sredini čelične konstrukcije je duga cijev, koja buši dno mora, i traži ležišta nafte.

Plin iz škriljevca

Animacija prikazuje tehnologiju vađenja plina iz škriljevca.

Podzemni kop ugljena

Za razliku od površinskih kopova, u podzemnim rudnicima se ne odstranjuje gornji sloj stijena, nego se iskop ugljena izvodi u jamama.

Proizvodnja cementa

Animacija prikazuje proces proizvodnje cementa.

Talionica aluminija

U talionicama se od glinice elektrolizom proizvodi aluminij.

Termoelektrana (na bazi ugljikovodika)

Termoelektrana pretvara energiju koja se oslobađa tijekom izgaranja fosilnih goriva ili obnovljivih izvora energije u električnu struju.

Torzijska vaga

Sila se može odrediti mjerenjem uvijanja torzijske niti u torzijskoj vazi.

Zlatna groznica (19. stoljeće)

Najznačajnija eksploatacija rudnika zlata je počela 1848. godine u Kaliforniji, blizu San Franciska.

Rad naftne bušotine

Mašinerija koja vrši ispumpavanje sirove nafte na površinu.

Added to your cart.